Humanum dr. Jožefa Muhoviča – priložnost za vstop v nove dimenzije in nove razmisleke

Redko imamo v Galeriji Domžale priložnost gostiti razstavo umetnika in znanstvenika. Dr. Jožef Muhovič je vse našteto, avtor leksikona Likovne teorije in mnogih drugih znanstvenih del, povezanih z razumevanjem likovnega in vizualnega jezika oziroma  z likovnim izražanjem. Njegovo drugo, umetniško življenje, skoraj zagotovo ni bistveno drugačno od prvega, znanstvenega: kot profesor je veliki mag, ki s svojim znanjem že dolgo posvečuje likovnike in vizualce v skrivnosti njihovega kreativnega početja. Slikar v njem uporablja isto znanje za mojstrsko ubesedenje likovnega.

Odprtje razstave dr. Jožefa Muhoviča je v Galeriji Domžale potekalo v  četrtek, 18. oktobra 2018. Svojega profesorja je gostil njegov nekdanji študent akademski kipar Jurij Smole, ki je razstavljavcu slikarskih umetnin zastavil kar nekaj vprašanj, na katere je gost z veseljem in s prefinjeno profesorsko izraznostjo tudi odgovoril.

Likovna ustvarjalnost je realna prisotnost, ki nas nagovarja in je del naše kulture. Likovnost ima namreč tudi to sposobnost, da lahko sproža mnogo akcij in reakcij. »Slikarstvo, skozi katerega nas dr. Jožef Muhovič vpelje v likovni in znakovni prostor njegovega duha in kreativnosti, ima tako kot on sam, eno samo veliko karizmo. Ta je pred vsemi drugimi pristno človeška, topla, radovedna in globoka. Razstava slik, ki nam jo postavlja na ogled, je vse to in njeni veliki temi sta človek in človečnost«, je o njegovih razstavljenih delih povedal Smole.

dr. Jožef Muhovič.

Skozi popolno obvladovanje likovnosti v vseh njenih pomenih in skritih lastnostih, mojstrstvo v grafiki, kot posebni, samostojni disciplini in predvsem v velikem obvladovanju vsega človeškega v sebi, nam igraje preskrbi neverjeten uvid v prostore svetlobe, volumna in zemeljske krome. Alikvoti likovnih prvin igraje vstopajo in izstopajo v intimizem razmišljanja, njihova prisotnost je enkrat zemeljsko obtežena, drugič skoraj neopažena, a je bistven del celote. Slike zvenijo v nenavadnih perspektivah in nas preoblikujejo v skritega opazovalca, ker je v njih življenje, ki poteka v drugem času, povsem neodvisno od nas. To so prostori, kamor bi radi vstopili, ker je tam nek poseben mir, kontemplacija in moč. Ta nenavadna moč privlači in govori o drugem človeškem, ki ni tisto, kar doživljamo vsak dan.

Po besedah Smoleta je prav zato je ta razstava v resnici priložnost za vstop v nove dimenzije, nove razmisleke, vsaj v tistem času, ki si ga vzamemo za ogled in premišljevanje: »To ne bo samo obisk razstave, ampak odločitev za spremembo. Vstop v ta nenavaden človekov prostor zahteva samo odločitev in radovednost, kar se zgodi v notranjosti, je v resnici nepovratno in pomembno. Človečnost je verjetno ena sama in ta se, kot izmikajoča pa vendar osrednja in vseobsegajoča tema, kaže med oblikami, svetlobo in skrivnostno prisotnostjo kontemplacije v slikah dr. Jožefa Muhoviča. Nujna je, redka in osebna.«

Razstava dr. Jožefa Muhoviča je priložnost za vstop v nove dimenzije in nove razmisleke.

Prof. dr. Jožef Muhovič je med drugim izdal tudi knjigo »Leksikon likovne teorije«. Leksikon je namenjen likovnim profesionalcem s področja slikarstva, kiparstva, oblikovanja in arhitekture, likovnim pedagogom na vseh stopnjah likovnega izobraževanja, študentom likovne umetnosti, kot so slikarstvo, kiparstvo, vizualne komunikacije, design, arhitektura, likovna pedagogika in teoretskih disciplin, kot so likovna teorija, umetnostna zgodovina, zgodovina in teorija oblikovanja, teorija arhitekture, filozofija umetnosti, sociologija umetnosti, estetika, kulturni študiji ipd., vsem, ki se ukvarjajo s praktičnimi problemi vizualizacije in vsem, ki jih likovna umetnost zanima.

Razstava dr. Jožefa Muhoviča bo v Galeriji Domžale na ogled do 30. oktobra 2018.

Avtor: Miro Pivar; Foto, video: Miro Pivar

Komentarji uporabnikov
Tagi