Z disleksijo v knjižnico

Disleksija je najpogostejša učna težava, ki jo največkrat povezujemo s težavami pri branju in pisanju. Na brezplačnem predavanju, ki bo v Krajevni knjižnici Ihan potekalo v torek, 1. oktobra 2019, ob 19. uri, boste spoznali načine in igre, s katerimi otroku približamo branje. Predavateljica vam Ana Klepec Marcijan vam bo predstavila različne možnosti za otroku z disleksijo prijeten obisk knjižnice.

Disleksija je najpogostejša nevrološko pogojena motnja za katero so značilne motnje v delovanju miselnih procesov in je specifična učna težava. Primarno jo lahko prepoznamo kot težave pri branju, saj posamezniki s to motnjo po navadi berejo na ravni, ki je znatno nižja od pričakovane. Skupne značilnosti posameznikov z disleksijo so težave s fonološkim zavedanjem (prepoznavanjem delov besed, povezavo glas-črka..), črkovanjem in težave s hitrostjo vizualnih-verbalnih odzivov, vendar je pomembno opozoriti, da se motnja od posameznika do posameznika tudi razlikuje.

Pomembno je vedeti, da so te težave posledica drugačnega delovanja možganov ter da je en izmed pomembnih dejavnikov, na podlagi katerega se motnja pojavlja, tudi šibkejši delovni in dolgotrajni spomin.

(vir: Magajna, L., Čačinovič Vogrinčič, G., Kavkler, M., Pečjak, S., Bregar-Golobič, K. in Nagode, A. (2008). Učne težave v osnovni šoli: koncept dela. Ljubljana: Zavod Republike Slovenije za šolstvo.)

Hkrati vas vabimo, da si prelistate koledar prireditev, ki potekajo v mesecu oktobru Knjižnici Domžale in njenih enotah. Koledar prireditev si lahko ogledate s klikom na spodnjo sliko.

Avtor: Knjižnica Domžale; Foto: Knjižnica Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi