Češminov park v Domžalah gostil likovno kolonijo

"Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi"

Društvo Barka je v Češminovem parku v Domžalah pripravilo drugo likovno kolonijo, ki je potekala v četrtek, 23. septembra 2021, od devete do dvanajste ure. Kolonijo sta vodili slikarki Renata Grmovšek in Andreja Eržen, število udeležencev pa je bilo omejeno na 30. Likovno kolonijo sta si ogledali tudi mag. Renata Kosec, podžupanja Občine Domžale ter Mira Bečan, vodja Službe za turizem na Občini Domžale in direktor Društva Barka Blaž Brešan.

Ivana Petkukjeska, vodja projekta in projektna svetovalka v Društvu Barka je za naš portal dejala, da je poleg risanja in razvijanja likovnih spretnosti, namen kolonije tudi medgeneracijsko sodelovanje, vključevanje ranljivih skupin ljudi, kreativno preživljanje prostega časa in seveda druženje. Najbolj pomembno je vključevanje čim več (ranljivih) skupin ljudi v likovno terapijo, kot učinkovito terapevtsko metodo pomoči in izražanja. Njihova likovna kolonija ponuja priložnost, da to doživite brezplačno.

Likovna kolonija je del projekta “Umetnost sodelovanja ranljivih skupin ljudi“, v okviru katerega bodo organizirali štiri likovne kolonije, umetniške delavnice in art terapijo ter druge različne prostočasne kreativne aktivnosti v njihovem ateljeju v Zbiljah. To je bila že druga likovna kolonija, na kateri so se pridružili zavodi in organizacije, ki so se navdušili nad projektom in pomočjo z umetnostjo ter vsi, ki so se pravočasno prijavili.

V Društvu Barka že triindvajset let osebam z motnjo v duševnem razvoju zagotavljajo dom, družbo, službo ter inovativne storitve. Ena izmed novosti so umetniške delavnice oziroma tako imenovane art terapije in likovne kolonije za različne ranljive skupine. Mednarodna praksa in raziskave ter njihove izkušnje so pokazale, da pomoč z umetnostjo pri osebah z motnjo v duševnem razvoju preprečuje aksioznost, povečuje socialno vključenost, osebi daje občutek pripadnosti, preprečuje občutek osamljenosti, spodbuja domišljijo in kreativnost ter vpliva na razvoj oziroma vzdrževanje finomotoričnih sposobnosti. Hkrati so tako želeli spodbujati aktiven življenjski slog, medgeneracijsko sodelovanje in aktivno staranje, ne samo pri sprejetih osebah Društva Barka – odraslih z motnjo v duševnem razvoju, ampak tudi  pri različnih ranljivih skupinah in lokalni skupnosti. Njihovo dosedanje izkušnje so pokazale, da se lahko našteti cilji v veliki meri dosegajo s kreativnimi aktivnostmi. Pomoč z umetnostjo kot program so v zadnjih petih letih izvedli približno dvakrat letno.

Za umetniški material, malico, kavico in dobro vzdušje so poskrbeli organizatorji.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi