Pogled čez meje migracij

Predstavitev in okrogla miza projekta OŠ Rodice

V soorganizaciji Osnovne šole Rodica, Občine Domžale ter Knjižnice Domžale je v četrtek, 30. januarja 2020, v domžalski knjižnici potekala okrogla miza, na kateri so predstavili projekt, ki so se ga lotile učiteljice in učitelji Osnovne šole Rodica, poimenovali pa so ga »Pogled čez meje migracij«. Osnovna šola Rodica je v okviru Erasmus+ projektov mobilnosti KA1 vključena v projekt z naslovom “Pogled čez meje migracij”, ki je potekal v obdobju od 2017 do 2019.

Vse prisotne je v uvodu pozdravila ravnateljica Osnovne šole Rodica Milena Vidovič ter povedala nekaj besed o projektu, ki so ga v nadaljevanju predstavili obiskovalcem. Na začetku letošnjega šolskega leta so v Osnovno šolo na Rodici zakorakali učenci, ki so njihov vsakdan kulturno, narodnostno in jezikovno obogatili. Pridružili so se jim učenci iz Bosne in Hercegovine in iz Gvatemale. V okviru uvajalnice, ki je potekala na začetku šolskega leta, so se učenci spoznali s slovenskim jezikom. Spoznavanje pa ni potekalo zgolj enosmerno, temveč so želeli, da se vsi spoznajo med seboj. Pripravili so oglasno desko, na kateri so z zanimivimi vprašanji želeli predstaviti države iz katerih prihajajo.

Na pogovoru na okrogli mizi na temo migracij pa so spregovorili Marko Drobne, Ema Cerar ter Sonja Koželj Juhant iz Osnovne šole Rodica. Ob prezentaciji na projekcijskem platnu so obiskovalci slišali marsikaj o migracijah ter priseljevanju v Slovenijo. Na Osnovni šoli Rodica, kot tudi marsikje drugje po državi se soočajo s prihodi otrok z drugih držav, ki zagotovo predstavljajo prilagoditev pri vseh udeležencih, zato je ključnega pomena, na kakšen način šole sodelujejo in delajo z novimi učenci.

Na Osnovni šoli Rodica v ospredju postavljajo sodelovanje in izboljšanje področij, na katerih so imeli sedaj pomanjkanje. Pri tem je ključno sodelovanje z bližnjo okolico. Želeli so izboljšati medkulturno sobivanje z izboljšanjem sistemov vrednot vseh učencev in poučevanjem o strpnosti, solidarnosti in medsebojnem spoštovanju v večkulturni šoli. Sprva so načrtovali uvedbo izboljšav v evropski razvojni načrt šole, tako da so štiri delavce poslali na strukturirane tečaje v tujini za pridobitev novih znanj. Tuje organizacije imajo veliko izkušenj pri delu s priseljenci z različnim jezikovnim poreklom, poleg tega pa imajo boljši občutek za prilagajanje kakovostnih metod, oblik dela in znanja o IKT v različnih medkulturnih okoljih. Projektna skupina je vključila nove metode in oblike dela, pridobljene na izobraževanjih v tujini, v delo pri samem pouku in v okviru šolskih aktivnosti in letnega načrta šole.

Projekt je pozitivno vplival na medkulturno sobivanje v šoli, na učinkovito sodelovanje v lokalni skupnosti pri pomoči družinam priseljencev in na prenašanje gradiva med slovenskimi in evropskimi šolami ter na nadaljnje pristope k medkulturnemu izobraževanju in njegovem širjenju v večkulturni družbi. Strategije reševanja problemov, rezultati (npr. šolska publikacija, brošure in spletni zemljevidi, vzorčne metode dela in pouka), razvoj medkulturnih kompetenc v šolskih dejavnostih in orodja IKT so in bodo vključeni v nadaljnji strateški razvoj šole.

Ob koncu okrogle mize se je predstavil Otroški pevski zbor Osnovne šole Rodica pod vodstvom Eme Cerar, ki je zapel nekaj pesmic na temo migracij, predstavilo pa se je tudi pet otrok iz drugih držav, ki so vključeni v Osnovno šolo Rodica. Vsi so se že lepo naučili govoriti in razumeti slovenski jezik, njihovo šolanje pa dobro napreduje. Predstavitev projekta si lahko ogledate v zgornjem videu.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi