Do Šumberka nov most za pešce in kolesarje

Občina Domžale v jesenskih mesecih predvideva gradnjo novega mostu za pešce in kolesarje čez reko Kamniško Bistrico pri Šumberku. Na mestu obstoječega jeklenega mostu bo postavljena nova armiranobetonska konstrukcija, projekt pa predvideva tudi ureditev desnega brega Kamniške Bistrice z dodatnimi klopmi in tribunami ter dostopom do Kamniške Bistrice.

Na Občini Domžale so v zvezi z investicijo povedali, da bo pred gradnjo novega mostu potrebno odstraniti obstoječo jekleno preklado mostu s pripadajočimi krajnimi in vmesnimi armiranobetonskimi oporniki. Na tem mestu bo nato postavljena nova armiranobetonska konstrukcija. Poleg tega se na desnem bregu Kamniške Bistrice (zahodni breg) uredi brežino nad strugo reke z dodatnimi klopmi in tribunami ter dostopom do Kamniške Bistrice.

Po grobi oceni naj bi nov most z osnovnimi ureditvami (L=38 m, Š=4 m; A= 38 x 4 = 152 m2) stal 220.000,00 € + DDV (cca. 1.447 €/m2 brez DDV), rušitev starega mostu z vmesno začasno prestavitvijo dolvodno za čas gradnje pa naj bi stalo 60.000,00 € + DDV. “Trenutno poteka izdelava projektne dokumentacije, sledi javno naročilo in gradnja v jesenskih mesecih,” so v zvezi z investicijo še povedali na Občini Domžale.

Miha Ulčar; Foto: Občina Domžale, gremonapot.si

Komentarji uporabnikov
Tagi