7. likovni natečaj Menačenkove domačije Domžale »Leto 2018 – leto kulturne dediščine«

Tokratni likovni natečaj Menačenkove domačije Domžale se bo vsebinsko posvetili aktualni temi, ki v letu 2018 praznuje raznolikosti in bogastva evropske kulturne dediščine. Cilj te pobude je izboljšati ozaveščenost o evropski zgodovini ter okrepiti občutek evropske identitete. Ozrli se bomo v domače kraje – v Domžale in okolico, ki nudi poglede na najrazličnejše arhitekturne bisere, tako ohranjene kot propadajoče. Pričakujemo slike, risbe, grafike, reliefe s podobo nepremične kulturne dediščine na področju Občine Domžale.

Izpolnjene prijavnice sprejemamo do 14. januarja 2018 na poštni naslov KD Franca Bernika Domžale, Ljubljanska 61, 1230 Domžale (s pripisom: Za likovni natečaj v Menačenkovi domačiji 2017) ali na e-naslov menacenk@kd-domzale.si. Prijavnica je dostopna tudi na www.kd-domzale.si (zavihek Menačenkova domačija).

Likovni natečaj bo potekal od 15. januarja do 15. februarja 2018. Odprtje razstave v okviru razpisanega natečaja bo v začetku marca 2018 v razstavišču Menačenkove domačije v Domžalah.

PRAVILA NATEČAJA:

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo:

o posamezne ustvarjalke in ustvarjalci iz Domžal in okolice
o člani/ce likovnih društev iz Domžal in okolice

 • Na likovnem natečaju lahko sodelujejo avtorji/ice, ki so starejši od 18 let in se bodo prijavili s priloženo prijavnico do 14.1.2018.
 • Vsak avtor/ica nastopa z enim avtorskim (originalnim) likovnim delom.
 • Sprejeli bomo 30 likovnih del. V primeru več prispelih, bo strokovna komisija opravila predizbor.
 • Likovno delo naj vsebuje podobo ali detajl nepremične kulturne dediščine v Občini Domžale. Za lažje raziskovanje domžalske arhitekturne dediščine vas vabimo, da si informacije o njej pridobite na spletni strani www.rkd.situla.org (Register kulturne dediščine v Sloveniji). Vpogled v register ni pogoj, je predlog.
 • Tehnika prijavljenega likovnega dela: risba, slika, grafika, relief, mešane tehnike.
 • Format likovnega dela: minimalna velikost 30 x 40 cm in maksimalna 50 x 70 cm vodoravno ali navpično. Zaradi skladne vizualne podobe skupinske razstave mora avtor/ica poskrbeti za primeren okvir likovnega dela, opremljen s sistemom za obešanje, oz. primerno rešitev za razstavljanje kiparskega dela.
 • Način označitve prijavljenega likovnega dela: na hrbtni strani čitljivo zapišite vašo poljubno petmestno šifro in poleg prilepite zaprto kuverto z napisano isto šifro, v kuverti pa čitljivo zapišite naslednje podatke:

o ime in priimek avtorja
o naslov likovnega dela
o tehnika
o datum nastanka
o točen poštni naslov
o kontakt (telefon, e-pošta)
o naziv likovnega društva (če ste član, članica)

 • Rok za oddajo del je: od 15. januarja do 15. februarja 2018. Likovna dela lahko ustrezno zapakirana in označena oddate v Menačenkovi domačiji, Cankarjeva 9, Domžale, v odpiralnem času (ob času odprtja razstav): od torka do petka od 10.00 do 12.00 in od 17.00 do 19.00, ob sobotah od 10.00 do 12.00 (razen od 29.1. do 6.2.2018, ko je domačija zaprta). Ali pa jih ustrezno zapakirana in označena pošljete na naslov KD Franca Bernika Domžale, Ljubljanska cesta 61, 1230 Domžale, s pripisom: Za likovni natečaj v Menačenkovi domačiji 2017. Strošek poštnine krijete sami.
 • Prispela dela bo ocenila tričlanska strokovna komisija, ki bo opravila izbor za razstavo in nagrade. Odločitve komisije so dokončne.
 • Kriteriji ocenjevanja: avtorski likovni izraz, izvedba likovne tehnike, izvirnost motiva. Prednost bodo imela novo nastala avtorska (originalna) dela.
 • Rezultati bodo objavljeni na spletni strani www.kd-domzale.si, zavihek Menačenkova domačija.
 • Nagrade za najboljše ocenjeno likovno delo s strani strokovne komisije:

o prva nagrada: samostojna avtorska razstava v Menačenkovi domačiji v programski sezoni 2017/18 in darilo, ki ga podarja sponzor natečaja.
o 2. – 5. nagrada: darila podeljuje sponzor natečaja.

Pokrovitelj natečaja je Art Ljubljana d.o.o., Trgovina z umetniškim materialom.

 • Likovna dela po končani razstavi vračamo.
 • Za poškodbe ali odtujitve likovnih del, do katerih bi lahko prišlo v času natečaja in razstave, ne odgovarjamo.
 • Z udeležbo na natečaju avtorji potrjujejo, da se strinjajo z zgoraj opisanimi pogoji za sodelovanje na našem likovnem natečaju.

Dodatne informacije na elektronskem naslovu: menacenk@kd-domzale.si ali 01/722 50 50. Vabimo vas tudi, da sprotne informacije spremljate na naši spletni strani www.kd-domzale.si (zavihek Menačenkova domačija).

Zahvaljujemo se vam za sodelovanje!

Avtor: Kulturni dom Franca Bernika Domžale
Komentarji uporabnikov
Tagi