V skrbi za varnost ljudi policija vse varnostne pojave obravnava celovito

Meseca marca letos smo javnost obveščali, da policija odreagira na vsak zaznano ali prijavljeno ogrožanje varnosti ljudi ali cestnega prometa, kadar se vozniki bodisi organizirano ali spontano zbirajo in uporabljajo različna prizorišča, najpogosteje večja parkirišča in garažne hiše.

Ponovno velja opozoriti, da je tovrstno početje lahko izredno nevarno, saj voznik z objestno vožnjo ogroža ne le sebe, temveč tudi vse ostale prisotne na kraju. Dogodek v eni izmed garažnih hiš na Rudniku in nesreča, ki so jo policisti obravnavali  ob konkretnem dogodku, kaže na to kako hitro lahko do nesreče oziroma ogrožanja pride.

Policija je tudi ta dogodek temeljito proučila. Poleg ukrepov, ki so bili že izvedeni na kraju kjer so  policisti ugotovili več cestno prometnih kršitev, med drugim zaradi povzročitve prometne nesreče sicer pa največ s področja tehnične brezhibnosti vozil, smo nadaljevali z zbiranjem obvestil tudi o drugih kršitvah na kraju.

Z zbiranjem obvestil, predvsem v luči celovite izvedbe postopkov kar policija vedno zasleduje pri svojem delu, sta bila ugotovljena in prepoznana tudi kršitelja, ki sta neposredno ovirala delo policijske patrulje, med drugim je eden tudi udaril po policijskem vozilu. Slednji je bil obravnavan zaradi kršitev javnega reda in miru in kršitev cestno prometne zakonodaje ter mu je bila izdana odločba v hitrem postopku. Ker gre za tujca, ki mu je ob koncu aprila poteklo dovoljenje za začasno prebivanje, smo na pristojno Upravno enoto podali zadržke za podaljšanje dovoljenja za začasno prebivanje. O dejanju drugega mladoletnega kršitelja, ki je spodbujal in snemal dogodek so bili seznanjeni starši, prav tako pa smo zaradi kršitev cestno prometne zakonodaje podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče.

Poleg tega smo nadaljevali tako preventivno delo ter kontrole  na lokacijah, kjer se pogosto dogajajo kršitve oziroma ti. “driftanje” in pri tem na Policijski upravi Ljubljana v 25 primerih sami zaznali ali bili obveščeni o različnih kršitvah, kjer smo v sodelovanju z drugimi enotami izvedli celovite ukrepe.

Skupno smo v povezavi s tem v obdobju dveh mesecev izvedli 82 postopkov o prekrških zaradi kršitev zakonov o motornih vozilih in pravilih cestnega prometa.  V dveh primerih smo zaradi vožnje pod vplivom droge in  prekoračene hitrosti v naselju nad 50km/h podali obdolžilni predlog na pristojno sodišče. Zaradi vožnje brez veljavnega vozniškega dovoljenja smo zasegli štiri osebna vozila ter zoper kršitelje podali obdolžilne predloge. Zaradi neizpravnih vozil oziroma so bili v vozila vgrajeni nehomologirani deli ali naprave, smo voznikom v 16 primerih odvzeli registrske tablice in vozila izločili iz prometa. Poleg tega smo zaradi drugih kršitev v 39 primerih izločili motorna vozila iz prometa. Zaznano in obravnavano je bilo tudi kaznivo dejanje ponarejanja listin oziroma registrskih tablic.

Policija ob vsakršni zaznavi takšnih dogodkov izvede ukrepe za zagotovitev varnosti ljudi. Pri tem je že do sedaj in bo tudi v bodoče striktno ukrepala zoper vse kršitelje, ki s svojim ravnanjem ali vožnjo vozil  ogrožajo varnost ljudi ali drugih udeležencev v prometu.

Ponovno opozarjamo vse, ki organizirajo takšne dogodke, da so dolžni ravnati skladno z zakonodajo na področju javnega zbiranja in pridobiti vsa ustrezna soglasja in dovoljenja,  še posebej za dogodke ki se odvijajo na javnih cestah ali drugih javnih površinah. Neustrezna organizacija takšnih prireditev, kjer ni v zadostni meri poskrbljeno za varnost tako udeležencev kot tudi posamičnih obiskovalcev ali naključnih prisotnih oseb, pomeni tudi odgovornost organizatorjev.

Posameznike, ki so na takšnih dogodkih prisotni z vozili, pozivamo, naj dosledno spoštujejo cestno prometne prepise in s svojim ravnanjem in vožnjo nikakor ne ogrožajo tako sebe kot druge osebe na kraju.

Enako pozivamo upravljalce in lastniki prostorov, kjer se takšni dogodki pojavljajo, da o tovrstnem početju obvestijo policijo, prav tako pa sami v okviru svojih možnosti (naprimer preprečevanje dostopa, zagotovitev varnostnih služb ..) poskrbijo za to, da ne bi prišlo do kakršnega koli ogrožanja varnosti ljudi ter poskrbijo za varovanje svojega premoženja.

Vse obiskovalce takšnih prireditev ali naključne mimoidoče opozarjamo, da naj pri tem pazijo na lastno varnost. Na starše mladoletnih oseb, ki so pogosto prisotni na teh dogodkih pa apeliramo, da se z mladostniki pogovorijo o odgovornem ravnanju ter nevarnostih takšnih dogodkov, na katerih so se drugod po svetu dogajali tudi že tragični primeri, ko so bili poškodovani bodisi vozniki, gledalci ali naključni mimoidoči.

Avtor: Tomaž Tomaževic, policijski inšpektor; Foto: arhiv Domžalec

Tagi