Odobrenih več kot 100.000 subvencij malic in kosil za učence in dijake

Danes je bilo odposlanih 71.000 odločb, na podlagi katerih bo do subvencije malice in kosila na novo upravičenih 103.272 otrok in dijakov. S 1. 2. 2013 bo tako do subvencije malice v osnovni šoli na novo upravičenih 54.040 učencev. Brezplačno kosilo v osnovni šoli bo na novo pridobilo 15.028 učencev. V srednji šoli se bo število upravičenih do malice bistveno povečalo, saj bo subvencijo malice na novo pridobilo 34.204 dijakov.

Pozitivne odločbe, ki so jih centri za socialno delo izdali po uradni dolžnosti, bodo tako v naslednjih dneh prejeli vsi upravičenci, ki  so imeli na dan 31. 12. 2012 veljavno odločbo o otroških dodatkih ali o štipendiji in če njihovi dohodki za subvencijo malice za učence ne presegajo 53 % neto povprečne plače na osebo oziroma 64 % za subvencijo malice za dijake. Če pa njihov dohodek na družinskega člana presega ta cenzus, odločbe ne bodo prejeli in do subvencije tudi niso upravičeni.

Odločbe so bile izdane na podlagi novega Zakona o šolski prehrani, ki ga je Ministrstvo za izobraževanje znanost kulturo in šport pripravilo v sodelovanju z Ministrstvom za delo, družino in socialne zadeve in ga je Državni zbor sprejel 28. 12. 2012.

Avtor: Miha Ulčar, fotografija je simbolična
Komentarji uporabnikov
Tagi