Ringaraja – Območno srečanje otroških folklornih skupin Domžale – Kamnik 2020

»Radi pojemo, igramo, se po vižah sukat’ znamo«

V organizaciji Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti, Območne izpostave Domžale je v nedeljo, 1. marca 2020, v Kulturnem domu Mengeš potekalo Območno srečanje Folklornih skupin Domžale – Kamnik 2020. Območno srečanje, ki je potekalo v dveh delih, najprej so nastopile otroške folklorne skupine, v večernem delu pa še odrasle folklorne skupine, je bilo izvedeno v sodelovanju z Območno izpostavo JSKD Kamnik.

V okviru razpisa Javnega sklada RS za kulturne dejavnosti poteka Ringaraja 2020 – srečanje otroških folklornih skupin Slovenije 2020. Ta je organiziran na treh ravneh: 1. območna srečanja otroških folklornih skupin, regijska srečanja otroških folklornih skupin in Ringaraja – državno srečanje otroških folklornih skupin Slovenije. Namen srečanj je prikazati in nagraditi najbolj kakovostne in reprezentativne koreografije otroških in mladinskih folklornih skupin in s tem spodbuditi razvoj in kakovostno rast tovrstne produkcije.

Na Območnem srečanju otroških folklornih skupin Domžale – Kamnik 2020 je nastopilo šest otroških folklornih skupin, kar je zelo razveseljivo, saj bogato slovensko ljudsko izročilo pomagajo ohranjati tudi številni otroci iz domžalsko-kamniškega območja. Otroci so skozi igro in ljudsko melodijo vsak po svoje vzljubili ljudski ples. Ta se prenaša iz generacijo v generacijo. Pri tem ga vsaka generacija nekoliko preoblikuje, zaznamuje in naredi za svojega. Vse otroške folklorne skupine delujejo v okviru kulturnih društev in kulturnih zavodih, povprečna starost nastopajočih pa ne sme presegati 15 let. Vsaka nastopajoča skupina je na srečanju predstavila eno koreografijo, ki je lahko obsegala od 4 do 7 minut programa, izvajati pa se je morala ob živi glasbi.

Na srečanju, ki ga je povezovala Ajda Sokler, je starše nastopajočih otrok in ljubitelje folklornega plesa, ki so napolnili dvorano, pozdravil Matej Primožič, vodja Območne izpostave JSKD Domžale, ki je dejal, da je omenjena prireditev eden izmed združevalnih projektov, ki ga izvajata domžalski in kamniški izpostavi JSKD, saj s preglednim srečanjem zajemajo kar sedem občin in sicer Domžale, Trzin, Mengeš, Lukovico, Moravče, Kamnik in Komendo. Vsem nastopajočim skupinam se je zahvalil za sodelovanje, prav tako tudi strokovni spremljevalki Aleksandra Petrovič, ki je budno spremljala vse nastope. Po končanem srečanju je strokovna spremljevalka vsem vodjem skupin podala prvo oceno njihovega nastopa. V prihodnjih dneh bodo vsi vodje skupin prejeli še opisno oceno oziroma analizo predstavljenih programov. Po ogledu vseh območnih srečanj znotraj regije, bo regijski selektor pripravil seznam skupin, ki glede kakovosti dosegajo regijsko raven in sestavi program in vrstni red regijskega srečanja.

Na srečanju so nastopili:

Folklorna skupina Pestrna

Folklorna skupina enote Pestrna deluje že deseto leto. Ker skupina deluje v okviru vrtca, se otroci vsako leto menjajo. Skupina se predstavlja na različnih lokalnih prireditvah, na območnih revijah, z veseljem pa se odzovemo tudi vabilu vrtcev in šol.

Naslov in opis koreografije: TO JE TISTA MUHA

Otroci prihajajo na oder in vijejo kačo. Postavijo se v krog in z gibi predstavijo pesem in ples To je tista muha.
Sledi ljudska igra Gnilo jajce, nato sledi ples To je tista muha v parih ob spremljavi harmonike. Po plesu otroci vijejo kačo in odidejo z odra.

Mlajša otroška folklorna skupina Verine zvezdice

OFS Verine zvezdice je bila ustanovljena že leta 2009, od leta 2010 pa je del Šolskega kulturno-umetniškega društva (ŠKUD) Verine zvezdice, ki deluje znotraj OŠ Marije Vere. Skupina se vse bolj uveljavlja na območju Kamnika, zadnjih nekaj let tudi redno nastopa na območnih srečanjih otroških folklornih skupin, ki potekajo v okviru JSKD. Ker je folklornih plesalcev vsako leto več, znotraj društva delujeta dve skupini, in sicer mlajša in starejša. V mlajši skupini pleše 14 otrok iz 1. triade, zelo pomemben del skupine pa so tudi ljudski godci, ki popestrijo glasbeno priredbo.

Opis koreografije: OVČKE SO NAM UŠLE

Nad Kamnikom se raztezajo gore, pod njimi pa so številni prostrani pašniki. Še danes na Veliki planini in Črnivcu pri Kamniku pasejo živino. Nekoč so ovce pasli predvsem otroci, ki so se na paši radi zaigrali in uganjali različne vragolije. Včasih pa so se pastirčki tako zamotili z igro, da so kar pozabili na ovčke …

Otroška folklorna skupina KD Domžale

Otroška folklorna skupina Domžale v okviru KD Domžale letošnje leto praznuje 20. letnico delovanja. Obiskujejo jo otroci iz bližnje in daljne okolice Domžal. Skupina se vsako leto predstavi z novim spletom. Ponosni so na večje število najmlajših plesalcev, pa tudi na razširjeni glasbeni sestav, katerega poskušajo tudi nadgrajevati. Pri vodenju skupine sodelujejo Damjana Praprotnik, Meta Maček, Tanja Zore, Marjeta Bilban in Vesna Senčar.

Naslov in opis koreografije: POTUJEMO

Poletne veselice so bile v veliki meri vezane predvsem na praznovanje godu farnih zavetnikov. V Domžalski župniji se žegnanje praznuje na rožnovensko nedeljo oziroma prvo nedeljo v oktobru. Takrat so bila večina del na polju že opravljena in so se na veselici zbrali vsi strici in tete, ki so bili sicer razkropljeni po različnih pokrajinah.

Del praznovanja farnega žegnanja bodo otroci predstavili na odru. Prejšnji dan so otroci eden drugemu predstavljali različne igre, ki se jih igrajo v domačem kraju. Danes pa igre niso bile več tako zanimive in so se odločili eden drugemu pokazati tudi kakšen plesni korak. Hitro so ugotovili, da vsi skupaj poznajo pesem Potujemo v Rakitnico. Od tam naprej pa…? Poglejmo si, kam.

Otroška folklorna skupina Mengeš

Otroška folklorna skupina Mengeš deluje v okviru interesne dejavnosti v Osnovni šoli Mengeš in kot sekcija KD Svoboda Mengeš. Skupino sestavljajo otroci od vrtca do 7. razreda. Naše delovanje zaznamujejo številni nastopi na šolskih, občinskih in strokovnih prireditvah, sejmih ter tudi na dobrodelnih prireditvah v domačem kraju in širše po Sloveniji. Gostovanja in povezovanje z vrstniki iz drugih držav predstavljajo za mlade plesalke in plesalce prav posebno doživetje. V preteklosti smo nastopili na mednarodnem festivalu otroških folklornih skupin v Višegradu (BiH), izvedli smo tudi izmenjavo z vrstniki folkorne skupine Tradicija iz Trstenika in Aleksandrovca v Srbiji ter v goste sprejeli folklorno skupino slovenskih izseljencev Mladika iz Buenos Aires-a. Otroci so radoživi, radovedni, radi se igrajo in se zabavajo. Spoznavamo predvsem plese, ki so blizu Mengša, v program pa vključujemo tudi otroške ljudske igre, ljudske pesmi ter pregovore in reke iz domačega kraja.

Naslov in opis koreografije: AL’ PRAV SE PIŠE KAŠA ALI KASHA

Motiv za splet »Al’ prav se piše kaša ali kasha« izhaja iz pesmi Franceta Prešerna, ki si jo je za svojo letošnjo osrednjo tematiko izbrala tudi OŠ Mengeš in jo skozi celotno šolsko leto vključuje v različne kulturne, zgodovinske, vzgojne in izobraževalne programe. Namen je učence opozoriti na pravilno rabo slovenskega jezika in širše na pomen ohranjanja naše bogate kulturne dediščine, ki jo uporaba elektronskih naprav in komuniciranje preko socialnih omrežij vedno bolj oddaljuje od ljudi.

Osrednji lik je fant današnje generacije, ki se sreča z vrstniki iz »prejšnjega« stoletja in se skuša vključiti v takratno življenje. Z zanimanjem preko poskočnic štajeriša skuša najprej izvedeti kaj pomenijo besede, ki jih sploh ne pozna. V nadaljevanju se pridruži skupini in osvoji tudi plese takratnega časa. Z različnimi figurami štejerišev, mrzulina in ta požugana se za hip umakne iz svojega sveta elektronskih naprav, ki pa ga med plesanjem ponovno zmedejo in skoraj odvrnejo od prave poti. Na koncu le sledi spoznanje in odločitev, da je skrb za kulturno dediščino pomembnejša od zabave, ki jo prinaša moderna doba.

Otroška skupina folklornega društva Lukovica

Otroška skupina Folklornega društva Lukovica deluje že peto leto. Plesno znanje nadgrajuje z zahtevnejšimi figurami, svoje znanje brusijo tudi pri petju. V skupini trenutno pleše 10 otrok, želijo pa se razširiti. Še posebej so ponosni na pridobitev v lanskem letu – čisto svoje nove folklorne kostume.

Naslov in opis koreografije: POGLEJTE MOŽA

Stara zgodba pravi, da je živel mož, ki se je rad potepal okrog ter spoznaval nove ljudi. Ker pa ga v neki vasi vaščani niso takoj vzeli za svojega, se je naš mož poskusil prikupiti na najrazličnejše načine. Plesal je, igral različne inštrumente, tudi pomagal pri opravilih na domačijah.

Otroci pa so le otroci – posnemajo obnašanje odraslih. S plesom in igro. Prikazali vam bomo delček zgodbe, kako se je mož poskušal prikupiti vaški skupini otrok. Pa mu je na koncu le uspelo?

Starejša otroška folklorna skupina Verine zvezdice

OFS Verine zvezdice, ki je lansko šolsko leto praznovala 10-letnico, je del Šolskega kulturno-umetniškega društva (ŠKUD) Verine zvezdice, ki deluje znotraj OŠ Marije Vere. Skupina se zeleo rada udeležuje različnih prireditev in festivalov, zato se število njenih članov vse bolj narašča. Zato znotraj same skupine delujeta dve skupini, in sicer mlajša in starejša. V starejši skupini pleše 19 otrok iz 2. in 3. triade, lansko leto pa se je precej razširil tudi sestav ljudskih godcev.

Od leta 2013 se predstavlja tudi s svojimi folklornimi kostumi. Le-ti so nastali na podlagi izčrpnih raziskav, kako so se oblačili otroci v Kamniku med leti 1900 in 1920. Gre za meščanska, obrtniška otroška oblačila Kamnika, kar dajejo skupini prav poseben pečat.

Naslov in opis koreografije: IGRA NA MESTNEM TRGU

V preteklosti, ko ni bilo še sodobne tehnologije in toliko prometa, se je z mestnega trga razlegal otroški smeh in vrišč, saj so se zbrali prav vsi otroci iz okoliških ulic in se veselo igrali ter zabavali.

Avtor: Miha Ulčar; Opis skupin: JSKD, OI Domžale; Foto: Janez Ravnikar; Video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi