Agonija v Študi se počasi zaključuje. Pričeli z odvozom in odstranitvijo baliranih odpadkov!

Podjetje Publikus d.o.o. je danes pričelo z odvozom in odstranitvijo skladiščenih baliranih odpadkov iz Štude, s tem pa se počasi zaključuje trimesečna agonija, ki je v mesecu maju na noge spravila krajane Štude, Male Loke in Šentpavla, ki so se združili v civilno iniciativo, katera je od pristojnih institucij zahtevala določene ukrepe, predvsem v smeri, da se prepove nadaljnje dovažanje bal z odpadki na zemljišče v Študi in odvoz že skladiščenih bal na drugo lokacijo. Da je podjetje res pričelo z odvozom skladiščenih bal, smo si na terenu skupaj s podžupanjo mag. Renato Kosec in vodjo civilne iniciative Borutom Ernestlom ogledali tudi sami, zato lahko potrdimo, da odvoz resnično poteka.

Na našem portalu smo redno spremljali dogajanje in aktivnosti v zvezi z novonastalim odlagališčem za odpadke v Študi, ki je združil krajane v civilno iniciativo, ki je od pristojnih institucij zahtevala določene ukrepe, predvsem v smeri, da se prepove nadaljnje dovažanje bal z odpadki na zemljišče v Študi in odvoz že skladiščenih bal na drugo lokacijo, ker na tem prostoru ne dovolijo nobenega deponiranja odpadkov, zemljišče pa naj se povrne v prvotno stanje. Največja bojazen oziroma strah krajanov je bil, da bi prišlo zaradi požara (samovžiga ali požiga) do ekološke katastrofe, prav tako pa se skladiščene bale z odpadki nahajajo na vodovarstvenem območju. Pri tem je potrebno dodati, da se v neposredni bližini nahajata tudi Petrolova bioplinarna in Centralna čistilna naprava Domžale-Kamnik.

Danes so nas iz Občine Domžale, ki se je že takoj na začetku aktivno vključila v reševanje omenjene problematike, obvestili, da so bili s strani podjetja Publikus d.o.o. seznanjeni, da je podjetje zagotovilo prevzemnika za bale lahke frakcije iz Štude pri Domžalah. Na terenu je stanje preveril tudi občinski inšpektorat, ki je ugotovil, da resnično poteka odvoz skladiščenih bal.

Iz Štude so danes pričeli odvažati skladiščene bale z odpadki.

Na občini Domžale so nam še povedali, da so s strani Ministrstva za okolje, Inšpektorata RS za okolje in prostor pred tem dogodkom pridobili fotokopiji odločb (Odločba št. 06182-1462/2018-4 z dne 5. 6. 2018 in Odločba št. 06182-1462/2018-6 z dne 6. 7. 2018), iz katerih je razvidno, da mora Publikus d.o.o. v roku do 30. julija 2018 iz zemljišča v Študi odstraniti vse začasno skladiščene balirane odpadke in z njimi ravnati v skladu z določili Uredbe o odpadkih. Nadzor nad izvajanjem odločbe sicer opravlja inšpekcija, pristojna za varstvo okolja. Inšpektorici so dolžni predložiti dokaze o ravnanju s temi odpadki. Na Občini Domžale bodo omenjeno problematiko spremljali še naprej in po potrebi še naprej sodelovali s civilno iniciativo. Po naših informacijah naj bi odvoz skladiščenih bal trajal predvidoma štirinajst dni in sicer naj bi na dan odpeljali dva tovornjaka skladiščenih bal. Kam jih bodo odvažali in skladiščili, pa nam ni znano.

Začetek odvoza skladiščenih bal si je ogledala tudi podžupanja mag. Renata Kosec, ki je dejala, da jo veseli, da so skladiščene bale z odpadki pričeli odvažati iz Štude. Pri tem na Občini Domžale pričakujejo, da se v najkrajšem možnem času odpeljejo vse bale z odpadki. »Skupaj smo dokazali, da lahko s sodelovanjem lokalne skupnosti, civilne iniciative in krajevne skupnosti ter pravim pristopom rešimo tudi tako perečo problematiko, kot je odlaganje bal z odpadki. Ker smo pravočasno odreagirali, so vse aktivnosti potekale uspešno, omenjena problematika pa se je začela reševati, kar si lahko štejemo v uspeh. Tu moram omeniti tudi Ministrstvo za okolje in Inšpektorat RS za okolje in prostor, kjer so v okviru svojih pristojnostih opravili svoje delo,« je povedala podžupanja mag. Renata Kosec.

Teren sta si ogledala tudi podžupanja mag. Renata Kosec in vodja civilne iniciative Borut Ernestl.

Zadovoljstva ni skrival vodja civilne iniciative Borut Ernestl: »Danes se je začelo dogajati, prvi kamion je že odpeljal prvo rundo. Zelo smo veseli, da se je zadeva po treh mesecih agonije začela premikati. Zavedamo se, da ena lastovka še ne prinese pomladi. V civilni iniciativo bomo še naprej budno spremljali dogajanje. Obljubljeno nam je, da bo odlagališče spraznjeno v štirinajstih dnevih, zato bomo šele takrat lahko maksimalno zadovoljni. Takrat bomo tudi pogledali naše delo za nazaj, ki smo ga opravili. Mislim, da je opravljeno veliko delo, pa ne samo za Študo, ampak tudi za Občino Domžale.«

Borut Ernestl nam je še povedal, da so krajani Štude še enkrat pokazali, da znajo v takšnih težkih trenutkih stopiti skupaj in pozabiti na kakšne manjše razprtije oziroma zamere: »Nastopili smo enotno. Tu se je pokazal še maksimalni odziv Občine Domžale z županom Tonijem Dragarjem in podžupanjo mag. Renato Kosec. Dejansko smo složno dosegli to, kar se danes dogaja tukaj. Upam, da bomo tako složni še naprej.«

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi