Predstavitev zbornika in odprtje razstave ob 150-letnici šolstva na domžalskem

V Knjižnici Domžale je bila v četrtek, 18. septembra 2014, predstavitev zbornika in odprtje razstave ob 150-letnici šolstva na domžalskem. V letošnjem letu se mesto Domžale spominja začetka delovanja prve šole pred 150 leti. Zbornik sestavljajo prispevki vseh šol, ki zdaj delujejo v občini, s poudarkom na šolah, ki so izšle iz najstarejše šole. Iz zbranega gradiva so pripravili tud razstavo, ki se jo lahko ogledate v Knjižnici Domžale.

Na predstavitvi zbornika ob 150-letnici šolstva na domžalskem je podžupanja Občine Domžale, Andreja Pogačnik Jarc povedala, da je 150 let šolstva v nekem okolju priložnost in hkrati dolžnost lokalne skupnosti, da častitljivo obletnico obeleži na kar najlepši način. Zato je župan Toni Dragar jeseni 2013 imenoval odbor, sestavljen iz ravnateljic in ravnateljev šol, direktorjev kulturnih zavodov ter nekaterih pomembnih delavcev na kulturno-prosvetnem področju, in ožji častni odbor, ki sta si že ob začetku delovanja zastavila za cilj, da ob 150-letnici šolstva v Domžalah prikažeta celovito podobo izobraževanja v domžalski občini od začetkov do sedanjega časa.

Po besedah Pogačnik Jarčeve je pri jubilejnem zborniku sodelovalo 24 avtoric in avtorjev, največ učiteljic zgodovine, oziroma tistih, ki dobro poznajo zgodovino svoje šole. V 16 strokovnih člankih na 270 straneh osvetlilo pomembne značilnosti razvoja izobraževalnih ustanov na območju sedanje občine Domžale od konca 18. stoletja do sedanjega časa.

Članki v zborniku so razdeljeni na tri vsebinske sklope. V uvodnih prispevkih so osvetljene splošne značilnosti, ki so vplivale na nastanek različnih šolskih zavodov: gospodarska rast in posledično demografske spremembe, razvoj industrije in stanovanjskih sosesk ter prizadevanja lokalne oblasti za uspešen razvoj vzgoje in izobraževanja.

Osrednji del zbornika o 150 letnem razvoju osnovnega šolstva in precej krajšem razvoju srednjega šolstva vsebuje 11 člankov o osnovnem, poklicnem in srednjem šolstvu, ki osvetljujejo pot do današnje vloge mesta kot pomembnega izobraževalnega središča. Zbornik sklenejo članki o treh devetletkah v drugih večjih krajih občine.

Ekipa avtorjev se je nekajkrat sestala in pod mentorstvom prof. dr. Miroslava Stiplovška dorekla okvirno vsebino prispevkov. Vsaka šola je predstavljena v obsegu, ki je sorazmeren z njenim obstojem.

Na koncu je Pogačnik Jarčeva še povedala, da so se vsi, ki so jih povabili k sodelovanju pri pripravi zbornika, odzvali. Vsi pisci zaslužijo za svoje delo pri oblikovanju vsebinsko bogatih dokumentiranih člankov vse priznanje.

Iskreno priznanje je izrekla častnemu občanu profesorju dr. Miroslavu Stiplovšku, ki je oblikoval strokovno zasnovo zbornika, priskrbel kopije arhivskih virov za starejša obdobja in z nekaterimi avtorji sodeloval pri oblikovanju prispevkov. Prav tako je priznanje izrekla oblikovalcu Romanu Kosu, ki je zaradi pestre palete avtorjev z različnim znanjem informacijsko-komunikacijske tehnologije, potreboval mnogo potrpljenja.

Zbornik o zgodovini šolstva je velik prispevek k osvetlitvi prosvetno-kulturne podobe občine Domžale in pomembnega deleža izobraževalnih zavodov za njen napredek.
Po predstavitvi zbornika je župan Toni Dragar odprl razstavo, dr. Miroslav Stiplovšek pa je obiskovalcem predstavil samo razstavo.

Slavnostna akademija ob 150-letnici šolstva bo potekala v petek, 26. septembra 2014, ob 19.30 uri v Hali Komunalnega centra Domžale.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi