Stotin za vsak srečno prevožen kilometer

Krištofova nedelja 2023

Nedelja 23. julija v Cerkvi na Slovenskem ni bila le Krištofova nedelja, ampak tudi nedelja starih staršev. A ker se običajno na Krištofovo nedeljo veliko več besed nameni delu naših misijonarjev in misijonark po svetu je bilo tako tudi v župniji Krašnja.

Tokrat je župnik Gregor Luštrek svoje uvodne besede posvetil akciji Miva, na koncu svete maše pa je bil del, ki je obsegal blagoslov nalepk, voznikov in pred cerkvijo parkiranih vozil in ostalih prevoznih sredstev. V nagovoru je povzel besede iz Evangelija.

V priliki, ki jo je Jezus povedal svojim učencem smo slišali, da je nebeško kraljestvo podobno človeku, ki je posejal dobro seme na svoji njivi in medtem ko so ljudje spali, je prišel njegov sovražnik, zasejal ljuljko med pšenico in odšel. Setev je zrastla in šla v klasje a prikazala se je tudi ljuljka. Gospodarjevi služabniki so spraševali, če  ni posejal dobrega semena na svoji njivi in od kod torej ljuljka? Seveda so služabniki želeli ljulko odstraniti, ampak jim je gospodar naročil naj počakajo, da bo klasje zrastlo in naj ob žetvi ločijo ljulko od pšenice. Iz vsega tega se lahko naučimo, da moramo znati ločiti dobro od slabega in zato narediti kaj dobrega tudi za naše misijonarje in misijonarke, ki po svetu oznanjajo kristusov nauk.

Misijonarji so tam, kjer delujejo mnogo več, saj poleg duhovniškega dela skrbijo tudi za izboljšanje življenjskih razmer tamkajšnjih prebivalcev. Številni misijonarji in misijonarke na svojih misijonih postavljajo vrtce, šole, bolnišnice, domove, imajo nasade in gojijo zelenjavo ter živino in skrbijo tudi za prevoz bolnikov.

Za vse to pa potrebujejo različna prevozna sredstva od koles, motorjev, avtomobilov, tovornjakov in tudi čolnov. Vse to jim pomaga preskrbeti Misijonsko središče Slovenije ob pomoči Miva Slovenija. Vozila in ostala prevozna sredstva gredo iz skladišča Miva iz Avstrije na različne misijone in to iz sredstev, ki se zberejo na Krištofovo nedeljo.

Geslo ”Moj dar Boga slavi za vse prevožene poti in Stotin za srečno prevožen kilometer” spodbujata k darovanju nas samih, v župnijah iz katerih prihajajo misijonarji, ali misijonarke imajo akcije zbiranja sredstev tudi drugače, ne le na Krištofovo nedeljo.

Tudi na Brdu so imeli Pavličev sklad s katerim so pomagali pokojnemu misijonarju v Boliviji vzdrževati misijon. To je le ena izmed oblik pomoči, ki jo lahko nudimo ne le misijonarjem in misijonarkam ampak ljudem, kjer delujejo le ti. Ob tem velja omeniti še akcijo Slovenske Karitas ”Kupim kozo s katero pomagamo revnim družinam v Afriki in Albaniji”, da se trajnostno lahko preživijo.

A vrnimo se k tokratni akciji na Krištofovo nedeljo, ko smo tako vozniki kot prevozna sredstva deležni blagoslova za srečno vožnjo.  Seveda ob tem ne smemo pozabiti, da nas blagoslov ne varuje pred objestno vožnjo, vožnjo pod vplivom alkohola in še čem drugim. Da je blagoslov še kako potreben, smo tokrat spoznali tudi po tem, da so mladi motoristi pripeljali k blagoslovu svoje jeklene konjičke, saj se zavedajo, da je blagoslov še kako potreben pri današnjem tempu življenja in vse številčnejšem prometu.

Preden se odpravimo na pot vedno najprej zmolimo molitev za srečno pot, ki pravi:
”Dobri Bog, bodi z nami na cestah tega življenja. Obvaruj nas in vse udeležence v prometu pred nevarnostmi in nesrečami. Varuj nas pred nepazljivostjo, lahkomiselnostjo in hitenjem. Na priprošnjo svetega Krištofa nas spremljaj, da se z vseh poti vedno varno vrnemo domov. Ko pa bomo na poslednji poti, nam daj doseči končni cilj pri tebi. Po Kristusu, našem Gospodu. Amen.”

Sveti Krištof prosi za nas. Kaj kmalu bomo potrebovali več pozornosti in več strpnosti do vseh udeležencev v prometu, kajti kmalu se bodo odprla šolska vrata in na cestah bo ponovno polno otrok, naj sveti Krištof varuje tudi njih.

Avtor: DJD; Foto: DJD

 

Tagi