Izjava podžupanje Renate Kosec za RTV Slovenija o prenovi centra mesta

Občina Domžale je pričela z obnovo javne mestne površine – mestnega trga pred veleblagovnico. To je osrednja površina centra Domžal, ki predstavlja vozlišče pešpoti, ki bo v prihodnje povezovala tri pomembna žarišča centra Domžal, in sicer območje SPB-1, območje Kolodvorske ceste ter bodočo peš promenado do Univerzala.

»Po prenovi Kolodvorske ceste nadaljujemo z obnovo javne mestne površine – mestnega trga pred veleblagovnico. Tako, da nadaljujemo s prenovo samega centra mesta. Želimo ustvariti prijeten in privlačen prostor za bivanje in druženje naših občank in občanov,« je med drugim v izjavi za RTV Slovenija povedala podžupanja, Renata Kosec.

Investicijsko vzdrževalna dela na ploščadi pred veleblagovnico so se pričela. Načrtujemo obnovo in preoblikovanje obstoječih mestnih površin z nadgradnjo urbane opreme. Območje prenove obsega dotrajano asfaltirano ploščad, ki je namenjena uporabnikom veleblagovnice in družabnim dejavnostim. Oblikovna osvežitev javne mestne površine bo zajemala preoblikovanje in obnovo materialov ter dograditev urbane opreme.

Ureditev mestnega trga se bo izvajala v poletnih mesecih, predvidoma tri mesece od uvedbe del. V času gradnje bo dostop obiskovalcev in uporabnikov veleblagovnice, s sprednje strani ob Ljubljanski cesti, nekoliko spremenjen in označen. Izvajalec projekta je LAVACO, podjetje za gradbeništvo in trgovino d.o.o. Nadzor izvaja podjetje USZ INŽENIRING d.o.o. Koordinacijo za varnost in zdravje pri delu v fazi izvajanja projekta izvaja podjetje VARNOSTNI FAKTOR d.o.o. Pogodbena vrednost del znaša približno 569.000 EUR z DDV, od tega približno 436.000 EUR Občina Domžale in približno 133.000 EUR družba AH INVEST 1 d.o.o., ki je lastnik oz. solastnik zemljišč.

Avtor: Občina Domžale; Foto: Arhiv Občine Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi