Prenos v živo s Homca: Velikonočna vigilija

Zaradi epidemije koronavirusa bodo vsi obredi in maše ob letošnji veliki noči potekali brez navzočnosti ljudstva. Vse velikonočne obrede in svete maše bomo v živo iz Cerkve Marijinega rojstva na Homcu predvajali na našem portalu. Velika sobota je dan celodnevnega čaščenja Jezusa v Božjem grobu, kamor je bil prenesen na veliki petek. Zvečer se z velikonočno vigilijo prične velikonočno praznovanje, ki nas s slovesnim bogoslužjem uvede v skrivnost Kristusovega vstajenja. Velikonočno vigilijo lahko v neposrednem prenosu iz cerkve Marijinega rojstva na Homcu spremljate na našem portalu ali preko naše Facebook strani. Neposreden prenos velikonočne vigilije se bo pričel ob 20.00 uri.

Od razglasitve epidemije na našem portalu vsak dan v živo prenašamo svete svete maše iz cerkve Marijinega rojstva na Homcu, ki so obhajane zasebno in brez prisotnosti vernikov. Svete maše so od ponedeljka do sobote na sporedu ob 18. uri, ob nedeljah pa ob 10. uri. Svete maše v živo lahko spremljate tudi preko TV komunikatorjev internetnih ponudnikov: NEO (Telekom Slovenije, EON – Telemach …) in sicer preko youtube kanala domžalec.si. Prav tako bomo prenose v živo izvajali za vsa bogoslužja in svete maše, ki bodo potekale v velikem tednu in na veliko noč. Bogoslužja bo vodil Gašper Mauko, župnijski upravitelj župnije Homec.

Predviden terminski plan prenosov maš in obredov ob veliki noči na portalu domžalec.si: 

  • Velika sobota: blagoslov velikonočnih jedil ob 15. uri, velikonočna vigilija ob 20. uri.
  • Velika noč: velikonočna maša ob 10. uri.
  • Velikonočni ponedeljek: maša ob 10. uri.
  • S torkom, 14.4., se tedenske maše (in njihov neposredni prenos) prestavijo na 19. uro.

Velika sobota

Velikonočna vigilija

Škofje in duhovniki bodo velikonočno vigilijo v soboto zvečer obhajali v zaprtih stolnicah ob 20. uri brez vernikov. Na začetku se opusti začetek vigilije ali lucernarij, prižiganje ognja. Takoj se prižge sveča. Procesija se opusti, mašnik izreče velikonočno oznanilo. Sledi besedno bogoslužje. Pri krstnem bogoslužju se samo obnovijo krstne obljube. Sledi evharistično bogoslužje.

Neposredni prenos velikonočne vigilije iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 20. uri.

Verniki so povabljeni, da spremljajo obred s prižganimi svečami v svojih domovih.

Velika noč

Vstajenjske procesije letos odpadejo. Škofje vabijo vse vernike v Sloveniji, da se 12. aprila ob 8. uri zberejo na velikonočnem zajtrku in zmolijo blagoslov.

Župniki ob 8.00 zvonijo z vsemi zvonovi kot vabilo k zajtrku in v znamenje velikonočnega praznika. Škofje in župniki bodo v svojih zaprtih cerkvah darovali velikonočno sveto mašo brez navzočnosti vernikov.

Neposredni prenos velikonočne maše iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 10. uri.

Blagoslov velikonočnega zajtrka

Znamenje križa.Oče naš.

Molimo. Nebeški Oče, blagoslovi ta velikonočni zajtrk. Naj nas velikonočni prazniki tako prenovijo, da bomo vedno bolj hrepeneli po duhovni hrani ter jo našli v tvoji besedi in sveti evharistični skrivnosti. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.

Škofje vabijo tudi vse vernike k ogledu tedenskega nagovora nadškofa Zoreta na TV SLO 1, predvidoma ob 11.35 in k spremljanju prenosa papeževega blagoslova Urbi et Orbi, ki bo predvidoma ob 12.00 na TV SLO 1.

Velikonočni ponedeljek

Škofje in župniki bodo v zaprtih cerkvah darovali sveto mašo brez navzočnosti vernikov. Prav tako naj se na velikonočni ponedeljek odpovedo obiski (t. i. Emavs), da se prepreči nevarnost širjenja epidemije.

Neposredni prenos svete maše na velikonočni ponedeljek iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 10. uri.

Bela nedelja oziroma nedelja Božjega usmiljenja

Maša se daruje v zaprtih cerkvah, škofje pa vabijo vse vernike, da spremljajo prenos svete maše iz mariborske stolnice na TV SLO 2 ob 10. uri in tedenski nagovor nadškofa Zoreta na TV SLO 1, predvidoma ob 11.30.

Neposredni prenos svete maše na velikonočni ponedeljek iz cerkve Marijinega vnebovzetja na Homcu na portalu domžalec.si ob 10. uri.

Spovedovanje v postnem in velikonočnem času

Škofje vabijo vse vernike, da v letošnjem postnem in velikonočnem času, ko je zaradi izrednih razmer onemogočen prejem zakramenta svete spovedi, v srcu obudijo iskreno kesanje ter zmolijo kesanje. Spoved po telefonu oziroma spletu pa ni veljavna.

Če zdravstvene ustanove, dom upokojencev oziroma civilna zaščita zagotovijo zaščitno opremo duhovniku, lahko ta vernikom v smrtni nevarnosti podeli zakrament bolniškega maziljenja, ki odpusti vse grehe.

Škofje so se tudi odločili, da glede na trenutne razmere še ne veljajo pogoji za podelitev dovoljenja duhovnikom za skupno odvezo. Če bi v posameznem kraju prišlo do izrazitega povečanja števila okuženih, pa se lahko lokalni župnik obrne na krajevnega škofa in ga prosi za dovoljenje za podelitev skupne odveze.

Miha Ulčar; Foto: arhiv domžalca; Video: HDV Studio in Primož Krisper.

 

Komentarji uporabnikov
Tagi