Očetje s(m)o v akciji tudi v naši regiji

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter Mirovni inštitut izvajata številne aktivnosti v sklopu projekta »Očka v akciji« in z nosilnim sloganom »Aktivni očetje obračamo svet na bolje«. S pobudo se predvsem nagovarja mlade očete in tiste, ki bodo očetje še postali. Medijska kampanja pa je namenjena tudi materam, delodajalcem, strokovnim in laičnim javnostim, saj vključevanje očetov v družinsko življenje in enakomerno porazdeljena skrb za otroke prinašata koristi vsem: moškim, otrokom, ženskam, delodajalcem in celotni družbi.

Konec maja 2021 so se javnemu pozivu k sodelovanju v šestmesečnem pilotnem preizkusu projekta »Očka v akciji« pridružila različna podjetja in organizacije: Javni sklad Republike Slovenije za kulturne dejavnosti (JSKD), NOMAGO d. o. o., Fakulteta za elektrotehniko Univerze v Ljubljani in Nogometni klub Bravo. V okviru JSKD je aktivno vključena tudi Območna izpostava Domžale. V tem času je zainteresiranim očetom na voljo poseben prilagodljiv paket ukrepov za lažje usklajevanje dela in družine, katerega del so tudi ozaveščevalno-izobraževalne in svetovalne delavnice za očete. S sodelujočimi delovnimi organizacijami so vključena raznolika področja dela, različno število zaposlenih, specifični delovniki in naslovljeni številni drugi izzivi.

Splošni cilj projekta Očka v akciji, ki se zaključi avgusta 2022, je zmanjšati globoko zakoreninjene neenakosti, ki še vedno obstajajo med ženskami in moškimi glede delitve plačanega in neplačanega dela ter izrabe različnih dopustov, ter omogočiti ljudem s skrbstvenimi odgovornostmi boljše usklajevanje poklicnih in družinskih obveznosti.

Robert Kranjec, smučarski skakalec. (Foto: Miran Juršič)

Projektna ekipa izpostavlja, da celotna družba postaja bolj pravična, če si moški in ženske enakovredno delijo skrb za otroke. Navajajo raziskave, ki kažejo, da dejavno vključevanje očetov v družinsko življenje prinaša boljše odnose z otroki in partnerkami; za ženske to pomeni več možnosti za enakopravno sodelovanje na trgu dela, kakor tudi več prostega časa in s tem možnosti za samouresničevanje na različnih področjih. Zaradi večje vključenosti očetov v družinsko življenje imajo otroci pozitiven zgled, zato obstaja večja verjetnost, da bodo prevzeli vlogo vključenega starša v odrasli dobi. Opazovanje vedenjskih vzorcev sodelujočih staršev vpliva na širši spekter kognitivnih dražljajev pri otrocih, kar ima pozitivne učinke na njihov socialni, emocionalni in kognitivni razvoj.

Podporniki akcije so znani očetje: David Urankar, Robert Kranjec in Miha Vodičar. Podporo projektni ideji pa so do zdaj že izrazili številni znani očetje, med katerimi naj navedem le nekatere: Žiga X Gombač, Igor E. Bergant, Seku M. Condé, Rihard Zadravec, Nebojša Joksimović in Radoslav Nesterović. Njihov pogled na aktivno očetovstvo lahko spremljate na spletni strani www.ockavakciji.eu ter na FB strani Očka v akciji.

Miha Vodičar, profesionalni plesalec in koreograf. (Foto: Ines Images)

V okviru medijske kampanje se na malih ekranih že predvaja TV oglas. Posnet je dokumentarni film »Aktivni očetje obračajo svet na bolje!«, v katerem poleg podpornikov projekta sodelujejo raznoliki strokovnjaki in strokovnjakinje, predstavniki delodajalcev in zaposleni očetje pri (v projektni pilotni eksperiment) vključenih delodajalcih. Natisnjeni so plakati in zloženke s ključnimi poudarki o pozitivnih plateh aktivnega očetovstva za delodajalce in bodoče starše ter organizirani javni dogodki za (bodoče) starše in njihove otroke za promocijo aktivnega očetovstva. Poleg medijske kampanje so bila v sklopu projekta (med drugim) izvedena usposabljanja za delodajalce o pozitivnih vidikih usklajevanja dela in zasebnega življenja ter fokusne skupine z (bodočimi) očeti, pripravljene bodo smernice za delodajalce o usklajevanju dela in zasebnega življenja ter strokovno gradivo za osebje v zdravstvenih domovih in centrih za socialno delo, ki so v stiku z bodočimi starši, ob zaključku projekta pa bo organizirana tudi mednarodna zaključna konferenca.

Več lahko spremljate na spletni strani www.ockavakciji.eu ter na FB Očka v akciji. Projekt sofinancira EU iz sredstev Programa za pravice, enakost in državljanstvo.

Avtor: Matej Primožič

Komentarji uporabnikov
Tagi