Po prvih ocenah bo sanacija v Kamniški Bistrici trajala pet mesecev

Tudi včeraj so pristojne službe na celotnem območju občine Kamnik odstranjevale podrto drevje in čistili vodotoke v katerih je bilo podrto drevje. Tekom dneva so priklopili tri agregate 3 x 150 kW, ki so jih kot mednarodno pomoč prejeli iz Avstrije, odstranili pa obstoječe agregate iz Italije, katere so najeli za teden dni.

Podane so bile prve ocene trajanja sanacij glede na območja:

 • Kamniška Bistrica – 5 mesecev (junij 2014)
 • Pšajnovica-Lipa-Gabrovnica-Rakitovec (14 dni)
 • Sp. Palovče-Zg. Palovče-Vranja Peč-Velika Lašna (7 dni)
 • Sovinja Peč (7 dni)
 • Zakal (2 dni)

UNIMOG – pomoč URSZR
Gasilci PGD Kamnik so z UNIMOGOM opravili 32 ur dela, 8 ur delovanja UNIMOG-a, na lokaciji Žale, Mili Vrh, Stahovica-Črnivec-Gornji Grad, Sovinja Peč. V času izvajanja del, je bila izvedena delna zapora cesta, ki so jo izvajali gasilci PGD Kamnik.

Padajoča skala – intervencija
Občinski štab CZ Kamnik je bil včeraj obveščen, da je na objekt Bistričica 23 padla skala velikosti 1m3. Na kraju so bili gasilci PGD Kamniška Bistrica, ki so objekt (poškodovano streho) zaščitili s polivinilom. Odstranitev skale ni možna, zadeva ni kritična. Ogled bo opravil Občinski štab Civilne zaščite Kamnik ter sprejel nadaljnje ukrepe.

Slovenska vojska
Ob 13.30 uri so se na štab Civilne zaščite Kamnik zglasili predstavniki Slovenske vojske (enota Novo Mesto) s štirimi vojaki z mehanizacijo (bager, TV, in kombi). Izveden je bil sestanek skupaj s predstavnikom občinskih cest, kjer je bilo dogovorjeno, da se skupaj izvedeta ogleda lokacij, kjer bo predvideno njihovo delovanje:

 • lokalna cesta Kolovec – Palovče,
 • vodotok Nevljica – dolina med gorami.

Cilje je zagotoviti varnost strug, kjer je polno podrtega drevja, ki ogroža obstoječe prepuste, mostove, jezove, itd.

Problematika prevoznosti državnih in občinskih cest
Državna cesta Stahovica-Kamniška Bistrica je delno očiščena in prevozna za osebni promet, zapora ceste je postavljena pri kamnolomu Calcit, nevarnost predstavlja padajoče drevje neposredno ogroža delavce, ki vsakodnevno skušajo zagotoviti prevoznost za osebna vozila.

Seznam cest, ki še niso prevozne:

 • R2-državna cesta – Stahovica-Kamniška Bistrica
 • LC – občinska cesta – Brezje nad Kamnikom – Gozd

Kot sporočajo iz Občine Kamnik, občani niso ogroženi glede zagotavljanja prevoznosti občinskih cest.

Organiziranje informacijskega centra – Štaba Civilne zaščite
Informacijski center je organiziran in deluje v PGD Kamnik, Livarska 1, Kamnik, kjer je organizirana dežurna služba.

INFORMACIJSKI CENTER – tel. 01/8311-223, elektronski naslov: dezurni.pgdkamnik@gmail.com

Ocena in pregled stanja št. dogodkov in intervenciji, ponedeljek, 10. 2. 2014, do 20. ure

 • Število intervencij: 39
 • Št. aktiviranih gasilcev: 123
 • Št. aktiviranih GE: 11
 • Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje: 3
 • Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik): 2
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik
Tagi