Občini Kamnik pomoč pri sanaciji ponudila tudi Slovenska vojska

Na najbolj ogroženih območjih v občini Kamnik je s pomočjo agregatov že zagotovljena oskrba z električno energijo. Včeraj so pristojne službe ves dan odstranjevale podrta drevesa in vejevje, ki ogrožajo objekte. Razglas za izredne razmere, ki je bil izdan v nedeljo, 2. 2. 2014, ob 17.30 uri, na območju občine Kamnik sta župan Marjan Šarec in Štab Civilne zaščite Kamnik danes ob 9. uri preklicala. 

Najbolj ogrožena območja
Kritična oziroma najbolj ogrožena območja so:

 • območje Kamniške Bistrice-Iverje-Velika Planina (sanacija 1-3 mesece, zagotovljeni agregati Slovenske vojske),
 • območje Zg. Palovče-Trebelno-Sp.Palovče-Trebelno-Vranja Peč-Velika Lašna (zagotovljeni 3 x agregati od Občine Kamnik),
 • območje Pšajnovica-Laseno-Gabrovnica-Lipa-Rakitovec (zagotovljeni 2 x agregati od Občine Kamnik),
 • območje Znojile-Sela-Sovinja peč-Bela peč-Žubejevo-Ravne-Podberg-Gradišče (agregate zagotavljata PGD Srednja Vas, PGD Sela, PGD Šmartno v Tuhinju),
 • območje Okroglo-Klemenčevo-Zakal (agregate zagotavlja PGD Kamniška Bistrica).

Oskrba z agregati
Štab Civilne zaščite Občine Kamnik s pomočjo logistične enote zagotavlja nemoteno delovanje 16 agregatov moči od 35 kW do 210 kW na celotnem območju občine Kamnik. Največji delež agregatov se nahaja na zgoraj naštetih kritičnih območjih, kjer bodo sanacije poškodovane električne napeljave trajale dalj časa, predvidoma od enega tedna do treh mesecev. Nadzore nad agregati izvajajo gasilska društva in Policijska postaja Kamnik s ciljem preprečevanja morebitnega posega oziroma preprečevanja tatvin goriva.

Včeraj sta Občini Kamnik donatorja brezplačno podarila 3 agregate moči 4 kW ter omogočila brezplačno uporabo agregata moči 140 kW, ki bodo zagotovo nujno potrebni pri zagotavljanju električne energije.

Včeraj v dopoldanskem času so Občino Kamnik obiskali predstavniki Slovenske vojske, Prva brigada Ljubljana Moste, ki je ponudila pomoč pri sanaciji najbolj prizadetega območja, to je v Kamniški Bistrici, v kolikor bo le-ta s strani Ministrstva za obrambo RS tudi odobrena.

Prevoznost občinskih cest
Seznam cest, ki še niso prevozne:

 • R2-državna cesta (R2-924) Stahovica-Kamniška Bistrica

Odrejena je prepoved vožnje za vsa tovorna vozila na državnih cestah:

 • R1-225 Stahovica-Črnivec-Gornji Grad (prelaz Črnivec),
 • R2-414 Kamnik-Ločica (prelaz Kozjak).

Na Občini Kamnik občanom svetujejo, da v kolikor so že dalj časa brez elektrike in nimajo agregata, da se preselijo k sorodnikom in prijateljem. V kolikor te možnosti nimajo, jim bo Civilna zaščita priskrbela ustrezno nastanitev. Do sedaj še niso prejeli potrebe po nastanitvi občanov.

Organiziranje stalne 24/ur dežurne službe v vseh enotah Gasilske zveze Kamnik se izvajajo nemoteno.

Ocena in pregled stanja števila dogodkov in intervenciji v četrtek, 6. 2. 2014, do 18. ure

 • Število intervencij: 225
 • Št. aktiviranih gasilcev: 729
 • Št. aktiviranih GE: 13
 • Št. aktiviranih pogodbenih organizacij za zaščito in reševanje: 8
 • Aktivirane druge enote (gozdarji, Elektro Kamnik): 42

Večina intervencij zajema odstranjevanje podrtega drevja in vejevja na cestah ter objektih in oskrba agregatov z gorivom.

Vse razpoložljive sile in mehanizacija s strani Štaba Zimske službe Komunalnega podjetja Kamnik d.d. so na terenu in izvajajo odstranjevanje dreves, pluženje in posipanje v sodelovanju z gozdarji.
Štab Civilne zaščite še naprej izvaja poizvedbe po dodatnih agregatih, za morebitne potrebe ob poslabšanju vremenskih razmer.

Najtežjo nalogo ima zagotovo Elektro Kamnik, ki izvaja sanacijo obstoječega omrežja na nedostopnih območjih s čimer ogrožajo svoja lastna življenja.

Ostale informacije glede žleda
Vse občane Kamnika na občini naprošajo, da upoštevajo spodaj našteto:

 • INFORMACIJSKI CENTER OBČINE KAMNIK, mail: dezurni.pgdkamnik@gmail.com, telefon: 01 8311 223.
 • PRIJAVA INTERVENCIJ – STALNA 24-URNA DEŽURNA SLUŽBA PGD KAMNIK NA TELEFON 8311-223 ALI NA 112
 • Občinski štab Civilne Zaščite Občine Kamnik še posebej opozarja, da je sekanje dreves izredno nevarno, zato gozdarji svetujejo, da se lahko odstranjujejo le podrta drevesa.
 • PRIJAVA DOGODKOV V ZVEZI Z POŠKODOVANIMI VOZILI (kontakt: Policijska postaja Kamnik, tel: 01/830 31 80 ali 113)
 • OBČINSKI ŠTAB CIVLNE ZAŠČITE OBČINE KAMNIK lahko kadarkoli kontaktirate na telefon: 01/8318-194 ali preko elektronske pošte: cz.kamnik@kks-kamnik.si
 • VLOGE ZA IZREDNO DENARNO SOCIALNO POMOČ (SAMSKE OSEBE ALI DRUŽINE), KI SO SE ZNAŠLE V POLOŽAJU MATERIALNE OGROŽENOSTI. Vloge lahko vložite na Center za socialno delo Kamnik (Ljubljanska cesta 1), in sicer v ponedeljek, torek, četrtek od 8. do 12. ure ter od 13. do 15. ure, v petek od 8. do 12. ure in v sredo od 8. do 12. ure ter od 13. do 17. ure. Kontaktna oseba je Jasna Šavs (telefon: 01/830-32-98).
Avtor: Miha Ulčar; Foto: Občina Kamnik
Tagi