“Prihodnost je dostopna” – razstava likovnih in ročnih del ob mednarodnem dnevu invalidov

Združeni narodi so oktobra 1992 z resolucijo razglasili 3. december za mednarodni dan invalidov. Resolucija je bila sprejeta z namenom, da širši družbi spodbudi boljše razumevanje problematike, povezane z invalidnostjo. Republika Slovenija je resolucijo ratificirala leta 2008. Kot ocenjuje Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ima v Sloveniji status invalida približno 170.000 ljudi, kar predstavlja osem odstotkov prebivalstva. Mednarodni dan invalidov je vsako leto osredotočen na drugo temo. Letošnje geslo se glasi: Prihodnost je dostopna. Mednarodni dan invalidov je vsako leto osredotočen na drugo temo. Letošnje geslo se glasi: Prihodnost je dostopna.

Ob mednarodnem dnevu invalidov, 3. decembra 2019, je Medobčinsko društvo invalidov Domžale (MDI Domžale) v svojih prostorih na Ljubljanski cesti 106 v Domžalah, pripravilo razstavo likovnih in ročnih del njihovih članic in članov. Predsednica društva Vida Perne je za naš portal povedala, da so njihovi člani delovni invalidi in tudi upokojenci, ki imajo status invalida. Kljub invalidnosti so člani zelo aktivni, med drugim so tudi spretni v ročnih delih, kakor tudi v sukanju peresa in čopiča. Izpod njihovih rok nastajajo lepe umetnine, ki so jih razstavili ob Dnevu invalidov, da jih pokažejo tudi obiskovalcem. S tem so želeli tudi sporočiti, da so kljub invalidnosti ustvarjalni in polni pozitivne energije. Prav zaradi tega ni lepo, da se večina podjetij tako otepa invalidov, ki bi lahko še marsikaj koristnega postorili v delovnem procesu.

Predsednica je tudi dejala, da je Medobčinsko društvo invalidov Domžale eno izmed društev, kjer se trudijo, da bo prihodnost za invalide res dostopna. V društvu, ki že 44 let skrbi za najbolj ranljivo skupino in skozi celotno leto izvajajo posebne socialne programe pod vodstvom strokovno usposobljene osebe, so se odločili, da spregovorijo tudi o invalidih. Pogosto se sliši, kako se ustanavljajo društva, ki naj bi skrbela za starejše, velikokrat pa pozabijo na invalide, ki še kako potrebujejo pomoč, da spregovorijo o svojih težavah in da se jim prisluhne. MDI Domžale je društvo, kjer znajo prisluhniti invalidom.

“Naše društvo je med najštevilnejšimi društvi invalidov v Slovenji, saj pokriva pet občin in šteje 1290 članov delovnih invalidov ter 350 podpornih članov. Društvo ima zelo razgibano prostovoljsko mrežo in prav tako so razvejena naselja, kjer se invalidi nahajajo. Samo v občini Domžale pokrivajo 43 vasi, iz katerih prihajajo člani,” je obrazložila predsednica. Samo letos se je v njihovo društvo včlanilo skoraj sto novih članov. Je res, da jih nekaj odide z tu zemeljskega življenja, vendar se članstvo kljub tem izgubam vztrajno dviguje.

Največja naloga MDI Domžale je skrb za invalida. Vsi prostovoljci imajo status invalida, zato lahko invalida razumejo, mu prisluhnejo in se z njim pogovorijo o težavah. Tako projekte, ki jih izvajajo, lahko združimo pod sloganom invalidi za invalide. Največje težave pri invalidih so, da jih zapušča zdravje, so osamljeni in socialno ogroženi. Člani MDI Domžale so bili zaposleni v tovarnah, kot so Induplati, Toko, Univerzale itn., kjer so pustili svoje zdravje, zdaj pa nimajo polne pokojninske dobe in zelo nizke pokojnine. Tako jim v društvu pomagajo, jih vključujejo v posebne socialne programe, jih informirajo, predvsem pa invalidom največ pomeni obisk, stisk roke in pogovor.

Ob prihajajočih decembrskih praznikih bodo prostovoljci še bolj zasedeni kot ponavadi, saj bo potrebno raznositi koledarje, podelili pa bodo tudi nekaj paketov, verjetno tudi bone, da si bodo člani lahko dokupili nekaj dobrot ob praznikih, saj so njihove pokojnine mizerne. Pripravljajo pa tudi spletno stran, ki jo bodo usposobili in dali v obratovanje.

Ob mednarodnem dnevu invalidov bi v MDI Domžale želeli opozoriti, da invalidi še vedno niso enakopravno obravnavani, da so diskriminirani in premalo informirani o svojih pravicah. Čeprav je Republika Slovenija ratificirala tudi konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je sprejela generalna skupščina Združenih narodov in katere namen je invalidom zagotoviti polno in enakopravno uživanje vseh človekovih pravic in temeljnih svoboščin, smo še daleč od realizacije. “Invalidi so del družbe in se jih ne sme pustiti na stranskem tiru. Društvo si bo še naprej prizadevalo za izboljšanje stanja invalidov tako na lokalni kot državni ravni, predvsem na področju financiranja,” je bila kritična predsednica Vida Perne, ki nikakor ni zadovoljna, kako grdo se dela v Sloveniji z invalidi. Finančna sredstva, ki so namenjena za invalide skozi razpise, naj jim bodo resnično dodeljena. Družba, v kateri živimo, je dolžna poskrbeti za dostojanstvo invalidov in pri tem upoštevati veljavno zakonodajo.

“Vrata društva so odprta glede na potrebe in želje invalidov. Invalidi potrebujejo pomoč, ko je nastal problem, ki ga ne znajo rešiti. Že tako je težko sprejeti invalidnosti, zlasti če si mlad in veš, da ne boš več enakovreden član družbe. Sesuje se ti svet. Sam nisi sposoben rešiti vseh problemov, ki nastanejo z invalidnostjo. A k sreči smo v društvu opazili, da invalidnost odkrije v nas nove talente, ki jih kot zdravi nismo prepoznali. Zato tudi ta razstava vizitk, klekljanih in ročnih izdelkov, rož iz suhega drevesnega listja in iz krep papirja, lončenih izdelkov, slik in še mnogo drugega,” obrazloži predsednica, ki nam pokaže tudi vitrino, katero krasijo številni pokali iz raznih športnih tekmovanj. Ti sporočajo, da so njihovi člani uspešni tudi na športnem področju in da se borijo kjerkoli so prisotni. “Naj se ne spomnimo na invalide samo ob mednarodnem dnevu invalidov, temveč skozi vse leto. Vsem invalidom pa čestitke ob tem prazniku,” je z željami pogovor zaključila predsednica Vida Perme.

Avtor Miro Pivar foto in video Miro Pivar

Tagi