Svečani dvig zastave v počastitev dneva državnosti pred pomnikom Lokvanj

Dan državnosti, ki ga praznujemo 25. junija, je praznik vseh Slovencev in praznik, ki bi se ga morali posebej veseliti. Za vse nas so se vojaškim silam JLA uprli pogumni in odločni ljudje ter tvegali svoja življenja. Na pragu poletja 1991 smo se Slovenci odločili stopiti na samostojno, neodvisno pot. Zato je Mala Lašna pomembna tudi iz obdobja med vojno za Slovenijo, saj je bila leta 1991, tu nastanjena enota slovenske vojske, ki se je imenovala Zbirni učni center Lokvanj. Enota je bila namenjena zbiranju, bivanju in urjenju pobeglih slovenskih vojakov, ki jih je iskala Vojaška policija tedanje sovražne vojske JLA.

Na mestu, kjer je med osamosvojitveno vojno deloval učni center pod okriljem TO Domžale, so 1. februarja 2012 svečano odkrili  obeležje, ki bo na to dejanje opominjalo in spominjalo nas in naše zanamce. V taboru učnega centra, pod poveljstvom, na žalost, sedaj že preminulega Martina Planka, so med vojno bivali vojaški obvezniki, ki so pobegnili iz vojašnic in jih je iskala Vojaška policija tedanje sovražne vojske JLA. Danes je na Mali Lašni postavljeno obeležje, ki spominja na tiste dogodke in prostor, kjer veterani vojne za Slovenijo ob dnevu državnosti pripravljajo spominske slovesnosti.

Tako so se v petek, 18. junija 2021, pod Malo Lašno na Lokvanju zbrali veterani vojne za Slovenijo na dvigu zastave ob 30. letnici samostojne Slovenije ter ob 31. letnici nastanka tajne organizacije Manevrske strukture narodne zaščite. Organizacija je bila ena prvih, ki je odločilno vplivala na osamosvojitev Slovenije. Delovala je na Upravni enoti Domžale, kjer so potekali tajni procesi pridobivanja in skrivanja orožja ter varovanja pomembnih dokumentov. Njeni člani so postavili pomembne temelje osamosvojitve. Zato smo 18. junija stali tu pri Lokvanju ter počastili praznik Dan državnosti naše samostojne Slovenije. Dviga zastave se je udeležilo lepo število domačih in okoliških veteranov Manevrske strukture narodne zaščite in veteranov vojne za Slovenijo, veteranov okoliških združenj ter veteranov Združenja Sever, ZVDS Sever Domžale, praporščaki združenj Občine Lukovica in sosednjih občin, častna straža OZSČ Domžale,  mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica, član predsedstva slovenskih častnikov in koordinator za osrednjo slovensko regijo zveze slovenskih častnikov nadporočnik Miran Stopar, predsednik OZSČ Domžale major Milan Narat ter Bojan Končan, ki je bil takrat podpredsednik pokrajinskega odbora MSNZ zadolžen za izvzem orožja iz kočevskega konca.

Na Mali Lašni, kjer je potekal dogodek dvig zastave, je vse prisotne pozdravil predsednik Pokrajinskega odbora veteranov vojne za Slovenijo – Ljubljana z okolico Janez Gregorič, ki je povedal nekaj besed o 17. maju 1990, ko je pred 31. leti nastala tajna organizacija Manevrske strukture narodne zaščite, ko so prenehali predajati orožje vojakom JLA, ki so hoteli razorožiti Teritorialno obrambo Slovenije. Več o delovanju manevrske strukture je zbranim povedal Bojan Končan, ki je bil takrat podpredsednik pokrajinskega odbora MSNZ zadolžen za izvzem orožja iz kočevskega konca. Na Mali Lašni je bil organiziran zbirni center s tajnim imenom Lokvanj, v katerem so bili zbrani tisti vojaki na služenju v JLA, ki so od tam uspeli pobegniti, in niso smeli biti doma. Na mestu, kjer je deloval Lokvanj, so Veterani vojne za Slovenijo in Občina Lukovica leta 2003 postavili pomnik (protitankovski tetraeder), ki predstavlja spomin in opomin na dni, ko si je Slovenija z orožjem in z diplomatsko spretnostjo priborila samostojnost. Ob 20-letnici vojne za Slovenijo pa so veterani postavili manjše spominsko obeležje (tudi pomanjšanj tetraeder) prav na mestu, kjer je deloval zbirni center Lokvanj. Zveza veteranov vojne za Slovenijo združuje vse tiste Slovenke in Slovence, ki so bili kakorkoli vključeni v aktivnosti v času priprav delovanju manevrske strukture  in v sami vojni za Slovenijo 1991 in to kot pripadniki vojaških ali civilnih struktur oziroma kot posamezniki. Tako so nekaj besed povedali tudi Žan Jarc, ki je skupaj z Bojanom Končanom in žal že pokojnim Martinom Plankom takrat vodil zbirni center. Slavnostnega dviga slovenske zastave se je udeležil tudi dr. Peter Kecelj, ki je bil takrat eden od inštruktorjev ter dva takratna prebežnika iz JLA Željko Mihalič in Janez Matjan. Vsi trije so povedali nekaj svojih vtisov izpred tridesetih let, kar je bilo zanimivo poslušati. Ob koncu je nekaj misli strnila tudi mag. Olga Vrankar, županja Občine Lukovica.

Po dvigu zastave in pričevanjih iz tistih dni, so se vsi podali na osrednjo prireditev ob dnevu državnosti v Sončno dvorano na Brdo pri Lukovici.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Tagi