Na mednarodni dan prostovoljstva za ekonomski in socialni razvoj, zahvala vsem prostovoljcem iz občine Domžale

Na Mednarodni dan za ekonomski in socialni razvoj oziroma krajše na Mednarodni dan prostovoljstva smo se na občini Domžale še enkrat spomnili vseh prostovoljcev, ki so sami ali v različnih organizacijah v času COVID-a aktivno delovali za omilitev bolezni ali posledic epidemije covid-19.

Mag. Renata Kosec, podžupanja, je opozorila, da so z epidemijo covid-19 nastale povsem nove ekonomske in socialne stiske: »V letu 2021 se želimo na svetovni dan prostovoljcev zahvaliti vsem, ki v času epidemije covid-19 pomagajo sprejeti pomoč vsem, ki so jo v teh dneh, tednih, mesecih ali letu potrebovali. Seveda posebna zahvala tudi vsem, ki skozi vse leto, že vrsto let gradijo mrežo prostovoljcev, tako z vzgojo novih, mladih prostovoljcev kot z vzdrževanjem organizacij znotraj katerih lahko prostovoljci delujejo, delujemo.« Podžupanja je posebej izpostavila: »Vsi mi smo lahko prostovoljci, ko pomagamo starejši sosedi, mamici z dojenčkom ali pa sočloveku, ki se je znašel v trenutni stiski. Zadovoljna sem, da nas v naši občini čut za pomoč sočloveku povezuje.«

Ko pomislimo na prostovoljce v občini Domžale najprej pomislimo na prizadevne prostovoljce Rdečega križa, ki zagotavljajo delovanje javne kuhinje in prenočišča za tiste, ki jih potrebujejo; na prostovoljce Karitasa ter na člane prostovoljnih gasilskih društev, ki v primeru požara ali naravnih in drugih nesreč varujejo naše premoženje in življenja. Vsa omenjena in tudi druga društva, ki so čez noč prekinila z izvajanjem dejavnosti, so se pridružila mreži prostovoljcem, ki so nudili pomoč bolnikom, njihovim svojcem oziroma vsem, ki jih je epidemija covid-19 prizadela. Mag. Renata Kosec je opozorila: »V občini Domžale smo, ko se je začel prvi val epidemije covid-19 potrebovali široko mrežo prostovoljcev, ne samo za pomoč bolnim, ampak tudi za pomoč vsem, ki jih je epidemija prizadela. Kot članica štaba pri Civilni zaščiti Domžale zadolžena za odnose z javnostmi sem ponosna, da sem imela možnost sodelovati s številnimi prostovoljci iz različnih društev, ki so bili ne samo usposobljeni, ampak so se bili pripravljeni kljub veliki neznanki, bolezni covid-19, izpostaviti in delovati, če danes pogledamo nepredstavljivo število ur.«

Občina Domžale je zgodbo o občini Domžale v času koronavirusa predstavila že v posebni brošuri »Domžale v času koronavirusa: mesto srčnih ljudi«, ki je bila izdana junija 2020, posebej pa se je poveljnik štaba Civilne zaščite Domžale, Marko Žagar, vsem društvom in posameznikom zahvalila tudi na Svečani podelitvi spominskega znaka »Za požrtvovalnost v boju proti covidu-19«, ki je potekala  junija 2021 v Poletnem gledališču Studenc. O organizacijah, društvih in srčnih posameznikih je bil junija 2020 objavljen tudi kratek film #Mestosrčnihljudi, ki je objavljen na povezavi.

Mag. Renata Kosec pa poudarja, da velja srčnost prostovoljcev in zaposlenih v organizacijah, ki delujejo na območju občine izpostaviti tudi na Svetovni dan prostovoljstva: »V času epidemije se je pokazala izredna, nesebična pomoč vseh, ki smo se srečevali z ekonomskimi in socialnimi stiskami ljudi. V brošuri smo želeli s predstavitvijo posameznikov, zaposlenih v različnih institucijah in društvih, ki delujejo na območju občine, izpostaviti prav srčnost, ki nas je v negotovih dneh vse povezala. Vsi skupaj smo se trudili, da smo bili v zelo negotovih časih osredotočeni na reševanje osebnih stisk ljudi, zato še enkrat posebna zahvala vsem.« Opozorila je, da gre v prvi vrsti zahvala srčnemu delu zaposlenih v Zdravstvenem domu Domžale, ki so reševali zdravstveni vidik epidemije in se z dobro organizacijo, prilagoditvami uspešno znašli na polju neznanega. Posebej velja omeniti tudi zaposlene in prostovoljce v Domu upokojencev Domžale, ki so dolgo uspešno ščitili varovance pred okužbami ter jih tudi s strokovno podporo zdravstvenega doma varovali tudi po vstopu okužbe v dom. Velika zahvala gre Civilni zaščiti Domžale, ki je uspešno koordinirala prostovoljce. Štab Civilne zaščite Domžale je v času prvega vala epidemije uspešno povezoval 376 ljudi različnih organizacij, društev, ki so aktivno sodelovali pri izvajanju ukrepov za omejitev epidemije oziroma za omejitev posledic po epidemiji. Največ operativcev je bilo iz Zdravstvenega doma Domžale, sodelovali pa so člani številnih društev Rdečega križa, Karitasa, tabornikov, skavtov in drugih. Zahvala gre tudi Centru za zaščito in reševanje Domžale za vzpostavitev logističnega centra zaščitno-reševalne opreme in točke za dekontaminacijo opreme in vozil.

Na Občini Domžale ob svetovnem dnevu prostovoljstva opozarjajo, da so številne pomoči, ki so bile vzpostavljene v času epidemije covid-19 ostale, mogoče so se spremenile le oblike pomoči ali nosilne institucije v občini. Mag. Renata Kosec je opozorila: »V času epidemije so ekonomsko in socialno pomoč potrebovale povsem nove skupine, skupine, ki so bile pred tem povsem samozadostne. Prostovoljci so razumeli in še danes razumejo njihove stiske, ne samo zdravstvene, ekonomske ali socialne, ampak tudi občutek nemoči. Delo prostovoljcev je zato bilo in je tudi danes neprecenljivo in ponosna sem, da so uspeli s pogovori ali dejanji prepričati vse, ki so pomoč potrebovali, da so jo tudi sprejeli. Prostovoljci svoje delo nadaljujejo v okviru različnih organizacij, društev ali skupin in verjamem, da bodo še naprej pomagali vsem, ki se bodo nanje obrnili. Občina Domžale je dobro organizirana občina, občina srčnih in prostor zadovoljnih ljudi.«

Avtor: Občina Domžale

 

Tagi