KD Jože Gostič Homec: Dobro vzgojena mladina, srečna domovina

Razstava ob 60. obletnici smrti fotografa in kronista Petra Nagliča

Zapisi, obogateni s fotografijami fotografa Petra Nagliča – ta je s svojim smislom za dokumentiranje zanimive dogodke pogledal skozi fotografski objektiv in jih s tem iztrgal pozabi, na tridesetih panojih krasijo prostore Knjižnice Domžale. Razstava je združena iz dveh razstav, ki jih je pripravilo Kulturno društvo Jože Gostič iz Homca v preteklem letu – Poduku in razvedrilu ter Dobro vzgojena mladina, srečna domovina. O razstavi sta več povedala predsednik Kulturnega društva Jože Gostič Homec Borut Jenko in predsednik Društva Peter Naglič Šmarca Matjaž Šporar.

Odprtje razstave ob 60. obletnici smrti fotografa in kronista Petra Nagliča, ki prikazuje družabno življenje ter gospodarsko in kulturno ustvarjalnost naših prednikov, ki so nekoč živeli ob zeleni strugi Kamniške Bistrice je v organizaciji KD Jože Gostič Homec in Knjižnice Domžale bilo v ponedeljek, 11.11.2019 v prostorih Knjižnice Domžale. Razstava je kronika življenja naših babic in dedkov, predstavlja pomembne dogodke, ki so zaznamovali obdobje prve polovice dvajsetega stoletja v krajih pod Homškim hribom. V kulturnem programu je sodeloval kitarist Jaka Iglič.

Razstava prikazuje pomembne dogodke družbe, življenjske navade in posebnosti, na ogled pa je postavljena zgodovinska kronika iz življenja prednamcev, ki so živeli pod homškim hribom. Ogledati si je mogoče tudi članke iz tedanjih časopisov med vojnama, vso gradivo pa bogatijo fotografije Petra Nagliča, ki je s svojim smislom za dokumentiranje poskrbel, da je zanimive dogodke ujel v objektiv. Hkrati letos obeležujemo šestdesetletnico njegove smrti, objavljene fotografije pa so tudi svojevrsten poklon njegovemu delu. Dogodek sta s svojo besedo pospremila Borut Jenko in Matjaž Šporar, avtorja razstave.

Z odpiranjem vrat v zanimivo preteklost, v obdobju med 1918 in 1941, se podajamo na obisk v čas naših prednikov, ki nam prikazujejo pomembne dogodke v celotni družbi, življenjske navade in ostale posebnosti, ki so bile vredne zapisa v zgodovinsko kroniko tiste dobe. Gre za  zgodovinsko kroniko življenja iz časa naših babic in dedkov pod homškim hribom, zbrano tudi v dva razstavna kataloga, ki prinašata aktualne članke iz tedanjih časopisnih in knjižnih publikacij, v katerih je bil dokumentiran utrip vsakdanjika družbe in posameznikov, ki so s svojim delom zaznamovali obdobje med obema vojnama. Celotno gradivo je obogateno z raznovrstnim fotografskim gradivom fotografa Petra Nagliča, ki je s svojim smislom za dokumentiranje poskrbel, da je zanimive dogodke pogledal skozi fotografski objektiv ter jih s tem iztrgal pozabi. Večina fotografij, ki pristno prikazujejo tedanji čas in dogajanja v njem, je premierno prikazana tudi širši domžalski javnosti. To je sedaj že četrta postavitev potujoče razstave, ki se seli iz kraja v kraj. Premierno je bila razstava postavljena v Plečnikovi hiši na Homcu, zatem v Krajevnem domu v Šmarci, v prostorih občine Kamnik in sedaj v Knjižnici Domžale.

Kot je na odprtju razstave dejal Matjaž Šporar, je človeštvo usmerjeno k napredku, k iskanju boljših pogojev za življenje, novih načinov razmišljanja, k odkrivanju novega in neznanega. Ob tem je pomembno zavedanje, da je znanje, na katerem sloni današnji svet, zasluga mnogih predhodnih generacij. Raziskovanje in vpogled v bogato dediščino naših prednikov nas bogati s spoznanjem, da je njihove dosežke potrebno s ponosom prenašati na mlajše rodove.

Kronika zapisov opisuje različne pomembnejše osebnosti in njihove družine, kraje, zgodovinske dogodke, običaje, obrti in podjetništvo, arheološke najdbe, različna društva; vse našteto je močno zaznamovalo preteklost Homca, Šmarce in okolice. Precej obiskovalcev, ki so si že ogledali razstavo, so z zanosom zrli na slike, kjer so vidne še njihove hiše in ljudje, ki jih že dolgo ni ali pa se je kraj dandanes tako spremenil s pozidavami, da kjer je bilo prej polje in travniki, sedaj težje najdejo svojo preteklost. Kultura naroda je vidna tudi v odnosu do svojih korenin, do ustvarjalnih dosežkov svojih prednikov. Ves trud, ki je bil vložen v razstavo in priložena zbornika, pa ima prvenstveno namen, da se med generacijami, ki prihajajo, vzbudi čut za refleksijo, da se ne pozabi, da je znanje, ki se ga pridobiva v šoli in naprej, delo mnogih generacij.

Borut Jenko je ob odprtju dejal, da gre za zgodovinsko razstavo, saj tako bogatega slikovnega materiala dejavnosti ljudi in dogodkov verjetno nima noben slovenski kraj. Razstava je podprta z lepo oblikovanima razstavnima katalogoma in ko razstave že dolgo ne bo več, bosta kataloga še vedno nosila spomin nanjo. Prvi katalog »Poduku in razvedrilu« predstavlja obdobje od preloma stoletja do konca 1. svetovne vojne, drugi »Dobro vzgojena mladina, srečna domovina« pa je nadaljevanje s predstavitvijo časa in življenja pod Homškim hribom med obema vojnama.

Razstava bo na ogled od 11. do 30. novembra 2019.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

 

Tagi