Denarni prispevek za novorojenčke v občini Domžale

Na našem portalu smo pred dnevi že poročali, da je Občinski svet Občine Domžale na svoji 4. redni seji sprejel Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale, ki prične veljati 15. dan po objavi v Uradnem vestniku Občine Domžale, uporablja pa se od 1. 1. 2019. Omenjena novost za vsakega novorojenčka prinaša denarni prispevek v višini 390 evrov bruto.

Odlok o denarnem prispevku za novorojence v občini Domžale (5/16) ureja dodeljevanje denarnega prispevka za novorojence v občini Domžale in določa upravičence, pogoje, postopek, način dodelitve in višino denarnega prispevka.

Pravico do denarnega prispevka uveljavlja upravičenec z vlogo, ki je dostopna na spletni strani občine, pod zavihkom Objave/Vloge in obrazci/Vloga za uveljavljanje pravice do denarnega prispevka za novorojence. Izpolnjeno vlogo se lahko pošlje na naslov Občina Domžale, Ljubljanska cesta 69, 1230 Domžale ali po elektronski poti na naslov: vlozisce@domzale.si oziroma odda osebno na vložišču Občine Domžale, soba 4.

Miha Ulčar; Foto: shbarcelona.es

 

Komentarji uporabnikov
Tagi