Po 300 letih Slovenci končno dobivamo prevod Slave vojvodine Kranjske

Slava vojvodine Kranjske, ki velja za največje delo barona Janeza Vajkarda Valvasorja ter še danes za eno izmed najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v katerem je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu. V Zavodu Dežela Kranjska so se lotili ambicioznega projekta in izdaje celotnega dela Slave vojvodine Kranjske v slovenskem jeziku. S tem Slovenci končno dobivamo prevod celotnega dela, kar je največji založniški projekt vseh časov na naših tleh.

Ob izidu četrte knjige, je v ponedeljek 4. februarja 2013, v Slamnikarskem muzeju Domžale potekalo Srečanje pod Slamniki, kjer je voditeljica Cveta Zalokar Oražem, skupaj s sodelujočimi strokovnjaki pri prevodu Slave, prevajalcem Primožem Debenjakom in zgodovinarjem Janezom Weissom, odkrivala doslej zastrte poglede na našo preteklost.

Slava je Valvazorjevo obsežno delo, ki ga je pred več kot 300 leti napisal v staronemškem jeziku in predstavlja neprecenljiv del nacionalne kulturne dediščine. Celotno delo zajema 15 knjig, vezanih v 4 dele, ki obsegajo skupaj 3.532 strani velikega formata, poleg tega pa še 24 prilog in 528 bakrorezov. Valvasor je predstavil Kranjsko s pomočjo zgodovine, geografije, topografije, medicine, etnologije, biologije, geologije in drugih ved. Slava vojvodine Kranjske je tako prvi sistematični prikaz naše zgodovine, ozemlja in načina življenja, in še danes, v začetku 21. stoletja, vzdrži večino meril resnega znanstvenega dela.

Valvazor se s Slavo ne omejuje samo na Kranjsko, ampak jo postavlja v širši, evropski in svetovni kontekst. Vsebina Slave je izredno raznolika: poleg geografskih in zgodovinskih opisov lahko najdemo v njej filozofske in teološke razprave, suhoparne tehnične opise in čudovite literarne orise, pesmi, vse od recepta za potico do alkimističnih formul, pripovedke, bajke, anekdote, polemike med Valvazorjem in njegovim urednikom, itd. V Slavi so prvič prevedena pisma in dokumenti, ki so nepredstavljivo pomembni za slovensko zgodovino, a so njihovi izvirniki in drugi prepisi že davno izgubljeni.

Kot sta povedala sogovornika je to obsežno delo, ki se ga je lotil Janez Vajkard Valvazor, nastalo zaradi tega, ker je avtor, ki je veliko potoval po Evropi, ugotovil, da je Kranjska premalo znana po svetu. Delo je takrat izšlo v 800 izvodih, kar za tiste čase predstavlja izredno veliko naklado. Je pa avtor zaradi tega dela doživel tudi finančni »kolaps«. Vsekakor pa nam je Valvazor zapustil bogato kulturno dediščino, ki jo sedaj dobivamo tudi v našem materinem jeziku.

Slava vojvodine Kranjske še danes velja za eno izmed najpomembnejših znanstvenih del o Sloveniji, v katerem je bilo zajeto vse tedanje in dotedanje vedenje o naši deželi in prebivalstvu. Je najbolj prepoznava in ena izmed najobsežnejših knjig, kar jih premoremo, knjiga, ki ustvarja podlago za ozaveščanje in povezovanje slovenskega naroda.

Na srečanju je prisotne v Valvazorjev čas z glasbo popeljala Ana Maksimila Valvasor, ki jo je upodobila Bojana Čibej.

Več o izdaji prevega celovitega prevoda Slave Vojvodine Kranjske in o naročilu knjig boste našli TUKAJ.

Avtor: Miha Ulčar
Komentarji uporabnikov
Tagi