Nanine karikature: Generalmajorka Alenka Ermenc

Prišel je petek in z njim nova portretna karikatura v naši rubriki Nanine karikature, za kar poskrbi domžalska karikaturistka Nana Guberinič. Prejšnji teden smo objavili karikaturo trenutno najbolj vroče slovenske smučarke Ilke Štuhec, danes pa je na vrsti karikatura generalmajorke Alenke Ermenc, ki je bila leta 2018 kot prva ženska, tako v Sloveniji, kot v zvezi NATO, imenovana za načelnico Generalštaba vojske. Alenka Ermenc z družino živi v Kamniku.

Nana Guberinič živi v Domžalah, njen hobi pa je risanje portretne karikature. Imela je tudi več dobro obiskanih razstav po Sloveniji in Srbiji. Digitalno karikaturo ustvarja z elektronskim peresom na elektronskem zaslonu Wacom v različnih tehnikah in programih. Dela si lahko ogledate na njenem FB profilu: www.facebook.com/nana.guberinic.

Generalmajorka Alenka Ermenc 

Generalmajorka Alenka Ermenc se je rodila leta 1963 v Ljubljani. Diplomirala je na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani in pridobila naziv diplomirane politologinje. Teritorialni obrambi Republike Slovenije se je pridružila leta 1991. Bila je aktivna udeleženka vojne za Slovenijo in za to odlikovana z bronasto medaljo generala Maistra z meči.

Leta 2008 je uspešno končala šolanje na Kraljevi akademiji v Londonu (Royal College of Defence Studies). Podiplomsko izobraževanje je končala leta 2009 na King’s College University of London in pridobila magistrski naziv iz mednarodnih študij.

V svoji vojaški karieri v Slovenski vojski je opravljala poveljniško dolžnost na taktični ravni ter štabne dolžnosti na operativni in strateški ravni na področju operacij, kadrov in usposabljanja. V mednarodni Natovi operaciji Kfor je opravljala delo načelnice za kadrovske zadeve v poveljstvu sil Kfor (NATO HQ KFOR), nadomeščala namestnika načelnika štaba za podporo v poveljstvu sil Kfor (DCOS SPT HQ KFOR) in svetovala poveljniku Kfor s področja predmetne vsebine. Skozi vojaško kariero je opravljala naloge na številnih vajah Slovenske vojske doma in v tujini ter vajah kriznega upravljanja Nata in EU. Bila je članica različnih medresorskih in resornih projektnih in delovnih skupin, odborov in komisij.

V čin generalmajorke Slovenske vojske je bila povišana 16. novembra 2018. Generalmajorka je za svoje delo na vojaško-obrambnem področju prejela naslednja priznanja: bronasta medalja generala Maistra z meči, srebrna in zlata medalja generala Maistra, bronasta, srebrna in zlata medalja Slovenske vojske, bronasta plaketa Slovenske vojske, zlata plaketa Verifikacijskega centra, srebrno priznanje Poveljniško štabne šole, bronasti in srebrni meč Poveljstva sil, zlata medalja 5. obveščevalno-izvidniškega bataljona, medalja III. stopnje 1. brigade Slovenske vojske, medalja v službi miru, spominski znak štabi TO. Prav tako je prejela tuji priznanji, in sicer Natovo medaljo NON ARTICLE V in red za zasluge PRO MERITO MELITENSI v stopnji komendatorja z meči.

(Vir: www.slovenskavojska.si)

Vse do sedaj objavljene karikature, si lahko ogledate na spodnji povezavi:

Miha Ulčar; Foto: Nana Guberinič

Komentarji uporabnikov
Tagi