»Med košarkarsko tekmo hud požar zajel Halo Komunalnega centra v Domžalah«

Na prvenstveni tekmi prve slovenske košarkarske lige, ki je potekala v petek, 25. oktobra 2013, v Hali Komunalnega centra Domžale, kjer je bilo 2.500 gledalcev, so se ob neugodnem rezultatskem stanju, navijači gostujoče ekipe pričeli vandalsko obnašati in prižigati bakle, ki so v nadaljevanju zanetile požar v dvorani in hodniku kletnega prostora.

Navijači gostujoče ekipe so se med tekmo zaradi nestrinjanja z sodniškimi odločitvami pričeli vandalsko obnašati z neprimernimi vzkliki in skandiranjem. V nadaljevanju pa se je vandalsko obnašanje preneslo preko avle tudi v spodnje sanitarne prostore, kjer so navijači pričeli uničevati inventar. Zaradi nastalih razmer je takoj posredovala prisotna varnostna služba, kar pa je navijače samo še podžgalo, da so s svojim obnašanjem nadaljevali še v večji meri. Pričeli so prižigati bakle in jih metali na južno tribuno. Le-te pa so zanetile požar. Tekma se je prekinila, pristojni pa so takoj pričeli z evakuacijo dvorane, prisotna gasilca pa sta poskušala pogasiti požar. Med umikanjem iz dvorane so se izgredi še kar nadaljevali, bakle so letele po avli ter po stopnicah v kletni prostor na zahodnem delu tribune. Pristojni za varnost in red v dvorani so za pomoč pri vzpostavljanju reda in miru zaprosili Policijsko postajo Domžale.

Prisotna gasilca, ki požara nista mogla pogasiti, sta o dogodku obvestila dežurnega operaterja v centrali Centra požarne varnosti Domžale. Ta pa je glede ena obseg in vrsto dogodka zahteval aktiviranje vseh enot Gasilske zveze Domžale in enote nujne medicinske pomoči Zdravstvenega doma Domžale.

Zaradi obsega nastale situacije so takoj tudi aktivirali štab Civilne zaščite občine Domžale in aktivirali še enoto prve pomoči Rdečega križa Domžale, enoto prve pomoči Društva za raziskovanje jam Simona Robiča Domžale, enoto tabornikov Domžale in Radio klub Domžale.

Po prihodu prvih enot na kraj požara, so pristojni ugotovili, da je požar zajel južni del dvorane in kletne prostore na zahodni strani objekta, močno zadimljeni pa so bili tudi servisni prostori na vzhodni strani. Požar je ogrožal celoten trgovinski poslovni objekt Tuš. Po prvih informacijah je bilo na tekmi preko 2.500 udeležencev, ki so po začetku požara uspeli zapustiti prostor. V prostorih pa naj bi ostalo ujetih preko 30 poškodovanih oseb. Glede na nastale razmere je poveljnik Civilne zaščite Domžale, za pomoč zaprosil tudi vojaško zdravstveno enoto ter helikoptersko eskadriljo Slovenske vojske.

Po prihodu so gasilske enote takoj pričele z iskanjem in reševanjem ponesrečenih, ki so ustali ujeti v prostoru ter jih predali v bolnišnično oskrbo. Zaradi hudih poškodb je bilo potrebno 6 poškodovanih v oskrbo prepeljati s helikopterjem Slovenske vojske. Istočasno so gasilske enote izvajale gašenje gorečega objekta, obrambo ogroženih bližnjih objektov ter preiskovanje in prezračevanje v objektu. Gasilci so pri preiskovanju gorečega objekta uspeli najti 30 ujetih in poškodovanih oseb ter jih predati v bolnišnično oskrbo, na žalost pa sta dve osebi umrli.

Na srečo je šlo le za veliko zaščitno-reševalno vajo »Domžale 2013«, kjer so sodelovale vse enote, ki so vključene v sistem zaščite in reševanja ter nudenje pomoči v občini Domžale.

Kot nam je povedal poveljnik Civilne zaščite Domžale, Marko Žagar je bila vaja namenjena za usposabljanje evakuacije objekta v primeru izrednega dogodka ter usposabljanju vseh enot vključenih v sistem zaščite in reševanja v občini Domžale. Na sami vaji so preverili tudi usposobljenost vseh enot, njihove opremljenosti ter taktične postopke reševanja tovrstnih dogodkov. Ocenjevalec vaje, nekdanji predsednik Civilne zaščite Domžale, Frenk Anžin je povedal, da je bila vaja izpeljana uspešno in da so vsi sodelujoči pristopili tako kot je bilo potrebno. Na veliki zaščitno-reševalni vaji je sodelovalo 486 udeležencev. Da pa je bila vaja čim bolj podobna realni situaciji v primeru požara, so bili prostori Hale Komunalnega centra Domžale zelo dobro zadimljeni, za kar sta poskrbela Klemen Baloh in Matjaž Korošec z ekipo.

Zaščitno reševalno vajo »Domžale 2013«, so pripravili: poveljnik GZ Domžale, Matjaž Merkužič, Tina Urankar, mag. Janez Zupančič, Peter Gubanc, Grega Grmek in Matjaž Hribar.

Na koncu lahko rečemo, da je bila tovrstna zaščitno reševalna vaja, več kot potrebna, da so se lahko vsi sodelujoči seznanili s situacijo, ki bi se v realnosti lahko tudi zgodila. Na žalost pa ne moremo izpustiti komentar neke gledalke oz. mimoidoče, ki je povedala, če res rabimo toliko gasilskih vozil in toliko ljudi, da se ukvarjajo s takšnimi stvarmi. Gospa se očitno ne zaveda, da je v vsaki nesreči pomoč kogarkoli več kot dobrodošla. Predvsem pa, da obstajajo ljudje, ki so v vsakem trenutku pripravljeni pomagati. In vsi ti si zaslužijo besedo HVALA!

Več foto utrinkov iz zaščitno reševalne vaje pa si lahko pogledate TUKAJ (240 fotografij)  in še TUKAJ (182 fotografij).

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar, Miro Pivar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi