Močnejše neurje v centru Domžal, Jaršah, Rodici, Viru in Rafolčah zalilo več kleti in garaž, meteorna voda ogrožala več hiš

Danes, nekaj minut pred 17.30 uro je močnejše neurje z dežjem zajelo širše področje vasi Rafolče v občini Lukovica, kjer je zalitih več kleti in garaž, meteorna voda pa je ogrožala več hiš. V Lukovici sta se sprožila dva plazova. Okrog 18. ure pa je močnejše neurje z dežjem in točo zajelo center Domžal, Jarše, Rodico, Rova in Vir, kjer je zalitih več stanovanjskih objektov, javnih objektov in industrijski objekt. Med drugim je voda zalila tudi OŠ Venclja Perka in OŠ Rodica. 

V Rafolčah deroča meteorna voda ogrožala objekte, v Lukovici sta se sprožila dva plazova

Poveljnik PGD Prevoje Gašper Bergant nam je povedal, da vse gasilske enote Gasilske zveze Lukovica (PGD Prevoje, PGD Lukovica, PGD Blagovica, PGD Krašnja in PGD Trojane) posredovale na 19 lokacijah v celotni občini. Nekaj intervencij je bilo v Lukovici in Krašnji (zaliti objekti), najhuje pa je bilo v vasi Rafolče, kjer je deroča meteorna voda ogrožala stanovanjske objekte. Gasilci so na kraju preusmerjali meteorno vodo, tako da so kopali jarke okoli hiš ter provizorično z deskami preusmerjali vodo. Prav tako sta se v Lukovici sprožila dva plazova. Gasilci so na obeh lokacijah zavarovali kraj, Režijski obrat Občine Lukovica pa bo poskrbel za sanacijo.

Bergant nam je povedal, da je bilo klicev občanov zelo veliko, so pa pri odpravljanju posledic neurja pomagali tudi občani. Ker je šlo za večjo intervencijo so jo vodili v gasilskem domu na Prevojah, prisotna pa sta bila tudi poveljnik Občinskega štaba Civilne zaščite Občine Lukovica Milan Dernulovec in poveljnik Gasilske zveze Lukovica Gašper Mav.  Na intervencijah je sodelovalo 70 gasilcev ter pripadnikov civilne zaščite in občinskega režijskega obrata. So pa po končani intervenciji opravili ogled terena.

Avtor: Miha Ulčar

Video iz Rafolč (bralka):

V centru Domžal, na Viru, Rodici, Rovah in Jaršah voda zalila 30 objektov

Poveljnik Gasilske zveze Domžale in Centra za zaščito in reševanje Domžale Matjaž Merkužič nam je povedal, da je okrog 18. ure območje Domžal zajelo neurje z močnim dežjem in točo. Voda je zalila več stanovanjskih, javnih (OŠ Venclja Perka, OŠ Rodica) in industrijski objekt. Prvi poziv na pomoč so gasilske enote JGS Domžale prejele ob 18.17 uri. Od takrat naprej so enote odpravljale posledice močnih padavin na 30 lokacijah na območju občine Domžale (Domžale, Vir, Jarše, Rodica, Rova). Glavnino aktivnosti je predstavljalo črpanje vode iz posameznih prostorov, v podvozu na Kamniški cesti je v vodi obstalo osebno vozilo. Intervenirale so enote CZR Domžale, PGD Jarše-Rodica, PGD Homec, PGD Radomlje, PGD Rova, PGD Domžale-mesto, PGD Stob-Depala vas, PGD Ihan, PGD Študa, PGD Vir in PGD Dob.

Po besedah Merkužiča je bilo aktivirano tudi podjetje zadolženo za izvajanje tehničnega reševanja za zagotovitev manjšega števila protipoplavnih vreč. Intervencija je bila koordinirana iz dispečerskega centra CZR Domžale. Na intervenciji je sodelovalo 125 operativnih gasilcev iz 11 enot JGS Domžale. Intervencija je bila zaključena ob 21. uri.

V zadnjem obdobju so naše območje že večkrat prizadeli hudi nalivi, zaradi česar je prišlo do poplavljanja objektov. Vse občane pozivamo naj ravnajo samozaščitno. Za ta namen je dobro imeti doma protipoplavne vreče, ki jih lahko kupijo v kmetijskih zadrugah in tehničnih trgovinah.

Video iz Domžal (Janko Hribar):

 

Video iz Domžal (PGD Stob-Depala vas):

 

Tagi