Slika poezije – fotografski natečaj

»Če bi vedel, od kod prihajajo dobre pesmi, bi šel pogosteje tja.« Leonard Cohen

Organizacija UNESCO je leta 1999 razglasila 21. marec za svetovni dan poezije. Dan poezije se proslavlja širom sveta. Slovenci smo s poezijo stkali posebno vez. V preteklosti je bila neločljivo povezana z oblikovanjem slovenske narodne identitete in jezika. Slovenci ostajajmo narod poezije, zato vas tudi mi vabi k ustvarjanju.

Včasih nam pisanje ne gre. Takrat se duša in srce zazreta v lepoto in ne potrebujeta nobenih besed.

Če bi poezijo uzrli v prizoru, kako bi izgledala?

Če bi jo morali fotografirati ali samostojno naslikati, kako bi jo upodobili?

Kaj vas v naravi, v življenju, med odnosi spomni na poezijo?

Cvetoči travniki, poplesavanje hrastovega lista v vetru, igra psa v vodi, poljub dveh zaljubljencev, stisk roke stari mami, objem prijateljev, razburkano morje, solze na licu, zvezde na nebu …?

Vabimo vas, da nam tokrat poezijo fotografirate. 

Fotografije lahko pošljete do vključno 10. maja 2021.
Rezultate natečaja bomo razglasili 28. maja na Svetovni dan sonca.
Tudi sonce je poezija. Dnevno nas oskrbuje s svetlobo in toploto, brez njega si življenja na Zemlji v takšni obliki, kot ga poznamo sedaj, sploh ni mogoče zamisliti in tudi svet brez poezije ni mogoč, saj jo ustvarjamo vsak dan, ne da bi se tega sploh zavedali.

POGOJI SODELOVANJA 

1. Organizator 
Organizator fotografskega natečaja je Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

2. Tema fotografskega natečaja 

Knjižnica Domžale objavlja fotografski natečaj z naslovom SLIKA POEZIJE.

3. Sodelovanje in pogoji
Na natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije: ljubiteljski, naključni ali profesionalni fotografi.

4.
 Prijava na natečaj 
Posameznik lahko sodeluje z največ tremi fotografijami, ki jih odda ali pošlje na digitalnem mediju na naslov: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, ali na elektronski naslov: info@dom.sik.si. Velikost datotek naj ne presega 7 MB. Fotografije lahko pošljete v več datotekah, vendar naj bodo vselej navedeni podatki o avtorju. Večjo datoteko (do 2 GB) lahko pošljete preko vmesnika https://www.wetransfer.com/.

Priložite tudi izpolnjeno prijavnico z natančnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov).

Vsaka fotografija naj bo označena s podatki o avtorju (ime, priimek) in naslovom fotografije.
(primer: F1_Ime_Priimek_Naslov fotografije)

Udeleženci lahko oddajo fotografije v formatu JPG ali JPEG, z ločljivostjo 200-300 dpi in velikosti najmanj 3264×2448. Digitalnih medijev CD/DVD ne bomo vračali.

5. Avtorstvo 
Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja Knjižnici Domžale zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja prenesejo na Knjižnico Domžale vse materialne avtorske pravice na oddanih fotografijah iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, zlasti tiste, ki bodo Knjižnici Domžale omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih (za razstave (izbrane fotografije bodo del stalne razstavne postavitve v prostorih Knjižnice Domžale), za promocijo knjižnice in njenih vsebin in dejavnosti v tiskanih in elektronskih medijih (mesečniki prireditev, katalogi za promocijo gradiva in na spletni strani Knjižnice Domžale, Facebooku in Instagramu)). Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave.

6. Trajanje natečaja 
Natečaj traja od 21. marca 2021 do vključno 10. maja 2021.

7. Izbor in nagrade 
Vse prispele fotografije bo pregledala in ocenila natečajna komisija. Pri ocenjevanju fotografij bo upoštevala ustreznost razpisani tematiki, izvirnost in izpovednost ter estetska merila. Vse odločitve strokovne žirije so dokončne ter nepreklicne in se nanje ne bo moč pritožiti.
Žirija bo izbrala in nagradila 3 najboljše fotografije.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.knjiznica-domzale.si.
O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po telefonu ali elektronski pošti. Nagrado bodo osebno prevzeli v prostorih Knjižnice Domžale.

9. Varstvo osebnih podatkov 
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec nagradnega natečaja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z  veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in/ali elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene nagradnega natečaja (izvedba nagradnega natečaja, obveščanje nagrajencev o nagradah, objava nagrajencev /ime, priimek/ v skladu s splošnimi pogoji, razstava najboljših fotografij /ime, priimek avtorja/). Organizator nagradnega natečaja vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Osebne podatke udeležencev natečaja bomo po koncu projekta brisali.

10. Ostale določbe 
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila tega nagradnega natečaja in jih objaviti na spletni strani www.knjiznica-domzale.si. Zelo bomo veseli, če se boste odzvali našemu povabilu.

Vabimo vse ljubitelje fotografiranja, da fotografirate tihi jezik poezije – zamrznjen trenutek lepote sveta, ki nas obdaja in navdihuje.

Knjižnica Domžale

 

Komentarji uporabnikov
Tagi