Loka pri Mengšu na starih razglednicah

Razpotegnjeno obcestno naselje Loka pri Mengšu se nahaja na zahodnem delu Mengeškega polja, južno od naselja Mengeš in severno od naselja Trzin. Skozi Loko pri Mengšu teče reka Pšata. Zahodno od naselja je ožji ravninski pas, ki nato preide v razrezana in ponekod zakrasela pobočja  osamelca  Rašice  (Vrh Staneta Kosca, 641 m). Ob njegovem vznožju ob poti na Dobeno stoji grad Jablje, ki je v svoji prvotni podobi obstajal že v 14. stoletju. Sredi ravnine na desnem bregu Pšate stoji cerkev sv. Primoža in Felicijana.

Na zgornji razglednici, ki jo je v svoji knjigi »Oj ta Slamnik: občina Domžale na starih razglednicah« objavil Stane Stražar, se na levi strani nahaja središče vasi s Pšato in kamnitim obokanim mostom, ki ga domačini po ustnem izročilu postavljajo v rimsko dobo. K Loki spada tudi grad Jablje. Jabeljski gospod Rudolf von Hagbach je prvič omenjen v letu 1303. Po urbarju iz leta 1493 je imelo jabeljsko posestvo svoje podložnike tudi v vasi Dunaj pri Jabljah (am Dwnay).

Na desni strani razglednice je grad Jablje. Ime s v listinah omenja že leta 1268. Sedanji grad so po Valvasorjevem poročilu sezidali leta 1530. Notranjost je leta 1745 v fresko tehniki poslikal Franc Jelovšek. Cerkev sv. Primoža in Felicijana se v zgodovinskih virih prvič omenja leta 1526, ko je morala za vojno s Turki dati en kelih.

Zgornja razglednica Loke pri Mengšu, ki jo je v omenjeni knjigi objavil Stražar, je stara že več kot stoletje, prikazuje pa vaščane, ki se neko nedeljsko popoldne zbrali pred Gregovo hišo in ob reki Pšati ali pri Pleterju.

Vir: Povzeto po knjigi Oj ta slamnik: občina Domžale na starih razglednicah, avtorja Staneta Stražarja (fotografiji sta iz knjige).

Komentarji uporabnikov
Tagi