Lokalne volitve 2022 – Pravila oglaševanja

Uredniška pravila oglaševanja spletnega portala domžalec.si za Lokalne volitve 2022 – redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

  • Spletni portal domžalec.si bo spremljal volilno kampanjo in priprave na redne lokalne volitve v okviru svoje programske zasnove in skladno s prostorskimi možnostmi z različnimi novinarskimi prispevki ter z oglasnimi pasicami. Pri tem bomo upoštevali enakopravno zastopanost kandidatov, političnih strank in drugih predlagateljev kandidatov.
  • Spletni portal domžalec.si kot samostojni in nestrankarski medij si pridržuje pravico, da strankam, listam, samostojnim kandidatom oziroma kandidatkam in njihovim organizacijam ne bo brezplačno objavljal strankarskih razglasov, pozivov, javnih izjav, stališč ter drugih uradnih dokumentov in podobnih vsebin, vključno s pismi bralcev, ki nam bodo posredovane z namenom volilne propagande.
  • Objave, razglase, oglasne pasice, sporočila kandidatov, njihovih predlagateljev in strank bomo na spletnem portalu domžalec.si objavljali izključno po veljavnem ceniku za oglasni prostor. Vsa volilna sporočila bomo objavili le z navedbo naročnika, tako kot to predpisuje 7. člen Zakona o volilni in referendumski kampanji (ZVRK). Prav tako je za vsebino naročenih oglasov in objav, ki jih bomo objavili na način in v obliki kot nam bodo posredovani, v celoti odgovoren naročnik objave. Kljub temu si uredništvo portala domžalec.si pridržuje pravico, da zavrne objavo vseh naročenih oglasov in sporočil, ki bi morda vsebovali elemente sovražnega govora, hujskaštva, narodne, rasne, verske ali kake druge nestrpnosti, žalitve in podobno neprimerno vsebino.
  • Naročila za oglasni prostor na spletnem portalu domžalec.si sprejema ULMI, marketinške storitve, Miha Ulčar, s.p., Partizanska 3, 1230 Domžale. Kontakt: oglasevanje@domzalec.si, GSM: 031 375 683.

OGLAŠEVANJE