Raziskovalni nalogi učencev OŠ Rodica o Kofutnikovi domačiji

Srečanja pod slamniki

Občina Domžale je skupaj s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale v zadnjih letih veliko naredila na področju varovanja in predstavitve kulturne dediščine v naši občini. Dobili smo Menačenkovo domačijo, Slamnikarski muzej, številno literaturo, povezano z dediščino pa tudi idejo, da del Domžal, v kateri so ti objekti, postane muzejska četrt. V register varovanja kulturne dediščine je bila kot objekt profane stavbne dediščine uvrščena tudi Kofutnikova domačija v Srednjih Jaršah.

V sredo, 10. oktobra 2018, je v Slamnikarskem muzeju potekala predstavitev dveh raziskovalnih nalog o Kofutnikovi domačiji, ki so jo pripravili učenci OŠ Rodica pod mentorstvom prof. Vilme Vrtačnik Merčun. Srečanje pod slamniki je vodila Cveta Zalokar.

V preteklem šolskem letu so mladi raziskovalci iz OŠ Rodica izdelali dve zelo pomembni raziskovalni nalogi o Kofutnikovi domačiji, ki so jih predstavili na oktobrskem Srečanju pod slamniki. Eva Zarja Hrovat in Ariana Andoljšek sta pripravili raziskovalno nalogo »Stanovanjska kultura Kofutnikove domačije v prvi polovici 20. stoletja, primerjava s stanovanjsko kulturo v 19. stoletju«, Špela in Miha Prajs pa raziskovalno nalogo »Fotografije iz Kofutnikove domačije v Srednjih Jaršah«, v kateri izpostavljata več življenjskih zgodb Kofutnikovih in njihovih ožjih sorodnikov. Raziskovalni nalogi sta posebej pomembni tudi zato, ker bo Kofutnikova domačija v prihodnosti verjetno postala pomemben kulturni objekt – ekomuzej v Domžalah. Mentorica mladih raziskovalcev je prof. Vilma Vrtačnik Merčun.

Tradicionalno zasnovana domačija z ohranjeno tlorisno zasnovo in črno kuhinjo je eden izmed redkih reliktov s področja stavbne zgodovine, dediščine gradbeno-obrtnih znanj in dediščine načinov življenja njenih prebivalcev. Domačija predstavlja tip gradnje pred 350 do 400 leti. Grajena je kot stegnjeni dom, v katerem sta stanovanjski in gospodarski del domačije pod eno streho. Stanovanjski del je zgrajen iz lesenih brun, hlev je bil v 50. letih 20. stoletja pozidan. Lesen je tudi gospodarski del v nadaljevanju. Do leta 1938 je bila krita s slamo. Ostrešni tramovi so bili dimljeni in so v dobrem stanju. Les v lesenem delu je bil posekan po letu 1836 (po Odd. za lesarstvo BF). Majhna okenca »na smuč« so zabita z lesom.

Odlični pregledni raziskovalni nalogi mladih raziskovalcev. Druga raziskovalna naloga je postregla tudi z veliko fotografijami ter opisi ljudi in predmetov na fotografijah od leta 1886 do konca druge svetovne vojne in še kakšno desetletje naprej.

Roman Kos, stalni zunanji sodelavec Slamnikarskega muzeja, je pridodal še nekaj svojih videnj o Kofutnikovi domačiji, saj njegova mama izhaja iz njihove rodbine. Na Občini Domžale, v sodelovanju s Kulturnim domom Franca Bernika Domžale, potekajo aktivnosti, da bi domačijo odkupili in spremenil v muzej.

Prezentaciji raziskovalnih nalog si lahko ogledate na povezavi tukaj.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi