Gasilska zveza Domžale ima v svojih vrstah 44 novih operativnih gasilcev

V kulturni dvorani gasilskega doma v Ihanu je bilo v petek, 10. aprila 2015, nadvse slovesno, saj je Gasilska zveza Domžale podelili čine in spričevala novim operativnim gasilkam in gasilcem, ki so v mesecu marcu pridno obiskovali nadaljevalni tečaj za gasilca. Z uspešno opravljenim tečajem so postali operativni gasilci, kar v prevodu pomeni, da sedaj lahko sodelujejo na pravih intervencijah.

Z nadaljevalnim tečajem za gasilca so v Gasilski zvezi Domžale pričeli letos marca. Tečajniki so imeli poleg teorije (dvakrat tedensko) ob sobotah tudi praktična usposabljanja, s katerimi so se dokončno usposobili za izvajanje nalog gašenja in reševanja v primeru požara ter v primeru naravnih in drugih nesreč. Poleg pisnega izpita jih je čakala tudi zaščitno-reševalna vaja, ki so jo izvedli v petek 27. marca 2015, na objektu v Trzinu. Z zaščitno-reševalno vajo, ki so jo tečajniki prvič izvedli samostojno, so hkrati tudi pokazali vse, kar so se naučili na teoretičnem in praktičnem usposabljanju. Novim operativnim gasilcem je čine in spričevala podelil poveljnik GZ Domžale, Matjaž Merkužič. Na podelitvi pa so bili prisotni tudi nekateri predavatelji in inštruktorji.

Novi gasilski operativci imajo sedaj možnost, da se v prihodnosti udeležijo usposabljanj za pridobitev raznih specialnosti, ki so organizirana v okviru Izobraževalnega centra za zaščito in reševanje na Igu. Za pridobitev višjega čina, kot je višji gasilec, pa mora preteči vsaj dve leti, ko se lahko ponovno podajo na izobraževanje.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Borut Kaplja
Komentarji uporabnikov
Tagi