10-minutni pregled vam lahko reši življenje

V Domžalah je zdravstveno vzgojni center organiziral dogodek Čas za zdravje in gibanje. V okviru dogodka je v domžalski knjižnici potekalo predavanje o preventivnem programu za zgodnje odkrivanje raka dojk DORA, ki sta ga izvedla mag. Maksimiljan Kadivec, vodja programa DORA in mag. Kristijana Hertl, odgovorna radiologinja v DORI. Predstavila sta pomen zgodnjega odkrivanja raka dojk, ko z nekajminutnim pregledom z mamografijo odkrivajo majhne spremembe na dojkah, ki jih ženske še ne morejo zatipati same. Od novembra 2015 program DORA deluje v Zdravstvenem domu Domžale, kamor so redno vsaki dve leti na mamografijo vabljene ženske med 50. in 69. letom iz občin Domžale, Dol pri Ljubljani, Trzin, Mengeš, Moravče, Lukovica, Komenda in Vodice.

V uvodu predavanja je vse zbrane pozdravila vodja vzgojno zdravstvenega centra Andreja Heine, prof. zdravstvene vzgoje, ki je dejala, da so se v okviru letošnjega dogodka »Čas za zdravje in gibanje v Domžalah« odločili, da prvi dan namenijo predavanjem o pomenu zgodnjega odkrivanja raka dojk, naslednji dan pa za predstavitev vseh preventivnih zdravstveno vzgojnih programov ter regijskih društev, ki so v kakršnikoli povezavi z zdravjem in gibanjem.

Udeležba žensk iz občine Domžale dobra

Mag. Kristina Hertl, odgovorna radiologinja v Dori je povedala, da Domžale veljajo za najbolj zdravo občino v Sloveniji. To kaže tudi odzivnost žensk na vabilo programa DORA. Od leta 2011 je bila povprečna udeležba žensk v programu DORA dobrih 77 %. Nekoliko nižja je udeležba žensk, ki se prvič udeležujejo programa DORA, okoli 65 %, medtem ko je udeležba žensk v naslednjih krogih vabljenja višja (povprečno 91 %). Od leta 2011 je bilo od žensk, ki so opravile mamografijo v programu DORA, 365 povabljenih na dodatne preiskave na Onkološki inštitut Ljubljana, pri 69 so odkrili raka dojke.

Začetki v mobilni enoti, danes v zdravstvenem domu

Program DORA je do leta 2015 potekal v mobilni enoti programa DORA. S slikanjem so začeli 2011 in v pol leta odkrili 31 rakov dojk. Povabili so ženske med 50. in 69. letom iz občin Domžale, Lukovica, Mengeš , Moravče in Trzin, slikanja se je udeležilo 68 % vabljenih žensk. Nato so v drugem krogu leta 2013 povabili ženske iz občin Domžale, Dol pri Ljubljani, Komenda, Lukovica, Mengeš, Moravče, Trzin in Vodice. Slikanja se je udeležilo 76 % vabljenih žensk, pri 27 so odkrili raka dojke.

Od novembra 2015 program DORA deluje v Zdravstvenem domu Domžale, kamor so do konca avgusta 2018 povabili že skoraj 13.000 žensk (nekatere večkrat), slikanja se jih je udeležilo skoraj 11.000 (82-odstotna udeležba), pri 112 ženskah so odkrili raka dojke.

Zgodnje odkrivanje lahko reši življenje

»Dolgoročni cilj programa DORA je zmanjšati umrljivost žensk za rakom dojk za 30 ali več odstotkov. Udeležba žensk v programu je pogoj za uspešnost programa; če se vabilu na mamografski pregled odzove vsaj 70 % žensk, lahko dolgoročno zmanjšamo umrljivost žensk zaradi raka dojk,« je poudaril mag. Maksimiljan Kadivec, vodja programa DORA. Danes se programa DORA udeleži okoli 73 % žensk. Zato sodelavci programa DORA pozivajo ženske, da se programa redno udeležujejo, saj je z odkrivanjem manjših tumorjev izid bolezni bistveno boljši.

Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar

Komentarji uporabnikov
Tagi