Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020

Občina Domžale in Kulturni dom Franca Bernika Domžale vas vabita v počastitev praznika Občine Domžale na ogled razstave dr. Miroslava Stiplovška: »Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020«. Virturalno odprtje razstave si lahko ogledate v videu zgoraj. Ogled razstave v živo bo možen od 22. aprila dalje v odpiralnem času Slamnikarskega muzeja, skladno z aktualnimi Covid-19 ukrepi.

Dr. Miroslav Stiplovšek je v Slamnikarskem muzeju Domžale pripravil pregledno razstavo »Upravni razvoj domžalske občine od sredine 19. stoletja do leta 2020«, ki se razprostira na petnajstih velikih panojih ter na eni veliki naslovnici. Panoji so pregledno postavljeni po vrstnem redu, od nastanka občine pa do današnjih dni. Na panojih je veliko slikovnega in pisnega gradiva, zato obiskovalci vabljeni na ogled razstave, saj vam bo ogled vzel nekaj več časa. Pomoč pri pripravi, oblikovanju in postavitvi razstave sta pomagala Roman Kos in Katarina Rus Krušelj.

Pozdravna nagovora sta imela Cveta Zalokar, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale ter Toni Dragar, župan Občine Domžale. O razstavi je veliko povedal tudi avtor razstave dr. Miroslav Stiplovšek.

Cveta Zalokar, direktorica Kulturnega doma Franca Bernika Domžale je v pozdravnem govoru povedala nekaj besed o njenem 12 letnem županovanju ter se avtorju razstave zahvalila za izbrano slikovno in pisno arhivsko gradivo. Ta razstava je tudi narejena v počastitev praznika Občine Domžale ter trideseti obletnici samostojne Slovenije. Toni Dragar, župan Občine Domžale pa je povedal nekaj besed o njegovem županovanju ter o delu, ki so ga skupaj s svetniki uspeli izpeljati za boljše življenje občank in občanov. Tega dela je bilo veliko.

Po nagovoru Cvete Zalokar in Tonija Dragarja, je o razstavi spregovoril dr. Miroslav Stiplovšek: “Na prvem panoju je arhivsko gradivo upravnega razvoja Občine Domžale od sredine 19. stoletja do druge svetovne vojne, sledi pano o slamnikarstvu, ki je bil temelj za velik napredek Domžal od sredine devetnajstega stoletja do prve svetovne vojne. Sledi pano z razvojem industrije in obrti na domžalskem območju med obema vojnama, kjer so se zgodile velike socialne spremembe. Uspešen razvoj šolstva, kulture, športa ter gasilstva od sredine devetnajstega stoletja do leta 1941, delovanja domžalskega trškega – mestnega ljudskega odbora od maja 1945 in nastanek mestne občine leta 1952, razvoj industrije. Sledijo temeljne gospodarske panoge mestne občine Domžale, novo obdobje v razvoju socialnih in izobraževalnih ustanov ter delovanje kulturnih, športnih in drugih društev po koncu vojne leta 1945, oblikovanje velike občine Domžale s širokimi pristojnostmi v drugi polovici petdesetih let in njen upravni razvoj do leta 1995, uspešen razvoj industrije, obrti in trgovine do začetka devetdesetih let, komunalna in stanovanjska gradnja ter nove pomembne javne zgradbe, izboljšanje pogojev za razvoj šolstva, kulture in športa ter za delovanje društev, ustanovitev zdajšnje občine Domžale leta 1995 in njen upravni razvoj do leta 2020, porast komunalnih del in velike gospodarske spremembe, prizadevanja za nadaljnji razvoj vzgoje, izobraževanja in drugih družbenih dejavnosti, nov napredek na področju kulture, športa in rekreacije ter ustanovitev zdajšnje občine Domžale leta 1995 in njen upravni razvoj do leta 2020.”

Vloga občin, obseg njihovih pristojnosti, kriteriji glede ozemeljskega obsega in števila prebivalstva, sestava občinskih organov in način njihove izvolitve ter financiranje občinskih dejavnosti, so se od sredine 19. stoletja do obdobja sedanje Republike Slovenije glede na vsakokratne družbenopolitične razmere s posebno zakonodajo o občinah spreminjali in dograjevali. Skladno z njo je potekal tudi razvoj domžalske občine, v katerem so bile številne prelomnice, med njimi sredina 19. stoletja, ko je dobila pravico reševati nekatere lokalne zadeve, razglasitev Domžal za trg leta 1925, nastanek Mestne občine Domžale in njena razširitev v drugi polovici petdesetih let ter oblikovanje sedanje Občine Domžale leta 1995. Na razstavi fotografije in dokumenti ilustrirajo upravni razvoj domžalske občine ter značilnosti in težišča njenih prizadevanj na gospodarsko-socialnem in prosvetno-kulturnem področju za izboljšanje življenjskih razmer in kulture bivanja občanov.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi