»Eksplozija s požarom ob izvajanju industrijske radiografije – Vaja Ihan 2017«

V soboto, 21. oktobra 2017, je na Centralni čistilni napravi Domžale-Kamnik potekala gasilsko-reševalna vaja z radioaktivno snovjo. Namen vaje je bil, da enote, ki sodelujejo ob tovrstnih nesrečah, preverijo znanje in postopke za delo s takšnimi nevarnimi snovmi.

Namišljena nesreča je nastala med radiografsko preiskavo tesnjenja novega visokotlačnega voda v objektih na severni strani podjetja. Med meritvijo je v sosednji delavnici prišlo do eksplozije plinske jeklenke za varjenje, ki je zanetila požar ter poškodovala varilca. Huje poškodovan je bil tudi merilec v sosednjem prostoru Eksplozija je poškodovala tudi radiografsko merilno napravo, ki je vsebovala visoko radioaktivni vir. Ker gasilci niso vedeli, ali je vir sevanja ostal nepoškodovan in ostal varno hranjen, se je dogodek obravnaval kot radiološka nesreča. 

Gasilci CZR Domžale in gasilci iz prostovoljnih gasilskih društev Ihan, Študa ter Pšata-Dragomelj so ob upoštevanju postopkov za delo z nevarno snovjo pogasili požar, rešili in oskrbeli ponesrečenca ter ugotovili povišano raven sevanja v prostoru, kjer so izvajali meritve. Zato je bila na pomoč poklicana ekipa Ekološkega laboratorija z mobilno enoto (ELME) Instituta Jožef Stefan, ki je izvedla natančne meritve hitrosti doze in identificirala vir. Opravila je tudi meritve okoliškega zraka in preverila morebitno onesnaženost zraka z radioaktivnimi snovmi, ki bi lahko ušle iz delavnic med gorenjem. Poskrbela je tudi za meritve morebitne kontaminacije gasilcev in v nesreči uporabljene opreme. Izkazalo se je, da je med eksplozijo vir ostal varno shranjen v varovalnem vsebniku in da okolica ni onesnažena. Poškodovano radiološko napravo z radioaktivnim virom je nato prevzela enota Agencije za radioaktivne odpadke (ARAO) in jo varno prepeljala od kraja nesreče do skladišča v Podgorici.

Za varovanje območja nesreče so poskrbeli policisti Policijske postaje Domžale, na vaji pa so bili prisotni tudi dežurni inšpektor in vodja Sektorja za pripravljenost na izredne dogodke iz Urada Republike Slovenije za jedrsko varnost ter poveljnik Civilne zaščite Domžale. Vaja se je pričela ob 9:05 in se končala ob 11.30 uri.  

Avtor: Miha Mihovilovič; Foto: Aljaž Ložar (PGD Ihan); Video: Miro Pivar
Tagi