90. rojstni dan glasbenika Toneta Juvana. Iskrene čestitke!

"Srce mi vse življenje bije za glasbo"

Danes praznuje 90. rojstni dan g. Tone Juvan. Visok življenjski jubilej človeka, ki je vso svojo življenjsko pot namenim petju, ustvarjanju, garanju,  organiziranju,  pisanju scenarijev, poučevanju, tudi nekaterim zapisom, je priložnost, da nekaj več napišem o velikem Domžalčanu, glasbeniku   od nog do glave, ki zadnja leta preživlja v  Domu upokojencev Domžale. Se sprehodim po njegovi življenjski poti in tudi bralce Domžalca spomnim na velikega glasbenika.

Rojen je 26. aprila 1931. Ljubezen do glasbe je podedoval po očetu Tomažu poklicnem glasbeniku, ki je igral trobento v tedanji operi. Pri njem je dobil prva znanja igranja trobente, Po zaključku študija na elektrotehniški srednji šoli si je želel študirati naprej, pa razmere za to niso bile ugodne, zato je začel z rednim študijem na Glasbeni matici. Nato pa se je na srednji glasbeni šoli v Ljubljani učil trobento. Prav na predlog prof. Matije Tomca, se lotil tudi študija solo petja, ob katerem se mu je uresničila še ena od želja – začel je namreč igrati klavir. Prof. Matija Tomc ima posebno mesto v njegovem življenju. Veliko in uspešno je sodeloval ter prijateljeval z njim. Zato je vedno z velikim veseljem in hvaležnim spominom sodeloval pri pripravi koncertov in razstav, posvečenih obletnicam rojstva in smrti prof. Matije Tomca.

V Domžalsko godbo se je vključil že pri 15 letih in ji ostal zvest vse življenje. Vmes pa je kar 42 let igral vodilni inštrument, bil 15 let kapelnik in imel več drugih funkcij. Njegovo ime bo v Godbi Domžale imelo vedno pomembno mesto.

Leta 1949 je začel peti v Cerkvenem pevskem zboru Župnije Domžale: pevci, ki so v njem peli, so imeli svojega dolgoletnega zborovodja zelo radi in marsikoga je navdušil za petje. Zboru je ostal zvest desetletja, z njim in drugimi zbori pa je večkrat organiziral tudi različne skupne koncerte. Od tod ga je ljubezen do petja vodila v številne pevske zbore, med katerimi ima posebno mesto desetletno vodenje Mešanega pevskega zbora Svoboda Domžale. Rad se spomnil petja v pevskem društvu Lira, s katerim je prepotoval precejšen del sveta.

Rad se spominja vodenj pevskih zborov in godbe, lepi so spomini na poučevanje v Glasbeni šoli Domžale. Rad je učil mlade glasbenike, se veselil njihovih uspehov in bil nanje tudi ponosen. Posebej rad se spomni mladih trobilcev, ki so velikokrat nadaljevali svoja igranja v različnih glasbenih skupinah – največkrat v godbi.

Pevska pot je tesno povezana z Oktetom bratov Pirnat, edinstveno pevsko skupino, katere dolgoletni umetniški vodja je bil g. Tone Juvan, ki je ob petdesetletnici Okteta bratov Pirnat zaradi zaslug za ta pevski sestav postal častni član okteta.

Rad obuja spomine tudi na prireditve, ki jih je organiziral pokojni Stane Stražar, avtor številnih kronik, v spomin na viteza Adama Ravbarja pripravil na Krumperku. Uspešno je vodil združene pevske zbore iz Domžal, Doba in Ihana. V spominih nikoli ne pozabi na svojo baritonsko vlogo v Tomčevem Slovenskem božiču in sodelovanju z ljudskimi pevkami.

Kar z malce žalosti v očeh se vedno spomni tudi pokojne žene Mari, s katero sta v letu 2007 praznovala zlato poroko. Vselej mu je bila v oporo in zato ji je hvaležen, hkrati pa je ponosen na oba sinova, ki glasbeno in pevsko tradicijo družine Juvan uspešno nadaljujeta, veseli pa se tudi glasbenih uspehov vnukov.

Težko je zapisati vse, kar je spoštovani Tone Juvan ustvaril in poustvaril na tem področju, težko prešteti njegove številne priredbe, pevce in pevke, ki so mu kot zborovodju navdušeno sledili, glasbenikov, ki jih je naučil mnogo več, kot igranje instrumentov.  Le sam ve, kolikokrat doslej je v več kot šestih desetletjih kot kapelnik, kot trobentar in kot zaljubljenec v glasbo pohitel igrat v Domžalsko godbo.

Jubilant ima veliko prijateljev in nekdanjih sodelavcev, ki bi mu ob visokem jubileju radi stisnili roko. Žal jim epidemija tega ne omogoča, zato tudi preko tega prispevka: iskrene čestitke, gospod Tone Juvan, prijatelji pridejo, tudi Domžalska godba, ki vas ne bo nikoli pozabila. Lahko ste ponosni  na svoje dosežke na kulturnem in znotraj tega glasbenem in pevskem področju, pa tudi na številna priznanja, med njimi je tudi zlata plaketa Občine Domžale.

Jubilant se kar dobro drži in pravi, da ga pokonci držijo redni obiski sina Mirana  in veseli trenutki, ko skupaj obujata spomine na preteklost, na jubilantovo glasbeno ustvarjanje v Domžalah, včasih tudi zapojeta.  Posebno praznovanje bo po koncu epidemije, ko mu bomo vsi skupaj lahko z veliko hvaležnostjo voščili: Naj vam, spoštovani jubilant Tone Juvan, spomini na ljubezen do glasbe in petja ter vaš prispevek na tem področju tudi v prihodnje lepšajo jesen življenja. ki naj vam prinese predvsem veliko zdravja. Iskrene čestitke ob 90. rojstnem dnevu!

Čestitkam se pridružuje tudi župan Toni Dragar in mu želi veliko zdravja.

Avtor: Vera Vojska; Foto: Arhiv družine Juvan,  Alenka Klinar

 

Komentarji uporabnikov
Tagi