Vseslovensko petje s srci v MGC Bistrica

V ponedeljek, 24. aprila 2023, je v MGC Bistrica potekal projekt “Vseslovensko petje s srci”, ki povezuje vse generacije, vse družbene sloje, neguje slovensko kulturo in jezik, krepi nacionalno identiteto in ustvarja boljše vzdušje v družbi. Projekt je nastal leta 2018 in je bil prvič organiziran 4. 6. 2018. Petje povezuje ljudi, prinaša veselje, nas preplavi s pozitivnimi občutji, optimizmom, je dober naravni antidepresiv in izboljša imunski sistem.

23. april je praznik sv. Jurija. Po naši tradiciji je zavetnik sveti Jurij na ta dan prinašal vejico v hišo za dobro letino. Zakaj potem ne bi prepevali vsak zase, drug za drugega prav na ta dan, ki nas po naši tradiciji povezuje z obiljem in srečo?

Vseslovensko petje s srci letos poteka že šestič z namenom združevanja v skupnem prepevanju slovenskih pesmi kot poklon slovenskemu jeziku, kulturi, tradiciji in našim prednikom. Projekt ima noto povezovanja, krepitve, sodelovanja, ohranjanja in prenašanja kulturne dediščine na novi rod. Letos so se projektu prvič pridružili tudi v MGC Bistrica z nastopi številnih pevskih skupin in sicer v ponedeljek, 24. aprila 2023 ob 10. uri. Vse zbrane je pozdravila socialna delavka Irena Štrus, prireditev pa je vodil delovni terapevt Vid Žargaj.

Projekt »Vseslovensko petje s srci« poteka široma Sloveniji v številnih šolah, domovih, zavodih, vrtcih, Srednjih šolah, bolnicah, Domovih za starejše in še več. Organizacija dogodka je prilagojena lokalnemu okolju na določen dan, kjer se s pesmijo prepleta misel o radosti, ljubezni, iskrenosti, miru in svobodi ter se na ta način ohranja naša skupna tradicija. Vsak nastopajoči pevski zbor je iz znanega repertoarja zapel 1-2 pesmi, ki pevcem sežejo do srca.

V MGC Bistrica v Domžalah so nastopili: ljudske pevke Kulturnega društva Groblje, stanovalci in varovanci MGC Bistrica z mentorico in prostovoljko Mariko Haler, Ljudske pevke Šola zdravja Domžale in Moški pevski zbor upokojencev Janez Cerar Domžale, oba zbora vodi Marika Haler.

Učenci glasbene ustvarjalnice Osnovne šole Dob z mentorico Barbaro Vidmar, učenci Osnovne šole Rodica z mentorico Emo Cerar ter dijakinje in profesorice Srednje šole Domžale pod vodstvom Jane Lamberšek Starbek.

Kot so dejali na prireditvi v MGC Bistrica je projekt zasnovan za povezovanje in sodelovanje vseh generacij, prenašanje znanja starejših na mlajše in obratno. Tudi tistih, ki žive izven naših meja. Za krepitev tradicije in pripadnosti domovini, saj imamo bogato zakladnico ljudskega izročila, ki je še vedno živa. Tako se predaja sedanji generaciji dolžnost, da jo ohrani tudi za bodoče generacije.

Projekt je zasnovan za vključitev vseh ljudi kjerkoli. Vsak naj tako prispeva s svojim glasom k skupni energiji in k skupnemu dobremu. Nihče ni izključen, saj lahko pojejo tudi tisti, ki mislijo, da nimajo posluha. Projekt je odličen tudi za sprostitev in zabavo, saj petje prinaša boljše razpoloženje, ohranja in prenaša stare dobre običaje v sodobni svet, s tem pa ima pozitivne učinke za vse državljane.

Za konec pa so vsi zbori in obiskovalci skupaj zapeli »Lipa zelenela je«, ki je bila s strani organizatorjev projekta »Vseslovensko petje s srci« določena kot skupna pesem na vseh prireditvah po vsej Sloveniji.

Projekt je odlična promocija ustanove, kraja ter Slovenije, kot dežele pojočih, veselih in srečnih ljudi.

Avtor: Miro Pivar; Foto in video: Miro Pivar

Tagi