Bodo morali v Mengšu spet protestno zapreti ceste?

Gradnja manjkajočega dela obvoznice v Mengšu, naj bi se po scenariju pričela v začetku prihodnjega leta, ko naj bi po vseh izvedenih postopkih pridobili še uporabno dovoljenje in pričeli z gradnjo. Ves postopek je namreč v zaključni fazi, saj naj bi bilo gradbeno dovoljenje, vloga je bila vložena marca letos, izdano do septembra, medtem pa je Dars že pričel s postopki izbire najugodnejšega ponudnika za izgradnjo obvoznice. Vendar pa se je zapletlo ravno tu, saj mora Dars pred objavo javnega naročanja pridobiti še soglasje nadzornega sveta Darsa. Le-ta pa ga ni izdal. Ni ga sicer zavrnil, temveč je odločitev zaradi notranjih postopkov odložil na kasnejši čas. In kaj sedaj to pomeni?

Izgradnjo manjkajočega dela obvoznice v Mengšu v dolžini 1,3 kilometra občani nestrpno čakajo že leta, v preteklosti pa jim je zaradi nevzdržnih prometnih razmer na Gorenjski, Prešernovi, Slovenski in Grobeljski cesti prekipelo do konca, kar so izrazili tudi s protestnimi zaporami cest, saj se po teh cestah 24 ur na dan valijo tovorna vozila, še zlasti mednarodni tranzitni tovorni promet. In ravno izgradnja manjkajočega dela obvoznice, bi na omenjenih cestah rešila ta pereč problem.

V reševanje omenjene problematike, ki ima že zelo dolgo brado, se je na vztrajanje Občine Mengeš in župana Franca Jeriča, pred dvema letoma začela le premikati, skupaj s predstavniki države, Darsa ter drugih pristojnih institucij pa so pripeljali vso zadevo do tega, da naj bi končno zgradili še tisti manjkajoči del obvoznice. Ker se je zaradi nadzornega sveta Darsa, ki ni izdal soglasja k javnemu naročilu, sedaj vse skupaj zaustavilo, zaradi tega obstaja tudi bojazen, da se bo izgradnja manjkajočega dela mengeške obvoznice premaknila za nedoločen čas, je župan v torek, 13. julija 2018, sklical novinarsko konferenco, na kateri je sodeloval tudi minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperčič, mag. Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet, Vili Žavrlan, član Uprave družbe Dars ter Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov družbe DRI upravljanje investicij d.o.o. Župan je želel dobiti odgovore na omenjen zaplet, obenem pa ni skrival, da se bodo v primeru, če ne bo prišlo do realizacije projekta, poslužili tudi drugih mehanizmov, ki jim še preostanejo. Med drugim naj bi prišlo do protestnih zapor cest, če bo to potrebno.

Župan Občine Mengeš Franc Jerič.

Župan Franc Jerič je povedal, da so vsi dosedanji postopki pridobitve dokumentacije za izgradnjo obvoznice, ki so pričeli v letu 2016, z obiskom ministra Gašperšiča, ki se je jasno zavzel, da bo prioriteta vlade tudi nedokončana obvoznica Mengeš, tekli zgledno in tudi po terminskem planu. »Na aprilski seji Občinskega sveta Občine Mengeš, kjer je bil prisoten tudi Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov družbe DRI upravljanje investicij d.o.o., nam je bil predstavljen tudi terminski plan, kar smo prisotni svetniki sprejeli z zadovoljstvom, saj smo videli, da se stvari aktivno odvijajo. V zaključni fazi za izdajo pozitivnih soglasij s strani Nadzornega sveta Darsa (4. 6. 2018) pa je dal nadzorni svet negativno mnenje za izbor izvajalca za izgradnjo obvoznice Mengeš. Seveda sem bil ob tem izredno razočaran. Želel sem odgovore, ki jih še nisem prejel, ravno tako ne zapisnika nadzornega sveta Darsa. Lahko pa povem, da mi je bilo povedano, da naj bi nadzorni svet Darsa to tematiko obravnaval še enkrat in sicer na seji 7. 7. 2018), takrat bomo tudi videli kako naprej. Jasno pa je, da če bo prišlo po nekem črnem scenariju do negativne odločitve, da bom prevzel pobudo vseh aktivnosti, ki bodo sledile. To pa bo protest zoper takšno odločitev. Vendar pa računam, da bo sklep nadzornega sveta pozitiven.«

Minister za infrastrukturo dr. Peter Gašperšič.

Tudi minister dr. Peter Gašperčič je bil nad odločitvijo nadzornega sveta Darsa izredno presenečen, saj je bila izgradnja manjkajočega dela mengeške obvoznice prioriteta, za katero se je zavzel tudi sam: »Presenetljivo je, da je prišlo do tega zapleta na nadzornem svetu Darsa, kljub temu, da je izgradnja manjkajočega dela obvoznice umeščena v program dela Darsa. Pričakujem, da se to na naslednji seji reši. Upravi družbe Dars smo sedaj ponudili vsa potrebna orodja, da bo lahko pridobila pozitivno mnenje nadzornega sveta družbe Dars«

Vili Žavrlan, član Uprave Darsa je povedal, da se na Darsu zavedajo rešitve problematike izgradnje manjkajočega dela obvoznice v Mengšu. Po njegovih besedah je Dars že lani intenzivno pristopil k vsem postopkom za pričetek izgradnje obvoznice. »Novelirali smo vsa soglasja, projektno dokumentacijo, s strani Ministrstva za okolje smo dobili odločitev, da ni potrebno ponovna presoja vplivov na okolje, prav tako smo pridobili kulturno in vodno soglasje. Na podlagi vsega tega in pridobitve vseh zemljišč, smo konec meseca marca letošnjega leta na Ministrstvo za okolje in prostor posredovali vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja. Uprava Darsa je meseca maja potrdila postopek objave javnega naročila, v skladu s poslovnikom nadzornega odbora, smo pred objavo javnega naročila dolžni pridobiti soglasje nadzornega sveta. Naj pojasnim, da nadzorni svet ni zavrnil objave razpisa za izbiro izvajalca, ampak jo je zadržal. Pričakujemo, da bomo na naslednji seji, ki bo v torek, 9. julija 2018, s pripravljeno dokumentacijo prepričali nadzorni svet družbe in dobili zeleno luč za objavo razpisa. Problem evidence nepremičnin je notranji problem Dars, ki ga bomo v naslednjem obdobju sistemsko rešili v sodelovanju z vpletenimi institucijami.« Po njegovih besedah naj bi izvajalca izbrali do konca leta, s samo gradnjo pa bi začeli spomladi prihodnje leto. Ocena je, da bi gradnja potekala 10 mesecev, v primeru ugodnega vremena, bi bila lahko obvoznica dokončana že do konca prihodnjega leta.

Član Uprave Darsa Vili Žavrlan  in Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov družbe DRI upravljanje investicij d.o.o.

»Vse naše želje in delo poteka v smeti, da se bo projekt zaključil v najkrajšem možnem času. Tudi v prihodnje bomo družbi DARS nudili vso potrebno podporo in upamo, da bo cestišče najkasneje leta 2020 predano v promet oziroma uporabnikom,« je povedala mag. Darja Kocjan, direktorica Direktorata za kopenski promet, Aleš Hojs, direktor za področje cest in razvojnih projektov DRI – upravljanje investicij, pa je povedal, da se bodo zavzemali za to, da bo pridobljeno gradbeno dovoljene in izbran izvajalec v letu 2018, nato pa v gradbeni sezoni 2019 začeli z gradnjo manjkajočega dela obvoznice: »Računamo, da bo gradnja potekala 10 mesecev in da bo uporabno dovoljenje pridobljeno najkasneje spomladi 2020.«

Novinarske konference so se udeležili tudi župan Občine Trzin Peter Ložar, župan Občine Komenda Stanislav Poglajen in župan Občine Vodice Aco Franc Šuštar, vsi pa so izpostavili problematiko prometa v njihovih občinah, ki bi ga rešili z izgradnjo obvoznic, kar se obljublja že vrsto let …

Župani Komende, Trzina in Vodic: Stanislav Poglajen, Peter Ložar in Aco Franc Šuštar.

Peter Ložar, župan Občine Trzin: »V Trzinu se skozi občino vsak delovni dan pelje 22.000 avtomobilov iz smeri Mengša in 20.000 iz smeri Domžal. To je izjema obremenitev in gleda na to, da so druge oblike prevoza, npr. železniški je enak že od mojega šolanja, ne izboljšujejo, spreminjajo, je nujno potrebno urediti cestni promet, tako prometno varnost kot samo pretočnost prometa.«

Stanislav Poglajen, župan Občine Komenda: »Mi se zavzemamo, da se tako kot je bilo dogovorjeno najprej dokonča obvoznica v občini Mengeš, nato obvoznica v občini Vodicah in še povezava v občini Komenda. Če bo prišlo do cestnih zapor, jih bomo podprli, ker je nujno urediti promet tudi v obljubljanskih občinah, ki smo vsak dan zasičene s tranzitnim prometom proti glavnemu mestu.«

Aco Franc Šuštar, župan Občine Vodice: »Zgrožen sem nad novim terminskim planom za gradnjo manjkajočega dela obvoznice v občini Mengeš, saj se bo gradnja obvoznice v Vodicah začela, ko bo zaključen projekt v Mengšu. Trenutno smo rešili problem varnosti, vendar pa ne tudi bivalnih razmer in ne verjamem, da bodo naši občani in občanke pozitivno sprejeli odmik obvoznice še za eno leto.«

Avtor: Miha Ulčar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi