Priložnosti za kulturne in ustvarjalne sektorje ter predstavitev programa za financiranje Ustvarjalna Evropa

Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik v sodelovanju z  JZ Mekinjski samostan pripravljajo »srečanje deležnikov v okviru projekta StimulArt« Na srečanju, ki bo potekalo v sredo, 4. marca 2020, od 14. do 17. ure v Samostanu Mekinje, bodo akterje s področja kulturnih in kreativnih industrij seznanili s priložnostmi financiranja (razpisi) in projekti podpornih vsebin (izobraževanje, mreženje). Vsebine bodo namenjene javnim zavodom, zasebnim zavodom, kulturnim društvom, mladinskemu sektorju, samozaposlenim v kulturi, kreativcem, managerjem, podjetnikom in preostalim pripadnikom KKI sektorja, ki bi jih to zanimalo.

Gostje dogodka: Center za kreativnost / Muzej za arhitekturo in oblikovanje Ljubljana (Anja Zorko) Zavod Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (Ines Kežman)

Center za kreativnost povezuje in podpira dejavnosti ter razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. Predstavili bodo programe, ki jih organizirajo ter podporo, ki jo nudijo kreativcem (izobraževanje, promocija, razpisi, analize).

Zavod Motovila spodbuja mednarodno sodelovanje in mreženje na področju kulture ter vodi Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji. Predstavili bodo EU razpis Ustvarjalna Evropa, zakaj so slovenski prijavitelji med najuspešnejšimi v Evropi, kateri razpisi so v teku in kaj nam obeta novo programsko obdobje 2021-2027.

Dogodek bo potekal v sredo, 4. marca 2020, v Samostanu Mekinje, od 14. do 17. ure. Dogodek je brezplačen. Obvezne prijave do ponedeljka, 2. marca 2020, na e-naslovu: maja.poravne@kamnik.si.

Z dogodkom v okviru projekta StimulArt s področja kulturnih in ustvarjalnih industrij želijo širši javnosti predstaviti izvedene in načrtovane aktivnosti projekta.

Vabljenim (javni zavodi, zasebni zavodi in kulturna društva, mladinski sektor, samozaposleni v kulturi, KKI sektor, kreativci, managerji, podjetniki) bodo ponudili tudi dodatne informacije – zlasti o priložnostih financiranja in podobnih projektih v regiji na področju kulturnega in ustvarjalnih sektorjev.

PROGRAM

13.45–14.00: registracija udeležencev

14.00–14.20: pozdrav organizatorja, predstavitev programa srečanja in kratka predstavitev aktivnosti projekta StimulArt

14.20–15.20: predstavitev Centra za kreativnost / Muzej za arhitekturo in oblikovanje gostja mag. Anja Zorko, vodja CzK

Center za kreativnost (CzK) je interdisciplinarna platforma, ki povezuje, promovira, predstavlja in podpira dejavnosti in razvoj kulturnega in kreativnega sektorja v Sloveniji. S svojimi programi spodbuja opolnomočenje potencialov družbene in ekonomske vrednosti sektorja ter ga aktivneje povezuje z gospodarstvom, znanostjo, izobraževanjem in drugimi sektorji.

Izvedeli bomo:

 • Kako je center nastal, kdo ga vodi in podpira?
 • Kaj je namen centra oz. platforme?
 • Kakšne dogodke ali konference je center že organiziral in kakšne načrtuje?
 • Kakšne programe izobraževanja in usposabljanja center izvaja in kako se vanje vključiti?
 • Katere razpisi centra so trenutno aktualni oz. kateri se načrtujejo (npr. javni razpis za nepovratna sredstva za razvoj inovativnih idej)?

