Zbiranje hišnih imen v naseljih Homec, Nožice in Preserje pri Radomljah

Vabljeni na predstavitev zbranih starih hišnih imen v naseljih Homec, Nožice in Preserje pri Radomljah. Na predstavitvi in pogovoru se dobimo v torek, 12. aprila 2022, ob 19. uri v Gasilskem domu Homec, na Bolkovi ulici 46.

Včasih se ljudje niso prepoznavali po priimkih temveč po njihovih hišnih imenih. Marsikje na slovenskem podeželju je to živo še danes – hišna imena označujejo ljudi, domače živali in lastnino določene domačije. V polpretekli zgodovini nekoliko krivično spregledana in zaničevana, ker so nakazovala na kmečko poreklo, se danes ob spremenjeni splošni zavesti in vračanju k svojim koreninam ponovno oživljajo. S hišnim imenom se ljudje čutijo bolj povezane z domačim krajem, saj staro hišno ime potrjuje, da hiša v kraju ima zgodovino. Hišna imena so zaradi svoje starosti del našega ljudskega izročila oz. del naše žive kulturne dediščine.

Pobuda zbiranja in obeležitve pokriva že 22 občin na širšem Gorenjskem, lani je bil projekt dokončan v sosednjem Mengšu. Od leta 2009 je bilo v več kot 400 krajih zbranih že blizu 13 000 hišnih imen. Zbrana so le stara hišna imena, starejša od 80 let, v pristnem domačem narečnem izgovoru. Akciji se letos pridružuje tudi Občina Domžale, v kateri bodo v prvem koraku raziskana hišna imena na območju krajevnih skupnosti Homec, Nožice, Preserje, Radomlje in Rova. V okviru projekta bodo v krajih naštetih krajevnih skupnosti stara hišna imena najprej temeljito zbrana, kasneje pa obeležena z glinenimi tablicami na hišah, v tiskani knjižici in na spletnem portalu www.hisnaimena.si.

Za več informacij o projektu lahko pokličete na Razvojno agencijo Zgornje Gorenjske, ki bo projekt strokovno izvajala (telefon: 04/581 34 16 ali e-pošta: klemen.klinar@ragor.si). Domačine iz obravnavanih naselij vabimo, da na zgoraj navedene kontakte sporočijo svoje staro hišno ime. Projekt financira Občina Domžale.

Več informacij na: 04 581 34 16 ali klemen.klinar@ragor.si.

Tagi