FOTO/VIDEO: Urjenje in fizična priprava poklicnih gasilcev Centra za zaščito in reševanje Domžale

Poklicna gasilska enota Centra požarne varnosti Domžale je več kot dvajset let delovala kot režijski obrat v podjetju Helios in je opravljala tudi naloge javne gasilske službe v občini Domžale, Trzin, Moravče in Lukovica. S 1. julijem letos pa je ta enota izpod okrilja podjetja Helios prešla v javni zavod imenovan Center za zaščito in reševanje Domžale

Opravljanje gasilskega poklica poleg strokovne usposobljenosti in opremljenosti zahteva tudi dobro fizično pripravljenost operativnega gasilca. Po besedah poveljnika CZR Domžale Matjaža Merkužiča, se od poklicnega gasilca pričakuje hitrost in odzivnost, predvsem pa vzdržljivost. »Za vzdrževanje svoje fizične pripravljenosti oziroma kondicije in vzdržljivosti gasilci skrbijo v glavnem v svojem prostem času z udejstvovanjem na raznih športnih aktivnostih. V službenem času še zlasti v popoldanskih urah določen del časa namenijo fizični pripravi in pa urjenju v osnovnih gasilskih veščinah, kot so polaganje cevovoda, vlačenje cevovoda, dela z ročnikom, uporabi izolirnih dihalnih aparatov, postavljanju lestev, reševanja z višin, prenosu poškodovanih oseb … ter drugih postopkov, ki jih izvajajo na resničnih intervencijah. Vse te priprave so vkomponirane v samo fizično pripravo gasilca«, pravi Merkužič. Nekaj vaj iz urjenja si lahko ogledate tudi v predstavitvenem videu zgoraj.

»Poklicni gasilci poleg javne gasilske službe in stalne 24-urne interventne pripravljenosti za ukrepanje ob požarih in drugih nesrečah, opravljajo tudi druge naloge s področja varstva pred požarom. Tukaj je mišljeno predvsem v okoliških podjetjih in sicer v Heliosu, Količevo Karton in v Leku Mengeš«, razloži v.d. direktorja CZR Domžale Andrej Jarc. Naloge gasilcev so predvsem požarne straže, preventivni pregledi in splošna skrb za požarno varnost v teh podjetjih.

V Centru za zaščito in reševanje Domžale je po besedah Jarca zaposlenih 33 poklicnih gasilcev, ki so razporejeni v štiri izmene. Pet gasilcev je stalno prisotnih na sedežu CZR, dva sta prisotna v Leku, eden pa je stacioniran na Vranskem, kjer skupaj s kolegi iz PGE Celje skrbi za varnost v tunelih.

Ena od pomembnih dejavnosti je tudi preventiva, kot sta servis gasilnikov in hidrantov. V mesecu oktobru – mesecu požarne varnosti, v CZR Domžale skoraj vsak dan dobijo kakšen obisk iz vrtcev in šol, kjer si otroci z zanimanjem ogledajo gasilsko opremo in vozila ter se seznanijo z delom poklicnih gasilcev.

Avtor: Miha Ulčar; Foto: Miha Ulčar; Video: Miro Pivar
Komentarji uporabnikov
Tagi