15.20–15.40: odmor

15.40–16.40: Zavod Motovila / Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji; gostja: Ines Kežman, strokovna sodelavka

Zavod Motovila spodbuja mednarodno in medsektorsko sodelovanje v kulturnem in ustvarjalnih sektorjih. Informirajo, svetujejo, izobražujejo, podpirajo, krepijo zmogljivosti in internacionalizacijo v kulturi.  Zavod Motovila od leta 2014 gosti Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji (CED Slovenija), nacionalno informacijsko pisarno programa EU Ustvarjalna Evropa. Motovila je tudi član evropske mreže centrov CED (Creative Europe Desks), ki delujejo v več kot 40 evropskih državah, član evropskega združenja Culture Action Europe in informacijske mreže za mobilnost v kulturi On the Move.

Izvedeli bomo:

 • Kakšno vlogo ima Zavod Motovila v podpornem ekosistemu za kulturne in ustvarjalne sektorje?
 • Kaj pomeni mednarodno sodelovanje: kako začeti, npr. za javne zavode, nevladne organizacije, posameznike?
 • Kdo mi lahko pomaga pri mednarodnem mreženju? Kakšne podporo že izvaja Zavod Motovila (konference, študijski obiski, sklop projektov »širimo horizonte«?
 • Kaj je Center Ustvarjalna Evropa v Sloveniji?
 • Kaj so specifike programa Ustvarjalna Evropa (podprograma MEDIA in Kultura, medsektorski sklop, posebni ukrepi)?
 • Več informacij o podprogramu Kultura: kdo se lahko prijavi, kako uspešni so prijavitelji iz Slovenije (predstavitev primera dobre prakse iz lokalnega okolja), kako izvajati projekt tudi po izteku podpore …
 • Predstavitev aktualnih razpisov oz. napoved rokov
 • Novice o novem programskem obdobju Ustvarjalna Evropa 2021–2027?

Poseben poudarek predstavitve progama Ustvarjalna Evropa bo na lokalnih skupnostih (npr. občine, javni lokalni zavodi, možnosti za društva …). Drugi poudarek pa bo namenjen povezovanju kulturnega in ustvarjalnih sektorjev z gospodarstvom, podjetništvom, turizmom…

16.40-17.00: vprašanja, pogovor

Po dogodku sledi delavnica StimulArt, ki jo bo vodil strokovni sodelavec projekta Sinan Mihelčič.

O PROJEKTU STIMULART

V projektu StimulArt. Spodbujanje kulturne in kreativne industrije (KKI) v srednje velikih mestih z namenom krepitve konkurenčnosti, skupaj sodeluje devet partnerjev:

 • Slovenija: Občina Kamnik in Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik,
 • Madžarska: Občina Jászberény (vodilni partner) in Jászkerület Non-profit ltd.,
 • Italija: Občina Vittorio Veneto in Bclevcer s.r.l.s.;
 • Nemčija: Občini Amberg in Naumbur ter Univerza Regensburg.

Partnerje povezuje pet srednje velikih partnerskih mest, Jászberény, Kamnik, Vittorio Veneto, Amberg, Naumburg in interes za spodbujanje KKI, ki izhajajo iz lokalne skupnosti, se osredotočajo na trajnostno ekonomijo, izboljšanje delovnega okolja za ustvarjalce in potencial neizkoriščenih ali degradiranih urbanih površin. V vključenih mestih se izvajajo aktivnosti, ki krepijo zmogljivosti partnerjev in deležnikov KKI sektorja. Projekt se je začel izvajati aprila 2019 in se bo zaključil marca 2022.

Skupaj bomo mesto Kamnik aktivno povezali s štirimi evropskimi mesti, pridobili nova znanja o KKI, pripravili metodologijo za analizo primerov dobrih praks KKI, izdelali zbirko KKI v Kamniku in zaključili partnerstvo s pilotnim projektom (vzpostavili prostor, kjer se bodo KKI lahko izvajale) in akcijskim načrtom za KKI v Kamniku.

Projekt StimulArt podpira program Interreg Srednja Evropa in je financiran iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

KONTAKT

Občina Kamnik, Maja Poravne (maja.poravne@kamnik.si), tel.: 01 8318 223
Zavod za turizem, šport in kulturo Kamnik, Dušan Dovč (dusan.dovc@domkulture.org), tel.: 051 361 681

 

Komentarji uporabnikov
Tagi