Gasilci GZ Lukovica, PGD Studenec in CZR Domžale bolje spoznali Hoferjevo poslovno stavbo

Pred letošnjim mesecem požarne varnosti so se vsa gasilska društva iz občine Lukovica in gasilskih enot iz okoliških občin v torek, 24. septembra, udeležila gasilsko reševalne vaje, ki je potekala na poslovni stavbi podjetja Hofer trgovina, d.o.o.. Gasilci so se preko gasilsko reševalne  vaje seznanili tudi z ukrepanjem na največji sončni elektrarni v Sloveniji, ki sta postavljeni na strehi njihovega upravno logističnega centra v Prevojah pri Lukovici.

Scenarij vaje je pripravil poveljnik PGD Prevoje Gašper Bergant. Šlo je za požar razdelilnikov sončne elektrarne na strehi skladišča: »Za ta scenarij smo se odločili z namenom, da gasilci bolje spoznamo Hoferjev objekt, najdemo morebitne šibke točke in izboljšamo požarno varnost. Ocenili smo, da je možnih veliko scenarijev in neznank, če bi v resnici prišlo do kakšne napake,« pojasnjuje Bergant.

Skladno z Zakonom o varstvu pred požarom morajo v požarno bolj ogroženih objektih in v objektih, v katerih se zbira več ljudi, izdelati načrte za evakuacijo in najmanj enkrat letno izvesti praktično usposabljanje za izvajanje evakuacije iz objekta ob požaru, izmed zaposlenih pa določiti in usposobiti osebe, odgovorne za začetno gašenje in evakuacijo.

Vaja je bila namenjena zaposlenim v podjetju, ki jih je lahko na lokaciji tudi več kot 400. Izziv se pojavi, ker se veliko ljudi menja in je popis težje narediti.

Letošnjo vajo so uspešno opravili v dveh urah, ta vaja pa je gasilcem pomagala, da so sami bolje spoznali objekt, v katerem je zaradi sončne elektrarne bolj specifično in težavno gašenje. Prav tako je tudi streha visoka približno 15 m, zato so pri reševanju uporabilo 32-metrsko avto lestev in način gašenja preko stopnišča.

Vaja dela mojstra

Vaja je bila namenjena zaposlenim v podjetju, ki jih je lahko na lokaciji tudi več kot 400. Izziv se pojavi, ker se veliko ljudi menja in je popis težje narediti. S terminom so bila seznanjena gasilska društva, vendar niso vedela, kaj jih čaka. Vaje se je skupno udeležilo 46 gasilcev skupaj z 11 vozili iz vseh petih gasilskih enot v Gasilski zvezi Lukovica, in sicer PGD Prevoje, PGD Lukovica, PGD Krašnja, PGD Blagovica in PGD Trojane, ki so bili aktivirani v prvem pozivu. Dodatno so aktivirali še drugi poziv za Prostovoljno gasilsko društvo Studenec ter Center za zaščito in reševanje Domžale iz Gasilske zveze Domžale.

»Veseli nas, da uspešno sodelujemo in da lahko pri večjih intervencijah poleg domačih društev pokličemo tudi gasilske enote iz sosednjih občin. V primeru pravega požara v podjetju Hofer bi verjetno prišle še štiri do pet enote več. Ko je potrebna pomoč ni mej, saj imamo vsi enak cilj, da rešujemo imovino in ljudi,« meni poveljnik PGD Prevoje.

Vajo sta ocenjevala člana poveljstva GZ Lukovica Uroš Medič, namestnik poveljnika GZ Lukovica iz PGD Blagovica, in Katja Pervinšek, podpoveljnica GZ Lukovica iz PGD Krašnja, skupaj s predstavnikom zunanjega podjetja, ki je odgovorno za varstvo pri delu v podjetju.

Kako je vaja potekala?

Že takoj po prihodu na lokacijo prizorišča so gasilci PGD Prevoje pri vstopu v podjetje postavili sprejemno mesto za gasilske enote. Sprejemno mesto služi gasilcem in reševalcem, da je vodja intervencije seznanjen s tem, katera enota je prišla, s kakšno vrsto vozil in številom posadke. Gasilske enote so takoj ustrezno razporejene po objektu, okoli objekta ali na objekt, kjer lahko dobijo nalogo gašenja, reševanja, sanacije,  ki je odvisna od situacije.

Na poveljniško mesto pride samo ena enota ali posamezniki, ki sodelujejo v samem štabu. Na vaji se je poveljniško mesto nahajalo v bližini namišljenega požara in je namenjeno štabnem vodenju. Tam je vodja intervencije s svojimi pomočniki, vodja operative, vodje sektorjev. Gasilske enote so bile razporejene v tri sektorje, pri čemer je imel vsak svojo nalogo, in sicer gašenje, preiskovanje in reševanje s strehe.

»Sam scenarij je predvideval eno ujeto osebo na strehi objekta, katero so rešili gasilci CZR Domžale. Druga oseba je bila ”nepredvidena”, saj se je med samo evakuacijo za eno osebo dejansko izgubila sled. S preiskovanjem prostorov in nadaljnjim poizvedovanjem pri osebah iz Hoferja pa se je ugotovilo, da je že zapustila objekt,« dodaja Gašper Bergant.

Po končani vaji so si gasilci v miru ogledali streho poslopja.

Vajo sta ocenjevala člana poveljstva GZ Lukovica Uroš Medič, namestnik poveljnika GZ Lukovica iz PGD Blagovica, in Katja Pervinšek, podpoveljnica GZ Lukovica iz PGD Krašnja, skupaj s predstavnikom zunanjega podjetja, ki je odgovorno za varstvo pri delu v podjetju. Sogovornik zaključuje, da je vaja pokazala, kje so možne in predvidene izboljšave. »Izboljšali bomo komunikacijo. Ugotovili smo, da bi potrebovali pomočnika, ki bi komuniciral z zaposlenimi, torej določili neko odgovorno osebo v Hoferju, saj zaposleni bolj poznajo objekt kot gasilci. Prav tako oseba iz podjetja lažje in hitreje pride do informacij o morebitnih pogrešanih osebah.«

Po končani vaji so si gasilci v miru ogledali streho poslopja. Predstavnik podjetja Bisol jim je pokazal in predstavil bistvene dele sončne elektrarne, kar jim bo v pomoč v primeru, da bodo morali resnično ukrepati.

Avtor: Lea Smrkolj; Foto: PGD Prevoje, PGD Blagovica

 

Tagi