Kozolec – naša etnološka dediščina

Fotografski natečaj

Kozolec velja za tradicionalni simbol slovenskega podeželja in je še vedno živ spomenik ljudskega stavbarstva. Vabimo vse ljubitelje fotografiranja, da raziskujete kulturno dediščino in fotografirate kozolce v občini Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. 

 POGOJI SODELOVANJA 

1. Organizator
Organizator fotografskega natečaja je Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale.

2. Tema fotografskega natečaja 

Knjižnica Domžale objavlja fotografski natečaj z naslovom KOZOLEC – naša etnološka dediščina. 
Nekdaj je bil kozolec sestavni del gospodarskih poslopij na kmetiji, kjer so ga uporabljali za sušenje in shranjevanje pridelkov, danes pa so namenjeni bolj hranjenju kmetijskih strojev in družabnim srečanjem. Tudi med potepanjem po naši okolici boste zagotovo opazili kozolce. Poznamo več vrst kozolcev, ki se med seboj razlikujejo po obliki, velikosti in namembnosti.
Namen natečaja je raziskovati našo kulturno dediščino in obogatiti domoznansko zbirko Knjižnice Domžale.

3. Sodelovanje in pogoji
Na natečaju lahko sodelujejo vsi ljubitelji fotografije: ljubiteljski, naključni ali profesionalni fotografi.

4. Prijava na natečaj
Posameznik lahko sodeluje z največ tremi fotografijami, ki jih odda ali pošlje na digitalnem mediju na naslov: Knjižnica Domžale, Cesta talcev 4, 1230 Domžale, ali na elektronski naslov: info@dom.sik.si. Velikost datotek naj ne presega 7 MB. Fotografije lahko pošljete v več datotekah, vendar naj bodo vselej navedeni podatki o avtorju. Večjo datoteko (do 2 GB) lahko pošljete preko vmesnika https://www.wetransfer.com/.
Priložite tudi izpolnjeno prijavnico z natančnimi podatki o avtorju (ime, priimek, naslov, telefonska številka in elektronski naslov).

Fotografija mora nujno vsebovati podatek o kraju in občini, kjer je bila fotografija posneta. V kolikor avtor fotografije pozna tudi več podatkov o kozolcu, bomo veseli tudi teh informacij. Kozolce lahko fotografirate z različnih perspektiv in različnimi pristopi. Lahko poslikate tudi samo dele kozolca /špirovc, rigl, steber, hlapec ali stol na kozolcu …/ 

Vsaka fotografija naj bo označena s podatki o avtorju (ime, priimek) in krajem /občino/, kjer je bila fotografija posneta. (primer: F1_Ime_Priimek_Kraj_Občina) Udeleženci lahko oddajo fotografije v formatu JPG ali JPEG, z ločljivostjo 200-300 dpi in velikosti najmanj 3264×2448. Digitalnih medijev CD/DVD ne bomo vračali.

5. Avtorstvo
Udeleženci natečaja z oddajo prijave in fotografij organizatorju natečaja zagotavljajo, da so sami lastniki in avtorji fotografij oziroma da so izključni imetniki avtorskih pravic in da na fotografijah ne obstajajo kakršnekoli pravice tretjih oseb. V primeru, da so na oddanih fotografijah upodobljene osebe, ki jim na podlagi veljavnih predpisov pripadajo osebnostne ali kakršnekoli druge pravice, udeleženci natečaja Knjižnici Domžale zagotavljajo, da so pridobili ustrezna dovoljenja upodobljenih oseb za uporabo fotografij z njihovo podobo. Z oddajo prijave in fotografij udeleženci natečaja prenesejo na Knjižnico Domžale vse materialne avtorske pravice na oddanih fotografijah iz 22. člena Zakona o avtorskih in sorodnih pravicah, zlasti tiste, ki bodo Knjižnici Domžale omogočile javno prikazovanje, razstavljanje in reproduciranje primerkov fotografij ter uporabo fotografij v tiskanih in elektronskih medijih (za razstave (izbrane fotografije bodo del stalne razstavne postavitve v prostorih Knjižnice Domžale), za promocijo knjižnice in njenih vsebin in dejavnosti v tiskanih in elektronskih medijih (mesečniki prireditev, katalogi za promocijo gradiva in na spletni strani Knjižnice Domžale, Facebooku in Instagramu)). Prenos navedenih pravic je izključen, velja za ves čas trajanja pravic, je krajevno neomejen in vključuje pravico predelave.

6. Trajanje natečaja
Natečaj traja od 22. junija 2020 do vključno 21. septembra 2020.

7. Izbor in nagrade
Vse prispele fotografije bo pregledala in ocenila natečajna komisija. Pri ocenjevanju fotografij bo upoštevala ustreznost razpisani tematiki, izvirnost in izpovednost ter estetska merila. Vse odločitve strokovne žirije so dokončne ter nepreklicne in se nanje ne bo moč pritožiti.
Žirija bo izbrala in nagradila 3 najboljše fotografije.

8. Obveščanje nagrajencev in prevzem nagrad 

Nagrajenci bodo objavljeni na spletni strani www.knjiznica-domzale.si.
O nagradah bodo nagrajenci obveščeni po telefonu ali elektronski pošti. Nagrado bodo osebno prevzeli v prostorih Knjižnice Domžale.

9. Varstvo osebnih podatkov
S sodelovanjem v nagradnem natečaju udeleženec nagradnega natečaja dovoli organizatorju zbiranje, obdelovanje in hranjenje posredovanih osebnih podatkov skladno z  veljavnim zakonom o varstvu osebnih podatkov. Osebni podatki, ki se zbirajo, so: ime in priimek, naslov, pošta in poštna številka, telefon in/ali elektronski naslov. Pridobljeni osebni podatki se uporabljajo izključno za namene nagradnega natečaja (izvedba nagradnega natečaja, obveščanje nagrajencev o nagradah, objava nagrajencev /ime, priimek/ v skladu s splošnimi pogoji, razstava najboljših fotografij /ime, priimek avtorja/). Organizator nagradnega natečaja vse osebne podatke varuje v skladu s predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov. Osebne podatke lahko uporablja izključno za namene, za katere so bili pridobljeni. Osebne podatke udeležencev natečaja bomo po koncu projekta brisali.

10. Ostale določbe 
Organizator si pridržuje pravico spremeniti pravila tega nagradnega natečaja in jih objaviti na spletni strani www.knjiznica-domzale.si. Zelo bomo veseli, če se boste odzvali našemu povabilu.

Vabimo vse ljubitelje fotografiranja, da raziskujete in fotografirate kozolce v občini Domžale, Mengeš, Trzin, Lukovica in Moravče. 

Knjižnica Domžale

Komentarji uporabnikov
Tagi