20. obletnica Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale

Območno združenje veteranov vojne za Slovenijo Domžale v letošnjem letu praznuje 20-letnico delovanja. Jubilej so obeležili s slavnostno prireditvijo, ki je v sredo, 11. decembra 2019, potekala v Kulturnem domu Groblje, na njej pa se je zbralo veliko število domačih veteranov, veteranov okoliških združenj ter veteranov Združenja Sever.

Po zapeti himni, ki jo je zapela Eva Černe, je sledil kulturni program, v katerem so sodelovali pevka Eva Černe, Otroška folklorna skupina Kulturnega društva Domžale ter harmonikar in pevec Luka Razpotnik.

V pozdravnem nagovoru se je predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo – Ljubljana z okolico Janez Gregorič zahvalil vsem nastopajočim, zatem pa pozdravil vse prisotne veterane ter goste, župana Občine Mengeš Franca Jeriča, podpredsednika Zveze veteranov vojne za Slovenijo Danijela Božiča, zveznega praporščaka Dominika Grmeka, goste iz Ljubljane, predstavnike Združenja Sever ter vse članice in člane, ki so se udeležili prireditve.

V nadaljevanju je Gregorič orisal 20-letno pot Območnega združenja veteranov vojne za Slovenijo Domžale, povedal nekaj besed o vsakoletnem povečanju članstva, z minuto molka pa so se spomnili tudi članov, ki jih več ni med njimi. Člani območnega združenja se radi udeležujejo različnih pohodov, obiskujejo kraje, kjer so potekale bitke ter se udeležujejo proslav združenj po vsej Sloveniji. Gregorič se je še posebej zahvalil občinam Domžale, Mengeš, Lukovica, Moravče, Trzin, Kamnik in Komenda, da jih denarno in moralno podpirajo.

V nadaljevanju je Gregorič povabil prvega predsednika in podpredsednika ter sedaj zveznega praporščaka Dominika Grmeka ter dr. Janeza Kušarja, veterana in častnika, da sta spregovorila nekaj besed o časih osamosvajanja ter do odhoda zadnjih vojakov JLA iz Slovenije. V nadaljevanju je podpredsednik ZVVS Slovenije Danijel Božič povedal nekaj besed o osamosvojitvi Slovenije ter o bitkah, ki so potekale po različnih koncih Slovenije. Izpostavil je tudi, da ga žalosti, da se o osamosvojitvi Slovenije v osnovnih šolah skorajda nič ne učijo, prav tako je izpostavil tudi grabežljivost nekaterih posameznikov, dotaknil pa se je tudi vse večje revščine v Sloveniji …

Ob koncu nagovora je podpredsednik ZVVS Slovenije Danijel Božič podelil jubilejno plaketo ZVVS ob 20-letnici delovanja OZVVS Domžale. Županu Občine Mengeš Francu Jeriču pa sta Marko Trampuž, predsednik OOZVVS Mengeš ter Janez Gregorič, predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo Ljubljana okolica ob 30-letnici podelila MSNZ listino “častni član” za tvorno sodelovanje pri delovanju OOZVVS Mengeš.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi