Pogovor o knjigi “Zgodovina fare Domžale 3” in Bernikovem rokopisu “Fragmenti”

Kulturni dom Franca Bernika Domžale in člani uredniškega odbora za izdajo ponatisa knjig Franca Bernika nadaljujejo svoje delo. Tako je v mesecu marcu 2021 izšla že tretja načrtovana knjiga. V “Zgodovini fare Domžale 3« sta zbrana ponatis knjige iz leta 1925 o Bernikovih dognanjih, povezanih s preteklostjo in zgodovino tega prostora, z naslovom »Z nekdanje Goričice«, drugi del knjige pa je posebno dragocen, saj so v tej knjigi izdani tudi Bernikovi zapisi o medvojnem in povojnem obdobju v Domžalah. Naslovili so jih “Fragmenti”, prinašajo pa natis še neobjavljenega, pred kratkim odkritega rokopisa o težkem in krutem času, ki so ga zaznamovale tudi številne žrtve in tragični dogodki, ki jih je še posebno skrbno beležil.

Že dlje časa je v Domžalah tlela zamisel o ponovnem natisu temeljnih knjig Franca Bernika. Pred dnevi je izšla že tretja knjiga, in v njej tudi prvenec, prvič natisnjen Bernikov rokopis z naslovom “Fragmenti”, v katerih je Bernik popisal dogajanje v Domžalah v času druge svetovne vojne, torej med leti 1940 in 1947. O Fragmentih in avtorju sta v okviru Srečanj pod slamniki spregovorila njegov poznavalec mag. Blaž Otrin in urednica Cveta Zalokar.

V pogovoru je mag. Blaž Otrin povedal, da so v župniji Domžale ob stoletnici ustanovitve domžalske župnije leta 2008 izdali monografijo “100 let župnije Domžale”. Glavni vir za monografijo so bili štirje metri arhivskega gradiva, ki ga je župnija Domžale leto pred tem izročila Nadškofijskemu arhivu Ljubljana za namen ureditve, popisa in hrambe. »Med tem gradivom smo našli tudi dragocen rokopis “Zgodovina fare Domžale III”, župnika Franca Bernika, ki pa žal ni bil ohranjen v celoti, saj smo ugotovili, da manjka prvi del rokopisa in nekaj vmesnih strani,« je obrazložil mag. Blaž Otrin. Franc Bernik je večino dela napisal že kot begunec v Ljubljani, kjer je imel, kot deloholik, obilico časa. Že v begunstvu okoli leta 1944 je delo nameraval izdati, kar dokazuje osnutek dopisa ordinariatu, a uradno vloge ni vložil. S pisanjem dela je Franc Bernik po vrnitvi v Domžale nadaljeval do leta 1948.

»Po vojni, v novih  političnih razmerah, ni bilo nobene možnosti, da bi delo v obliki, kot ga je zasnoval Franc Bernik izšlo, saj je v njem vidna njegova dosledna protikomunistična drža, pa čeprav je kot legalist v duhu državnega cerkvenstva, v katerem je bil vzgojen še za časa habsburške monarhije, sprejel novo oblast kot dejstvo. Glede na  napisano lahko domnevamo, da je delo pisal za čas, ko se bodo zadeve umirile in normalizirale,« je dejal mag. Blaž Otrin.

Vsebina tretje knjige je zanimiva zaradi dogodkov, ki jih je Bernik sam doživel ter številnih podatkov, ki jih je uspel pridobiti od ljudi. Iz vsebine knjige je razvidno, da je bil že kot begunec v Ljubljani, kljub strogo zaprti meji, razmeroma dobro seznanjen z dogajanjem v Domžalah in hkrati pozorno spremljal dnevno časopisje, še posebej vse zapise o Domžalah.

»V zapisih je nekaj imen žrtev nedvomno zapisanih na novo in do sedaj še niso bili evidentirani, pri nekaterih je tudi kakšna napaka, kar ne čudi, saj je France Bernik zapisal podatke, ki jih je dobil, za marsikaterimi osebami, družinami in celo rodbinami pa se je v času vojne in po njej izgubila vsaka sled, saj so bili pomorjeni, razbiti, razseljeni in podatki niso bili zabeleženi v nobenih uradnih evidencah,« je povedal mag. Blaž Otrin.

»Tako je tretja knjiga Zgodovina fare Domžale 3 ohranjeni Fragment dragocen prispevek k spoznavanju težkega obdobja naše zgodovine, hkrati je objava naš dolg do Franca Bernika, ki je s tako skrbnostjo, zavzetostjo in empatijo spremljal dogodke v kraju ter usode ljudi in je konec koncev delo napisal, da bi ga njemu tako ljubi Domžalci dobili v roke in prebrali,« je ob koncu pogovora dejala Cveta Zalokar, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale, ki skupaj s člani uredniškega odbora za izdajo ponatisa knjig Franca Bernika ohranja to lepo zgodovino. Vse tri do sedaj izdane knjige je možno kupiti v Kulturnem domu Franca Bernika Domžale ter v župniji Domžale.

Pogovor o knjigi “Zgodovina fare Domžale 3” in o Bernikovih Fragmentih v knjigi si lahko ogledate v zgornjem videu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi