Zgodovinska razstava o vitezu Adamu Ravbarju s Krumperka

Vitez Adam Ravbar je bil značilen predstavnik svojega stanu in časa. Bil je plemič, vojak in posestnik v enem, ki pa se je v največji vojaški preizkušnji svoje dobe častno odrezal, da se je njegovo ime zapisalo v slovensko zgodovino. Ker se je v času svojega življenja največ zadrževal na gradu Krumperk pri Domžalah, kjer je imela njegova rodbina posestva, je Adam Ravbar vsekakor tesno povezan z zgodovino na domžalskem.

V Slamnikarskem muzeju so pripravili zanimivo zgodovinsko razstavo o vitezu Adamu Ravbarju s Krumperka, s katero so s pomočjo zgodovinarjev in še nekaterih ljubiteljskih zbiralcev, poskušali razkriti to znamenito zgodovinsko osebnost, njegovo sodelovanje v znameniti bitki pri Sisku leta 1593 in še marsikaj zanimivega, kar je povezano z rodbino Ravbarjev in gradom Krumperk.

Adam Ravbar je odločilno prispeval k zmagi nad Turki v bitki pri Sisku, ki je bila 22. junija 1593. Pod vodstvom Andreja Turjaškega je poveljeval manjšemu konjeniškemu oddelku kranjskih strelcev z ognjenim orožjem. Njegov sloves nepopustljivega bojevnika so Slovenci s krepitvijo narodne zavesti povzdignili šele v ljudski pesmi v 19. stoletju.

Odprtje razstave, ki je v Slamnikarskem muzeju Domžale potekalo v torek, 25. novembra 2014, je bilo v stilu in pridihu časa, ko so v naših krajih gospodovale plemiške rodbine in pogumni vitezi, kot so bili Adam Ravbar in njegovi kranjski strelci. Katarina Ruš Krušelj je v uvodu predstavila razstavo, na kateri je predstavljeno delovanje Adama Ravbarja ob koncu 16. stoletja, kot tudi rodoslovna skica plemiške družine Ravbar na Kranjskem. Na razstavi je mogoče videti tudi tedanje strelno orožje, viteški oklep in maketo gradu Krumperk.

V kulturnem programu sta nastopila Bojana Čibej iz Zvoda Svitar iz Tolmina, ki je nastopila s kitarsko lutnjo in obiskovalcem skozi glasbo obujala našo dediščine ter Stane Osolnik, mojster arhaične pisave, ki je nastopil v vlogi kronista velike bitke s Turki pri Sisku. Poseben gost odprtja razstave pa je bil dr. France Prešeren, ki ga je upodobil Florjan Pušnik z dvorca Rus pri Lukovici.

Predsednik Komisije za turizem pri Občini Domžale, ki je bila pokrovitelj razstave, Igor Kuzmič, se je zahvalil vsem za pomoč in posredovanje razstavljenih predmetov ter za izvedbo odprtja razstave. Posebna zahvala gre Blažu Križnarju za izposojo makete gradu Krumperk, zbiratelju domoznanskega gradiva Gašperju Dimcu, Kulturnemu društvu Groblje, Društvu Rudolf Maister Domžale, Narodnemu muzeju Slovenije, dr. Francetu Hribovšku, zgodovinarju Matjažu Anžurju, KUD Klativitez iz Vesele gore Šentrupert. Kuzmič se je zahvalil tudi ustvarjalcema kulturnega programa Bojani Čibej z gradu Stuga, s predstavitvijo Eloneare, mojstru samostanske veščine kaligrafije in iluminacije, Stanetu Osolniku ter kustosinji Slamnikarskega muzeja Katarini Rus Krušelj za pripravo koncepta razstave in Romanu Kosu za oblikovanje panojev in postavitev razstave.

Vabljeni, da si razstavo o vitezu Adamu Ravbarju s Krumperka ogledate tudi vi!

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Tagi