S knjigo v lepši svet: natečaj kamišibaj

Vsi ljubitelji kamišibaja vabljeni k sodelovanju

»Kamišibaj navdihuje, prebuja, ozavešča, nemalokrat nas nostalgično vrne v otroški čas; je umetnost, ki jo začutimo s srcem. Kamišibaj je od ljudi za ljudi, zato rad potuje.« 

Boštjan Oder, predsednik Društva kamišibaj Slovenije

Letošnji festival Kamišibaj pod slamnikom bo zaradi aktualnih razmer v državi potekal malo drugače. Festivalski dan bo premaknjen na pomladni čas. V tednu splošnih knjižnic bo v skladu s priporočili NIJZ, oz. če bodo razmere to dovoljevale, izveden le spremljevalni program.

Vse ljubitelje kamišibaja vabimo k sodelovanju na natečaju za kamišibaj predstave na temo S knjigo v lepši svet.

1. Organizator 

Organizator natečaja Kamišibaj – S knjigo v lepši svet je Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

2. Tema kamišibaj natečaja 

Knjižnica Domžale objavlja kamišibaj natečaj z naslovom S KNJIGO V LEPŠI SVET.

Kamišibaj je japonska umetnost pripovedovanja zgodb ob slikah na malem lesenem odru – butaju. Na edinstven način združuje besedno in likovno umetnost. V Sloveniji je doživel pravi razcvet. Obožujejo ga tako otroci kot odrasli, saj smo vsi željni zgodb.

Namen natečaja je spodbuditi ustvarjanje kamišibaja na temo knjig, branja, knjižnic, pripovedovanja in ustvarjanja zgodb ter pesmi.

3. Sodelovanje in pogoji

Na natečaju lahko sodelujejo vsi, ki se s kamišibajem ukvarjajo ljubiteljsko ali profesionalno.

Ustvarjate lahko v kategorijah:

  • kamišibaj za otroke,
  • kamišibaj za odrasle.

4. Prijava na natečaj 

Posameznik lahko sodeluje z največ dvema kamišibaj predstavama. Zaradi trenutnih razmer v državi izbor kamišibajev ne bo potekal v živo, ampak vas prosimo, da posnetke vašega kamišibaja pošljete na kamisibajpodslamnikom@dom.sik.si.

Video posnetke posredujte preko vmesnika https://www.wetransfer.com/. Knjižnica Domžale bo posnetke zbirala izključno za namen izbora najboljših predstav iz obeh kategorij in izbora predstav za festivalski dan Kamišibaj pod slamnikom.

Priložite tudi izpolnjeno prijavnico z natančnimi podatki o avtorju in ilustratorju kamišibaja (ime, priimek, telefonska številka in elektronski naslov).

5. Avtorstvo 

Udeleženci natečaja z oddajo prijave in kamišibaj predstave organizatorju natečaja zagotavljajo, da so izključni imetniki avtorskih pravic. V primeru, da so na oddanih kamišibaj predstavah aktivne avtorske pravice druge osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja Knjižnici Domžale zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja za uporabo njihove zgodbe in/ali ilustracij.

6. Trajanje natečaja 

Natečaj traja od 16. novembra 2020 do vključno 28. februarja 2021.

7. Izbor in nagrade 

Vse prispele posnetke kamišibaj predstav bo pregledala in ocenila natečajna komisija. Pri ocenjevanju bo upoštevana ustreznost razpisani tematiki, izvirnost in izpovednost ter estetska merila. Vse odločitve strokovne žirije so dokončne ter nepreklicne in se nanje ne bo moč pritožiti.

Žirija bo izbrala in nagradila 3 najboljše kamišibaj predstave v dveh kategorijah: za otroke in za odrasle.

Najboljša kamišibaja iz obeh kategorij bosta (z dovoljenjem avtorja) razstavljena v Knjižnici Domžale, 10 dni po razglasitvi nagrad.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

Ob koncu natečaja bo organiziran tretji festivalski dan Kamišibaj pod slamnikom, na katerem si bodo kamišibaj predstave lahko ogledali tudi obiskovalci.

Nagrajenci bodo razglašeni ob koncu festivalskega dne in na spletni strani www.knjiznica-domzale.si.

9. Varstvo osebnih podatkov 

S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec nagradnega natečaja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z  veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in/ali elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene nagradnega natečaja (izvedba nagradnega natečaja, obveščanje nagrajencev o nagradah, objava nagrajencev /ime, priimek/ v skladu s splošnimi pogoji, razstava najboljših kamišibajev /ime, priimek avtorja/). Organizator nagradnega natečaja vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Osebne podatke udeležencev natečaja bomo po koncu projekta brisali.

10. Ostale določbe 

Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila tega nagradnega natečaja in jih objaviti na spletni strani www.knjiznica-domzale.si. Zelo bomo veseli, če se boste odzvali našemu povabilu.

Vabimo vse ljubitelje kamišibaja, da pustijo domišljiji prosto pot in nas prepričajo, da je s knjigo svet res lepši.

Knjižnica Domžale

 

Tagi