V občini Kamnik so se včeraj ves dan trudili zagotavljati normalne razmere

V občini Kamnik je včeraj Občinski štab Civilne zaščite Kamnik prioritetno reševal težave oskrbe z električno energijo in vodo. Tako je bilo ves dan na terenu preko 800 gasilcev in drugih reševalnih enot, ki so se trudili zagotavljati normalne razmere. Do nadaljnjega pa še vedno velja razglas za izredne razmere na območju občine Kamnik. Kot smo poročali včeraj, je tudi na domžalskem območju žled povzročil nekaj nevšečnosti, predvsem je šlo za podrta drevesa, ki so se lomila pod težo.

Reševalna akcija na Veliki Planini
Na območju Velike Planine je včeraj 19 gorskih reševalcev GRS Kamnik izvedlo prevoz 53 oseb (11 otrok, 42 odraslih), ki so se nahajale v planinskih hišicah. Osebe so bile ob 14.30 uri varno pripeljane do Kranjskega raka, kjer so bile nato z avtobusnih prevozom in kombijem pripeljane do doma.

Oskrba z elektriko
Po oceni Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik je poškodovanih še 70 trafo postaj. Ocenjujejo, da je brez elektrike približno 1.000 gospodinjstev (3.000 ljudi), zato je to prioritetna naloga Občinskega štaba Civilne zaščite Kamnik.

Stanje izpada oskrbe z električno energijo na območjih:

 • Tuhinjska Dolina (od Soteske do Kozjaka)
 • Dolina Črne (od Črne do Črnivca)
 • Palovče, Pšajnovica
 • Kamniška Bistrica in Velika Planina

Elektro Ljubljana je včeraj odpravil del napake na območju Tuhinjske doline (od Soteske do Šmartna), ter na območjih naselij Studenca, Gozd, Sovinja Peč.

Prav tako je včeraj štab Civilne zaščite zagotovil 4 agregate na najbolj prizadetih lokacijah (Bistričica 35kW, Kopišče 70kW, Gabrovnica 30 kW in Palovče 140 kW), do noči so zagotovili še 2 agregata iz območja Sežane 36kW in iz Novega mesta 200kW, zaradi varnosti pa se bo priklop izvajal danes.

Telefonsko omrežje je ponovno vzpostavljeno na območju Tuhinjske doline in doline Kamniške Bistrice.

Oskrba z vodo
Na vodovodnem omrežju jim je uspelo zagotovi električno energijo s pomočjo agregatov oziroma z dostavljanjem pitne vode. Odpraviti morajo še eno vodovodno okvaro na območju Rudnik-Volčji potok, predvidoma danes v dopoldanskem času.

Zapore cest
Zapore na občinskih cestah so zmanjšali na polovico, tako ostaja zaprtih še 16 cestnih odsekov.
Odrejena prepoved vožnje za vsa tovorna vozila velja na naslednjih državnih cestah:

 • R1-225 Stahovica-Črnivec-Gornji Grad (prelaz Črnivec),
 • R2-414 Kamnik-Ločica (prelaz Kozjak).

Prepoved ostaja do nadaljnjega, zadevo nadzira policija.

Javni prevoz
Povezava Ljubljana-Kamnik (vlak in avtobus poteka nemoteno). Na državnih cestah in vseh vzporednih občinskih cestah:

 • R1-225 Stahovica-Črnivec-Gornji Grad (prelaz Črnivec),
 • R2-414 Kamnik-Ločica (prelaz Kozjak).

se ne izvaja več javnega linijskega prometa.

Intervencije gasilcev
Na terenu so gasilci, gozdarji, gorski reševalci, električarji, komunalna podjetja ter gradbena podjetja, ki izvajala delo v skladu z zastavljenimi prioritetnimi cilji, torej oskrbo z električno energijo, vodovodom, prevoznost cest ter zagotavljanje varnosti in oskrba prebivalcev.

Pregled stanja št. dogodkov in intervenciji:

 • Število intervencij: 239
 • Št. aktiviranih gasilcev: 806
 • Št. aktiviranih GE: 13
 • Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje: 2
 • Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik): 2

Večina intervencij zajema odstranjevanje podrtega drevja in vejevja na cestah, ter objektih.

Delo na terenu je preko celega dneva spremljal župan Občine Kamnik Marjan Šarec.

Vsem silam in enotam, ki so včeraj sodelovale v vseh akcijah in aktivnostih, ter občanom, ki so včeraj kakorkoli pripomogli k izboljšanju razmer, se župan Občine Kamnik Marjan Šarec in vodstvo Civilne zaščite Kamnik iskreno zahvaljujejo.

Iz Občine Kamnik so še poudarili, da ponovno opozarjajo vse občanke in občane na prizadetih območjih, da ne odhajajo od doma, če to ni nujno potrebno. Predlagajo, da se javijo gasilcem na njihovem območju, ki bodo poskrbeli za njihovo varnost.

Pomembne informacije

 • PRIJAVA INTERVENCIJ – STALNA 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA PGD KAMNIK NA TELEFON 8311-223 ALI NA 112
 • Občinski štab Civilne Zaščite Občine Kamnik še posebej opozarja, da je sekanje dreves izredno nevarno, zato gozdarji svetujejo, da se lahko odstranjujejo le podrta drevesa.
 • PRIJAVA DOGODKOV V ZVEZI Z POŠKODOVANIMI VOZILI (kontakt: Policijska postaja Kamnik, tel: 01/830 31 80 ali 113)
 • OBČINSKI ŠTAB CIVLNE ZAŠČITE OBČINE KAMNIK lahko kadarkoli kontaktirate na telefon: 01/8318-194 ali preko elektronske pošte: cz.kamnik@kks-kamnik.si
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik
Tagi