Sprehod po virtualni Maistrovi poti

Pogumna, neustrašna, nenavadna, karizmatična …, takšna naj bi bila Maistrova pot. Takšen je bil general in pesnik Rudolf Maister. Drzno in odločno je zavzel državne in narodne meje ter postavil temelje današnji slovenski državi. Vendar kljub temu v slovenskem kolektivnem spominu dolgo ni zasedel ustreznega mesta. Maistrovo pot je ustvarjalo 15 slovenskih muzejev, arhivov in knjižnic, s pomembnim prispevkom družine Maister. Predstavitev Maistrove virtualne poti, je potekala v petek, 29. oktobra 2021, v Medobčinskem muzeju Kamnik v gradu Zaprice.

Zaključili so namreč virtualni projekt Maistrova pot, ki sta si jo leta 2017 zamislili Alenka Juvan in Katarina Mahnič kot del evropskega projekta v okviru programa Evropa za državljane. Na zdajšnjo nekoliko spremenjeno in dopolnjeno podobo pa je vplivalo 15 sodelujočih ustanov, skupaj s pomembnim deležem družine Maister. Glavni namen Maistrove poti je ostal enak, kot je bil: s pomočjo spleta povezati kraje, v katerih je Maister živel in deloval, ter ustanove, ki hranijo kakršno koli gradivo ali spomin o njem. Spletno stran je izdelala agencija noviSplet (Atribut d. o. o.), za animacijo in logotip je poskrbel Ciril Horjak.

Vodja projekta mag. Zora Torkar je v uvodu pozdravila vse zbrane, še posebej govorce, ki so podali svoje videnje v predstavitvi Maistrove poti ter naštela sodelujoče ustanove: Arhiv Republike Slovenije, Dolenjski muzej Novo mesto, družina Maister, Koroški pokrajinski muzej Slovenj Gradec, Gorenjski muzej, Medobčinski muzej Kamnik, Muzej novejše zgodovine Slovenije, Muzej novejše zgodovine Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor, Narodni muzej Slovenije, Narodna in univerzitetna knjižnica, Pokrajinski arhiv Maribor, Pokrajinski muzej Celje, Pokrajinski muzej Maribor, Univerzitetna knjižnica Maribor, Vojaški muzej Slovenske vojske, Zgodovinski arhiv Ptuj.

Sledil je pozdravil nagovor župana Občine Kamnik, Mateja Slaparja, ki je med drugim dejal, da je ponosen, da je tudi občina sodelovala s tem projektom, nenazadnje je general Rudolf Maister zelo povezan s Kamnikom, saj je na Šutni njegova rojstna hiša, kjer se je 29. 3. 1874 rodil. V Kamniku so postavili tudi prvi spomenik Sloveniji Rudolfu Maistru, je pa eden največjih Slovencev, ki je Slovenijo naredil takšno, kot jo sedaj imamo. Če njega ne bi bilo, verjetno ne bi ostalo dosti naše države tistega časa.

Maistrovo spletno pot so nam ob prikazu poti na velikem projekcijskem platnu predstavili vodja projekta mag. Zora Torkar, koordinatorja Alenka Juvan in mag. Jože Podpečnik ter strokovni odbor: mag. Zora Torkar, Alenka Juvan (MMK), Renny Rovšnik, mag. Jože Podpečnik (NMS). Kraje maistrove poti na zemljevidu pa so predstavili dr. Vlasta Stavbar (UKM), mag. Marijan Rupert (NUK), dr. Marko Štepec (MNZS) in mag. Zvezdan Markovič (Vojaški muzej SV). Zbranim so predstavili Maistrovo otroštvo in mladost, Maistrov rod, družino in šolanje, vojaško kariero od kadeta do generala, boja za meje, odlikovanja in priznanja. Predstavili so ga kot pesnika, bibliofila in velikega kulturnika ter da je Maister navdih za literaturo, glasbo in film … Predstavili so javne spomenike Rudolfa Maistra, nekaj pa so povedali tudi o Zvezi društev Rudolfa Maistra. Na spletni strani Maistrova pot pa lahko najdete tudi križanke, interaktivno igro in kviz, spomin, o Rudolfu brez brkov, o Veroniki, ki je s kačjim repom namahala mamuta.

Projekt je vodil Medobčinski muzej Kamnik. Animacijo in logotip Maistrove poti je izdelal Ciril Horjak. Spletne strani je izdelal Novi splet d.o.o., računalniške igrice Ctrl.Art. d. o. o., scenarij in režija avdio posnetka Alenka Juvan in Andreja Humar Gruden, prevod v angleščino Jon Derganc, lektoriranje Ana Gruden. Finančno so projekt podprle: Ministrstvo za kulturo RS, Občina Kamnik in sodelujoče ustanove. NUK v projektu sodeluje z digitalizacijo dokumentov iz njegovega življenja in dela, ki jih hrani v svoji zbirki.

Projekt Maistrova pot je zasnovan kot spletna virtualna pot, ki bo obiskovalcem in iskalcem informacij ponudila nove priložnosti za predstavitev gradiva o Rudolfu Maistru (1874–1934). Poleg promocije virov in povečevanja dostopa do gradiva, želi projekt tudi spodbuditi zanimanje strokovne in širše javnosti za slovenskega pesnika in generala. Glavni namen projekta je digitalizacija gradiva, ki ga hranijo različne ustanove širom Slovenije; in te ustanove, pa tudi kraje, v katerih je Maister živel in deloval, povezati s pomočjo spletne strani oziroma aplikacije.

Maistrovo virtualno pot si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi