Moški pevski zbor Radomlje že 50 let aktivno bogati kulturno dejavnost

Kulturna društva se predstavijo

Kulturno društvo Moški pevski zbor Radomlje je lani praznovalo častitljivo 50-letnico svojega obstoja in plodnega ustvarjanja. Pevci se radi odzovejo na povabilo, saj je njihov repertoar obsežen in vsebuje slovenske narodne, umetne in borbene pesmi kot tudi tujo in sakralno glasbo. Pevce vodi zborovodja Primož Leskovec. Zelo so ponosni na letošnjo srebrno plaketo Občine Domžale, ki so jo prejeli ob 50-letnici aktivnega delovanja in bogatenja kulturne dejavnosti v krajevni skupnosti, občini, državi in tujini. Vsako leto pred božičem organizirajo letni koncert v Kulturnem domu Radomlje, lahko jih boste poslušali tudi na Slamnikarskem sejmu 3. junija.

V okviru Tedna ljubiteljske kulture je v organizaciji JSKD OI Domžale in Knjižnice Domžale v sredo, 17. maja 2023, potekala predstavitev Moškega pevskega zbora Radomlje, ki je lani obeležil 50 let delovanja. Na tokratnem dogodku se je radomeljski pevski zbor, ki deluje pod vodstvom Primoža Leskovca, predstavili s svojim »zlatim« izborom pesmi ter slikovnim prikazom na projekcijskem platnu. Predstavitev je vodil Marjan Križnar. Obiskovalce je v uvodu pozdravila Klavdija Gregorin Štiftar, vodja JSKD OI Domžale in v nadaljevanju predstavila zbor.

Zametki Moškega pevskega zbora Radomlje segajo v leto 1969, ko je nekaj članov Prostovoljnega gasilskega društva Radomlje na gasilski seji imenovalo pripravljalni odbor za ustanovitev pevskega zbora. Spomladi, točneje 25. marca 1970, so ti zanesenjaki postali ustanovni člani Moškega pevskega zbora Radomlje, ki je dve leti deloval v okviru gasilskega društva. Desetim ustanovnim članom se je že na začetku priključilo enajst pevcev, prvi zborovodja pa je za sedem let postal prof. Stane Habe. Dve leti kasneje je zbor prerastel v samostojno društvo, ki je do danes nekajkrat spremenilo ime – od leta 2016 se uradno imenujejo Kulturno društvo Moški pevski zbor Radomlje.

Nemogoče je na kratko orisati delovanje zbora v teh desetletjih, pa vendarle poskusimo najti nekaj poudarkov. Brez zbora ni minil praktično noben dogodek v Radomljah, tudi v širšem domžalskem okolju so jih poslušali na številnih prireditvah. K temu je pripomoglo zgledno sodelovanje s krajevno skupnostjo, z Občino Domžale, Javnim skladom RS za kulturne dejavnosti, z društvi v njihovem kraju (Foto kino in video klub Mavrica, Kulturno društvo Radomlje, PGD Radomlje), pozabiti ne smemo niti na Osnovno šolo Preserje in na sodelovanje z domžalskim Območnim združenjem za vrednote NOB.

Pevci se radi spominjajo revij in koncertov, ki so jih vse od leta 1984 družili z obrtniškimi pevskimi zbori in na katerih so predstavljali našo občino in Obrtno-podjetniško zbornico Domžale. V tistih časih je zbor predstavljal enega najkvalitetnejših moških vokalnih sestavov pri nas. Posebej so ponosni tudi na številna gostovanja v tujini in na prijateljstva, ki so se ob tem stkala.

V pregledu njihove zgodovine najdemo številne radijske posnetke in samostojno zgoščenko. Zbor je v vseh desetletjih delovanja vodilo sedemnajst zborovodij. Prvi je bil že omenjeni Stane Habe, zadnjih štirinajst let pa zbor vodi Primož Leskovec. Najdaljši, devetnajstletni staž je med sedmimi predsedniki zbora opravil Franci Velepec, že sedmo leto pa je predsednik društva Marjan Franc Levstek. Nastopov širom po Sloveniji ne bomo naštevali, preveč jih je bilo. Ne morejo pa mimo občinskih pevskih revij (od leta 1971) ter revij obrtniških pevskih zborov Slovenije, na katerih od leta 1984 sodelujejo tudi s pomočjo Območne obrtno- podjetniške zbornice Domžale. Posebej velja omeniti še njihova gostovanja v Nemčiji (Dachau, Frankfurt), na Madžarskem (Szentbekalla) in nepozabne izmenjave s pevci iz nemškega Rüdenaua in avstrijskega Škocjana. Leta 1973, in kasneje še večkrat, so naredili prve posnetke za ljubljanski radio, pred dvajsetimi leti pa so izdali zgoščenko.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi