Razstava v službi miru – Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in na misijah

Slovenska vojska je leta 2017 obeležila 20-letnico sodelovanja v  prvi mednarodni misiji  (MOM) v Albaniji. Slovenski vojaki so po tej odpravi sodelovali še v misijah na Cipru, v Bosni in Hercegovini in Afganistanu. Leta 1997 je Republika Slovenija sprejela pomembno politično odločitev. Pripadnike Slovenske vojske je prvič napotila v mednarodno operacijo, in sicer v Albanijo, v operacijo Alba, ki je  potekala pod vodstvom Organizacije za varnost in sodelovanje v Evropi. Obenem se je na civilno misijo, prav tako v Albaniji, prvič vključila tudi slovenska Policija. Letos tako praznujemo že 22 let sodelovanja Slovenije v mednarodnih operacijah in misijah. Zaradi številnih in neprestanih sprememb v mednarodni politiki je Slovenska vojska v funkciji uresničevanja zunanje politike RS Slovenije in njenih zavez v mednarodni skupnosti, predvsem pa ves čas dejavna v dobro civilistov, med katerimi so najbolj ranljivi otroci, ženske in starejši ljudje.

Na Osnovni šoli Venclja Perka v Domžalah je v ponedeljek, 6. maja 2019, potekalo odprtje razstave z pomenljivim nazivom »Razstava v službi miru – Republika Slovenija v mednarodnih operacijah in na misijah«. Odprtja razstave so se udeležili podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, major Zvezdan Marković iz Vojaškega muzeja Slovenske vojske in Združenja slovenskih mirovnikov, štabni vodnik Bojan Dorič, član Združenja slovenskih mirovnikov, Moravčan in udeleženec mirovnih misij in operacij, ki je prevzel organizacijo dogodka ter častnika Območnega združenja slovenskih častnikov Domžale, major Milan Narat in stotnik Marjan Galien.

Za uvod v odprtje razstave je otroški  Cici zbor pod vodstvom zborovodkinje Katje Erban zapel šolsko himno, zatem pa je vse navzoče pozdravila ravnateljica Osnovne šole Venclja Perka mag. Petra Korošec. V nadaljevanju je nekaj besed spregovorila tudi podžupanja Občine Domžale mag. Renata Kosec, ki je zbranim učencem osmih in devetih razredov, kakor tudi gostom, ki so se udeležili odprtja razstave, med drugim predstavila svoj pogled na vojaška usposabljanja, ki jih je sama preživela na nekaterih tovrstnih taborih in če je ne bi »pritegnila« politika, bi verjetno odšla v Slovensko vojsko, saj podlago za šolanje na tem področju ima.

Major Zvezdan Markovič, mag. Petra Korošec, mag. Renata Kosec, štabni vodnik Bojan Dorič, major Milan Narat in stotnik Marjan Galien.

Več o zgodovini delovanja Slovenske vojske na mednarodnih misijah je zbranim predstavil major Zvezdan Marković.  V 20. letih je v misijah sodelovalo več kot 13.500 pripadnikov slovenske vojske. Pod okriljem Združenih narodov, Evropske unije, Nata in drugih mednarodnih organizacij ali v dvostranskem oziroma koalicijskem okviru se je Republika Slovenija do zdaj vključila v 25 mednarodnih operacij in misij. Pri tem je del pripadnikov svojo dolžnost v službi zagotavljanja mednarodnega miru in varnosti opravljal večkrat.

Trenutno pod okriljem Nata, Evropske unije in OZN ter v drugih okvirih deluje nekaj sto pripadnikov in pripadnic Slovenske vojske ter civilnih strokovnjakov. Ob tej pomembni obletnici je bilo organiziranih cel niz dogodkov in projektov: sprejem poveljnikov dosedanjih kontingentov Slovenske vojske in Policije pri predsedniku republike in vrhovnem poveljniku obrambnih sil, izdan je bil zbornik »20 let v službi miru«, prav tako pa je bila pripravljena potujoča razstava, ki na osmih panelih predstavlja številne varnostne izzive in s tem povezano vlogo ter sodelovanje Slovenije v Mednarodnih operacijah in na misijah in še številne druge dejavnosti. Vse to kaže na dejstvo, da je vloga Slovenske vojske pomembna tudi v mirnodobnem času.

Za kulturni program na odprtju razstave so poskrbeli učenci pod vodstvom Katje Erban.

»Mednarodno okolje doživlja neprestane spremembe in skladno s tem je Slovenska vojska v MOM vseskozi uresničevala zunanjo politiko, ki jo je določila Slovenija in izpolnjevala zaveze, ki jih je dala mednarodni skupnosti. Vseskozi so naši vojaki in civilni strokovnjaki v MOM delovali tudi v dobro civilistov, med katerimi so najbolj ranljivi otroci, ženske in starejši ljudje ter spoštovali vrednote in kulturo območij, na katerih so delovali. Zgodovina je postavila temelj naši sedanjosti. Zato je prav, da tudi zapisi, izkušnje in spomini, ki so jih pripadniki prinesli iz prvih MOM, ostanejo zapisani, so nam v poduk in nas ženejo k izboljšavam. Temu je namenjena razstava, ki jo je pripravil Vojaški muzej Slovenske vojske«, je na odprtju  in  vodenem ogledu razstave dejal major Zvezdan Marković.

Za vodeni ogled razstave je poskrbel major Zvezdan Marković.

Razstavo z vodenim ogledom je v sodelovanju Vojaškega muzeja Slovenske vojske pripravil in omogočil štabni vodnik Bojan Dorič. Ker bo razstava potovala po številnih šolah po Sloveniji, predstavitev dejavnosti Slovenske vojske v MOM ob postavitvah bodočih  razstav bo še naprej izvajal  major Slovenske vojske Zvezdan Marković. Namen razstave je, da izkušnje, zapisi in spomini, ki so jih prinesli iz prvih MOM, ostanejo zabeleženi tudi za mlajše generacije, nam ostanejo v poduk in nas ženejo k izboljšavam. Učencem zadnje triade pa pomeni tudi možnost, da se spoznajo s poklici vojaka Slovenske vojske. Štabni vodnik Bojan Dorič je šoli podari knjigo, ki je izšla ob 20-obletnici z naslovom »20 let v službi miru«, prevzela pa jo je ravnateljica mag. Petra Korošec. Sledil je krajši kviz iz predavanja majorja Zvezdana Markovića, za pravilen odgovor pa so učenci prevzeli nagrade, ki jih je donirala Slovenska vojska.

Razstava bo na OŠ Venclja Perka gostovala med 6. in 11. majem 2019. Ob odprtju razstave je bil organiziran tudi voden ogled za učence 8. in 9. razredov. Odprtje razstave je spremljal kratek kulturni program, ki so ga pripravili učenci OŠ Venclja Perka pod vodstvom Katje Erban.

Avtor: Miro Pivar: Foto, video: Miro Pivar

Tagi